TÜBİTAK 2237-A Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı
Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması-2

Dr. İlker Kalender’in araştırma görevlilerine yönelik olan ve sınav sonuçlarını değerlendirmek için gerekli ölçme, değerlendirme ve istatistik konularını içeren TÜBİTAK 2237a destekli eğitimi için başvurular başladı.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı kapsamında oluşturulan bu etkinlik, katılımcıların sınav sonuçlarını sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için gerekli bilgiler ve uygulamalı analiz becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik programı 25, 26, 27 ve 28 Eylül 2023 günlerinde İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde 10 öğretim üyesi tarafından 11 ders toplam 28 saatte yüzyüze verilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yükseköğretim Kanunu’nda üniversite, bilimsel araştırma yapmanın yanında eğitim-öğretim faaliyetleri yapan bir kurum olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan, üniversitelerin temel işlevlerinden olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesi ülkelerin ihtiyaç duydukları nitelikli insan gücünün ortaya konulması noktasında çok büyük önem taşımaktadır.

Buna karşın, orta ve daha alt eğitim kademelerinde eğitim vermek için pedagojik formasyona sahip olmak yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, üniversite düzeyinde ders vermek için herhangi bir sertifikasyon süreci söz konusu değildir. Araştırma faaliyetlerinin yer yer daha önemli görülmesi gibi nedenlerden ötürü eğitim-öğretim faaliyetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi konusu arka planda kalabilmektedir. Benzer şekilde yayın yapma çabası da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkinliği etkileyen faktörler arasında sayılabilir.

Üniversiteler öğretim elemanlarının araştırma faaliyetlerini, özellikle de yayın performanslarını, yakından takip etmektedir. Bu durum, öğretim elemanlarının öğretim faaliyetlerini araştırma ve yayın faaliyetlerine kıyasla ikinci plana atmalarına ya da gerekenden daha az önem vermelerine neden olabilmektedir.

Bu konu Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile de yakından ilgilidir. Avrupa Birliği (AB) tarafından 2000 yılında ortaya konan Lizbon Stratejisi hedefleri ile Türkiye’nin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci’ne paralel olarak, ülkemizde “yükseköğretim alanında ulusal yeterlilikler çerçevesi geliştirme” projesi Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi ortaya koymuştur. Bu çerçeve kapsamında öğretim elemanlarının ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine vurgu yapılmaktadır.

Buna karşın, sınavlardan elde edilen puanların anlamlı şekilde yorumlanması da öğretim elemanlarının sahip olması gereken becerilerden biridir. Sınav puanlarının sağlıklı yorumlanması hem öğretim elemanlarının ölçme-değerlendirme faaliyetlerinin niteliğini artırmak için hem de öğrencilere kaliteli dönüt verilebilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu bakımdan öğretim elemanlarının hem temel ölçme ve değerlendirme becerilerinin hem de uygulamalı temel istatistiksel becerilerin geliştirilmesi bu konuda önemli bir kazanım sağlayabilir.

Bu bağlamda, bu etkinlik kapsamında üniversitedeki araştırma görevlilerine sınav puanlarının yorumlanması, puanların ve bireylerin nasıl dağılım gösterdiklerinin incelenmesi, maddeler/soruların zorluk, ayırt edicilik puanları gibi istatistikler açısından incelenmesi, bireylerin farklı puanlara göre karşılaştırılması gibi konular hem kuramsal hem de uygulamalı olarak anlatılacaktır. Başka bir deyişle, bu etkinliğin amacı sınavlar uygulandıktan sonra elde edilen puanların anlamlandırılması konusunda katılımcılara katkı sağlamaktır. Katılımcılar farklı alan ve branşlardan olabilecekler olsa da sınavların uygulanması sonrası elde edilen puanların değerlendirilmesi sınav içeriğinden bağımsız olarak genel olarak ortak unsurlar içermektedir.

