TÜBİTAK 2237 Araştırmadan Uygulamaya: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237

Katılım ücretsizdir.

Destek alınması durumunda 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında katılımcı giderleri TÜBİTAK desteği ile karşılanacaktır.

Katılımcı belirleme kriterleri

​Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 2237 programı kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
Katılımcılar farklı okul/kurum/şehirlerden seçilecektir.
Katılımcıların özel eğitim öğretmenliği programında 3-4 sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir.
Etkinlik için 30 asil ve 15 yedek katılımcı seçilecektir.
Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde ölçüt olarak başvuru formunda belirtilen katılım amacı ve katılımcının genel not ortalaması dikkate alınacaktır.
Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ve 23-26 Haziran 2020 tarihinde Eskişehir’de gerçekleştirilecek olan “Araştırmadan Uygulamaya: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar” adlı eğitime katılmak için lütfen aşağıdaki başvuru formunda yer alan soruları eksiksiz doldurunuz. Gönderdiğiniz bilgiler ayrıntılı olarak incelenecek olup etkinliğe kabul edilmeniz durumunda size ulaşılacaktır.

Bu etkinliğin amacı özel eğitim öğretmeni adaylarının otizm spektrum bozukluğu ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar etmek ve otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamalara ilişkin bilgilerini genişletmektir. Etkinliğin alt amaçları ise şunlardır: 1. Bilimsel dayanaklı uygulamaların tarihçesi ve bilimsel dayanaklı uygulamaların belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar konusunda özel eğitim öğretmen adaylarına güncel bilgi kazandırılması, 2. Özel eğitim öğretmen adaylarına otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ortak dikkat becerilerinin geliştirilmesine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, 3. Özel eğitim öğretmen adaylarına sosyal öyküleri hazırlama ve kullanma konusunda bilgi kazandırılması. 4. Kendini yönetme stratejilerine ilişkin özel eğitim öğretmen adaylarının bilgilerinin genişletilmesi, 5. Özel eğitim öğretmen adaylarına temel tepki öğretimine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması, 6. Görsel destek sistemlerinin hazırlanması ve kullanılmasına ilişkin özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve becerilerin kazandırılması, 7. İşlevsel davranış değerlendirme konusunda özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması, 8. İşlevsel iletişim öğretimi konusunda özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması, 9. Resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sisteminin evreleri ve nasıl uygulandığına (PECS) ilişkin özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması, 10, Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitiminde teknoloji destekli öğretim ve uygulama konusunda özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması, 11. Doğal öğretim yöntemlerinin neler olduğu ve nasıl uygulandığı konusunda özel eğitim öğretmen adaylarına bilgi ve beceri kazandırılması.

Etkinlik sonunda katılımcı öğretmen adaylarının hem teorik hem de uygulamalı derslerle otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle çalışırken kullanabilecekleri bilimsel dayanaklı uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Etkinliğin Konusu: Eğitim fakültesi özel eğitim bölümü lisans öğrencilerinin mezun olduktan sonra otizm spektrum bozukluğu olan bireylere öğretim sunarken öğrencilerin öğrenme özellikleri ve gereksinimlerine uygun bilimsel dayanaklı uygulamaları seçmeleri ve sınıflarında bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanması

tkinliğin Kapsamı:

Etkinlik kapsamında, otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin eğitiminde kullanılan bilimsel dayanaklı uygulamaları tanımak, uygulama basamaklarını öğrenmek için aşağıdaki konuları yer almaktadır:

Bilimsel Dayanaklı Uygulamaların Tarihçesi: Bilimsel dayanaklı uygulama teriminin ortaya çıkışı ve eğitim alanındaki uygulamaların belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bilimsel Dayanaklı Uygulamaların Belirlenmesi için çalışan kurum ve kuruluşların çalışmalarının sonuçları ve raporlarına ilişkin bilgi verilecektir

Ortak Dikkat Uygulamaları: Ortak dikkat tanımı, normal gelişim gösteren bireylerde ortak dikkat nasıl geliştiğine ilişkin kuramsal bilgiler paylaşılacaktır. Otizmli Bireylerde ortak dikkat sorunlarının neler olduğu ve örneklerinin neler olduğu anlatılacaktır. Otizmli bireylere ortak dikkat becerileri nasıl öğretilebileceğine ilişkin farklı örnekler sunulacaktır.

