TÜBİTAK 2237-A Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu

TÜBİTAK BİDEB 2237-A – “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Envanter Teknikleri Kursu desteklenmektedir.

Bu kurs; yaban hayatı konusunda üniversitelerin lisansüstü öğrencileri ve araştırma kurumlarında görev yapan araştırmacılara hitap etmektedir. Katılanlara yaban hayatı ekolojisi ve envanter teknikleri konusunda bilimsel ve uygulamalı eğitim verilecektir.

Yaban hayatı ekolojisi ve envanteri konusunda bir bilim okulu ve kurs mahiyetindeki bu proje etkinliğinin hedefi; üniversitelerin yaban hayatı konusunda çalışan araştırmacıları ve bu konuya meraklı olan lisansüstü öğrencileri ile yaban hayatının çeşitli dallarında uzmanlaşmış öğretim üyelerini bir araya getirmek suretiyle genç araştırmacılara yaban hayatına dair güncel bilgiyi aktarmak, yabani türlerin gözlem tekniklerini teorik ve uygulamalı bir tarzda öğretmektir. Ayrıca, bu bilimsel etkinlik sırasında farklı branştaki akademisyenler arasında yaban hayatı alanında bilgi ve fikir alışverişinde bulunmaları, yaban hayatı konusunda disiplinler arası yeni projeler ortaya çıkmasına da zemin hazırlamaktır.

Proje 25 Kasım- 2 Aralık 2019 Tarihleri arasında Balıkesir/Sındırgı Obam Termal Otelde yürütülecektir.

Başvuru şartları ve başvuru formu http://www.yhekokurs.org/ adresinde bulunmaktadır.

Projemize yaban hayatına meraklı lisansüstü (YL-Doktora öğrencileri ve 35 yaşını aşmamış 20 adet genç araştırmacı (Katılımcı Şartı TÜBİTAK tarafından belirlenmektedir) kabul edilecektir.

http://www.yhekokurs.org/
Not: Katılımcıların konaklama, yemek-iaşe ücreti Proje kapsamında karşılanacaktır . Yol Ücreti Tübitak’ın belirlediği sınır ölçüsünde katılımcıya ödeme şeklinde olacaktır.

Eğitmenler:
Prof.Dr. İdris OĞURLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi

Prof.Dr. İbrahim ÖZDEMİR
Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Zeynel ARSLANGÜNDOĞDU
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr. Ebubekir GÜNDOĞDU
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Tarkan YORULMAZ
Çankırı Karatekin Üniversitesi, Biyoloji Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Fergan KARAER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Öğretim Üyesi Halil SÜEL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO, Ormancılık Bölümü, Isparta

Dr. Öğretim Üyesi Yasin ÜNAL
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü

Başvuru ve Detay için Tıklayınız