 1. Başvuru için son tarih 31 Temmuz 2023’tür.
 2. Bu etkinlik için katılımcı sayısı 20 olarak belirlenmiştir.
 3. Katılacak kişilerin bir üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmaları gerekmektedir. Fakülte ya da bölüm kısıtlaması olmadan tüm araştırma görevlileri başvurabilir.
 4. Katılımcılar 2237-A programı desteğinden en fazla 5 kez yararlanabilirler.
 5. Katılımcıların bir üniversitede araştırma görevlisi kadrosunda çalışıyor olmaları ve TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması gereklidir.
 6. Etkinlik 24 Ekim – 27 Ekim 2022 günleri arasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi merkez kampüsünde yapılacaktır. Detaylı program (derslerin başlangıç ve bitiş saatleri, konular vs.) Program sayfasından görülebilir.
 7. Etkinlik için yapılan başvurular düzenleme kurulu tarafından değerlendirilecektir. Etkinliğe başvuran her katılımcı adayına başvuru sonucu hakkında bilgi verilecektir.
 8. Adaylar arasında son dönemleri itibariyle genel not ortalamaları bir başarı kriteri olarak kullanılacaktır. Ortalamaları yüksek olan adaylara öncelik verilecektir. Benzer şekilde, şartları taşıyan katılımcı sayısının kontenjandan fazla olması durumunda, katılımcılar arasından seçim yapılırken dengeli ve homojen bir dağılım unsurunu da dikkate alarak eğitim düzeyi bakımından daha ileride olan adaylara öncelik verilecektir (örneğin, doktora yeterlilik sınavını geçmiş olanlar, derslerini tamamlanış olanlara göre ya da derslerini tamamlamış olanlar, ders alanlara göre gibi).
 9. Yüzyüze gerçekleştirilecek olan eğitimlerde katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacak olup katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 10. Etkinlik kapsamında uygulamalı derslerde her katılımcı için bilgisayar sağlanması mümkündür. Kendi bilgisayarları ile katılmak isteyen katılımcılar için de internet bağlantısı ücretsiz olarak sunulacaktır.
 11. Eğitim süresince Ankara dışından gelecek katılımcılar için Bilkent Üniversitesi lojmanlarında tek ya da iki kişilik odalarda konaklama imkânı ücretsiz olarak sağlanacaktır. Lojmanlar etkinliğin yapılacak binaya yürüme mesafesindedir.
 12. Sabah kahvaltısı ile öğle ve akşam yemekleri üniversite kafeteryası tarafından sunulacaktır. Hem kafeterya hem lojmanlar etkinlik binasına yürüme mesafesindedir. Etkinlik boyunca çay ve kahve servisi yapılacaktır.
 13. Farklı branş, bölge, şehir ve üniversitelerden katılımcı kabul edebilmek ve katılımcıların cinsiyet çeşitliliğini sağlamak amacı ile katılımcı profilinin dengeli ve homojen olmasına dikkat edilecektir.
 14. Ayrıca, bir yedek katılımcı listesi de yapılacak ve gerekli olması durumunda bu listeden katılımcılar davet edilecektir.
 15. Bilkent Üniversitesi Dumansız Kampüs uygulaması kapsamında kampüs içinde sigara içilebilen alanlar kısıtlanmıştır ve sadece az sayıda belirli açık alan noktalarında sigara içmek mümkündür. Eğitimlerin yapılacağı binalar ile sigara içilebilen alanlar arasındaki mesafeler nedeni katılımcıların eğitim süresince gün boyu sürecek olan derslerin aralarında sigara içme imkanları olmayabilir.
 16. Ulaşım için katılımcıların ödemelerini kendileri yapmaları gerekmektedir. Katılımcıların yaptıkları ulaşım harcamaları proje bittikten sonra kendilerine geri ödenecektir.
 17. Ulaşım için ödemeler TÜBİTAK’ın tüm 2237A eğitimleri için geçerli olan uygulaması kapsamında mesafe hesabına göre yapılacaktır. Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır.

Eğitmenler
Doç. Dr. Serkan ARIKAN
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Eren Can AYBEK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Dilara BAKAN KALAYCIOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Halil Giray BERBEROĞLU
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Semirhan GÖKÇE
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. İlker KALENDER (Etkinlik yürütücüsü)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr.Murat Doğan ŞAHİN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Seher YALÇIN
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

25-28 Eylül 2023
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
Etkinlik Yürütücüsü: Doç. Dr. İlker KALENDER
İletişim: sinavsonucanalizleri2237a@gmail.com

Yükseköğretimde Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi için Ölçme ve Değerlendirme Kavramları ile İstatistiksel Bilgi ve Becerilerin Kazandırılması – 2 Başvuru Formu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbXaNS5bmh2_rbEwfO2yrLe6q-i98ONoszudQQ–skTlLmwA/viewform