Sosyal Öyküler: Sosyal öykülerin tanımı ve sosyal öyküler nasıl yazıldığı, nelere dikkat edilmesi gerektiği paylaşılacaktır. Sosyal öyküler nasıl hazırlanır ve uygulanır soruları uygulama örnekleriyle yanıtlanacaktır.

Kendini Yönetme: Kendini yönetmenin tanımı, kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgi paylaşımı yapılacaktır. Kendini yönetmenin avantajları, ve kendini yönetme stratejilerin kullanımının öğretilmesine ilişkin öğretim yapılacaktır.

Temel Tepki Öğretimi: Otizm Spektrum Bozukluğu ve motivasyon yetersizliği arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılacaktır. Temel Tepki Öğretiminin tanımı, özellikleri hakkında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Temel Tepki Öğretiminde Kullanılan öğretimsel stratejiler hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Etkinlik Çizelgeleri: Etkinlik çizelgelerinin tanımı ve kullanımı açıklanacaktır. Etkinlik çizelgelerinin nasıl hazırlanacağı uygulamalı olarak açıklanacaktır. Örnek çizelgeler paylaşılacaktır. Hazırlanan etkinlik çizelgeleri kullanılarak nasıl öğretim yapılacağına ilişkin model olma, rol oynama, geri bildirim sunma aşamalarını içerecek şekilde çalışmalar yapılacaktır.

İşlevsel Davranış Değerlendirme: Davranışın ne olduğu ve uygulamalı davranış analizinin 6 öğrenme ilkesi örnekleriyle açıklanacaktır. Problem davranış tanımın önemi açıklanacak ve örnekler verilecektirProblem davranış işlevlerinin neler olduğu üzerinde durulacaktır. Sınıfa getirilen örnek videolar ve senaryolar üzerinden olası davranış işlevlerini belirlenerek tartışılacaktır.

İşlevsel İletişim Öğretimi: İşlevsel iletişim öğretiminin tanımı ve amacı açıklanacaktır. İşlevsel iletişim öğretimi planlanmasında izlenen dört basamak öğrencilere örnek vakalarla açıklanacaktır. Öğretim yöntemlerine ilişkin örnek ve örnek olmayan videolar izletilerek üzerinde tartışılacaktır . Uygulamada zorlandıkları kısımlar ve karşılaşabilecekleri aksaklıklar hakkında tartışılacaktır

Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi: Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sisteminin geliştirilmesi ve gerekçeleri anlatılacaktır. Evrelerine ilişkin detaylı bilgiler sunulacaktır. Örnek öğretim videoları gösterilecektir. Her bir evre için uygulama fırsatları sunulacaktır.

Teknoloji Destekli Öğretim Ve Uygulama: OSB alanında kullanılan ve etkililiği ortaya koyulmuş olan uygulamalara değinilecek ve bu uygulamalar arasında teknolojiden yararlanan uygulamaların yerinden bahsedilecektir. Teknoloji tanımı yapılacak ve zaman içerisinde teknolojideki değişimler ve bunun hayata olan etkilerinden bahsedilecektir. Sonrasında teknoloji ve teknoloji destekli araçlara ilişin sınıflamalar örnekler üzerinden anlatılacaktır.

Doğal Öğretim Yöntemleri: Doğal öğretim planının nasıl hazırlanacağı, doğal öğretimin temel ilkelerinin nasıl uygulanacağı ve “ne-nerede-nasıl?” soruları temelinde planın geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. Katılımcılardan oluşturulacak 4-5kişilik gruplarla hipotetik örnekler üzerinden doğal öğretim planının oluşturulması gerçekleştirilecektir. Daha sonra geliştirilen bu planlar diğer katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitimciler:

Dr. Öğretim Üyesi Derya GENÇ TOSUN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Onur KURT – Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Buket Kısaç -Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Metehan KUTLU – Hakkari Üniversitesi

Doç. Dr. Seray OLÇAY – Hacettepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Emre ÜNLÜ – Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden BOZKUŞ GENÇ – Anadolu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mine SÖNMEZ KARTAL – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Araş. Gör. Dr. Gözde TOMRİS – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Etkinliğin Yeri: Eskişehir
Etkinlik Başlangıç Tarihi: 23/06/2020
Etkinlik Bitiş Tarihi: 26/06/2020

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı- Araştırmadan Uygulamaya: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar Başvuru için Tıklayınız