TÜBİTAK 2237-A Yeni Dünya Düzenine Uygun Etkileşimli Öğretim Materyallerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2021 3. dönem çağrısı kapsamında başvurusu kabul edilen proje dahilinde Türkiye’nin farklı üniversitelerinde Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda lisans programında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 katılımcıya eğitim verilecektir. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapmakta olan öğretim üyeleri tarafından proje amacı doğrultusunda verilecek olan eğitim etkinlikleri, 21-26 ŞUBAT 2022 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların maksimum çeşitliliğinin sağlanması ve projenin yaygın etkisinin artırılması amacı ile başvurular üniversitelere göre gruplandırılacaktır. Bu gruplandırmada genel akademik not ortalaması en yüksek olandan en düşük olana doğru bir sıralama yapılacaktır. Sonrasında 30 asil ve 15 yedek olmak üzere katılımcılar belirlenerek proje web sayfasında ilan edilecektir. Projenin katılımcılarının seçim kriterleri aşağıda sıralanmıştır.

2021-2022 akademik yılında devlet üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD’nda lisans programında 3. veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak
Genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması
Bilgisayar ile kamera ve mikrofon gibi bilgisayar donanımlarına da sahip olmak
Kesintisiz ve sınırsız internete sahip olmak
Temel bilgisayar okuryazarlık becerilerine sahip olmak
TÜBİTAK-Araştırma Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak
Etkinliğe kabul edilmesi durumunda tam zamanlı katılım sağlayabilmek
2237-A kapsamındaki projelere daha önce katılmamış olmak önceliklidir. Kayıtlar 13 Şubat 2022 tarihine kadar yapılmaktadır.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının etkileşimli dijital araçlara yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması ile bu dijital araçları kullanılarak oluşturulan etkileşimli öğretim materyallerinin oluşturulması ve etkileşimli öğretim materyallerine yönelik etkinliklerin tasarlanmasını içeren bu proje temel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. Projede gerçekleştirilecek olan etkinlikler detaylı olarak programda sunulmuştur.

Projenin ilk aşamasında Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Alan uzmanları tarafından yürütülecek olup öğretmen adaylarına bilgisayar ortamında herhangi bir yazılım bilgisi gerektirmeyen etkileşimli uygulamalar sunulacaktır. Etkileşimli uygulamaların seçiminde öğrenenler tarafından sevilerek kullanılan ve etkileşimli öğretim materyali hazırlanmasına fırsat sunan alternatif uygulamalar; kotobee, learningsApp, actionbound, edpuzzle, thinglink, algodoo, educaplay ve padlet tanıtılacaktır. Bu etkileşimli araçların seçilmesinde öğrenme ortamlarına kolay adapte edilebilmeleri ve yeni dünya düzeninde dijital öğrenen nesile hitap edebilmeleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu aşamada tanıtılan etkileşimli uygulamaların her biri tüm katılımcıların yer aldığı tek sanal sınıfta gerçekleştirilecektir.

Projenin ikinci aşamasında gün içerisinde tanıtılan etkileşimli araçlar ile ilgili olarak katılımcıların kendi uzmanlık alanlarına uygun seçtikleri bir konuda özgün etkileşimli öğretim materyalleri tasarlamaları ve geliştirmeleri istenecektir. Tanıtılan etkileşimli araçlar ile ilgili BÖTE alan uzmanı ve geliştirilecek olan etkileşimli öğretim materyalindeki içeriğe /konuya göre fizik, kimya, biyoloji ve/veya fen eğitimi alan uzmanlarının ortak katılımları ile atölyelerde uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu aşamada BÖTE alan uzmanları teknik bilginin sunumu ve geliştirilen materyalde ilgili araçları nasıl kullanacağı ile ilgili bilgileri vererek rehberlik yapacaktır. Bu proje, etkileşimli öğretim materyali geliştirme konusunda yeni dünya düzeninde eğitim verecek olan öğretmen adaylarına uygulama imkanı sunması ve öğrenme ortamına nasıl kullanabileceği yönünde farkındalık sağlaması ile değerli görülmektedir.

Giresun Üniversitesi – Eğitim Fakültesi – Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Merkez/GiRESUN