TÜBİTAK 2237-A TÜM YÖNLERİ İLE ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ

TÜBİTAK 2237
Ölçek Geliştirme

TÜM YÖNLERİ İLE ÖLÇEK GELİŞTİRME SÜRECİ
Çevrimiçi Etkinlik

Hedef kitle, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanlarında lisansüstü eğitim yapan öğrencilerdir.
Hedef kitle seçim kriterleri arasında lisansüstü öğrencileri için aranan şartlar aşağıdadır.
* Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanlarında lisansüstü eğitim alıyor olma.
* Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olup, tez çalışması için bir ölçek geliştiriyor olma.
(Bu koşul öncelikli olmak kaydıyla, yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde, tezinde herhangi bir ölçek kullanıyor olma kriteri aranır.)

08-12 Kasım 2021
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Etkinlik Yürütücüsü
Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR

Bu etkinliğin amacı katılımcıların çalışmalarında kullanacakları ölçekleri geliştirirken ya da geliştirilmiş ölçekleri değerlendirirken ne gibi aşamalara dikkat etmeleri gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler sunabilmektir.

Bu amacı gerçekleştirmek için, öncelikle ölçek kavramından başlanarak ölçek geliştirme süreci genel olarak değerlendirilecek ve geçmişten günümüze kullanılan ölçeklerin neler olduğu anlatılacaktır. Ardından, ölçek geliştirmenin koşulları: Gerekli mi, neden? Psikolojik ölçme ve türleri: Doğrudan Özbildirimli ve Dolaylı Özbildirimli, ölçek geliştirme ve psikolojide ölçek geliştirme türleri: Likert tipi, Thurstone tipi vd., ölçülecek psikolojik yapılar ve tanımlanması: Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikler ile maksimum performans ve tipik davranışların ölçek geliştirme açısından benzerlik ve farklılıkları; test, ölçek, envanter ve anket arasındaki farklılıklar, ayrık ve bileşik yapılar ile tekboyutluluk, ölçmede birim ve madde, ölçek geliştirme tekniğine karar verilmesi ve ölçek geliştirme aşamaları, kavramsal tanımlama ve örnekleme, göstergelerin bulunması ve örnekleme, madde örnekleme: Madde türleri ve yazılmaları konularına yer verilecektir.

Devamında ölçek geliştirme sürecinin tüm adımları sırasıyla devam edilerek; verilerin elde edilmesi, açımlayıcı faktör analizinin yapılması, madde atma süreci, faktör yapısının ortaya konması, paralel analizlerin uygulanması, doğrulayıcı faktör analizinin yapılması, modifikasyonların uygulanması, güvenirlik analizi ve raporlama süreçleri ayrıntılı bir şekilde aktarılacaktır.

Ayrıca, ölçek geliştirme sürecinde yapılan analizlerin, katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak yapılması planlanmaktadır.

Etkinlik 08-12 Kasım Tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Kimler Katılabilir?
Bu projenin hedef kitlesi eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanlarında lisansüstü eğitim yapan öğrenciler oluşturmaktadır.

Hedef kitle seçim kriterleri arasında lisansüstü öğrencileri için lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olup, tez çalışması için bir ölçek geliştiriyor ya da kullanıyor olma kriter öncelikli olarak aranır (Bu koşul öncelikli olmak kaydıyla, yeterli sayıya ulaşılamadığı takdirde, tez aşamasında ölçek kullanıyor olması yeterli olacaktır)

Katılımcıların seçiminde onların cevaplandırmaları için bir form geliştirilmiştir. Paylaşılan bu link (https://forms.office.com/r/SzXswqXAVy) vasıtasıyla katılımcıların seçimi yapılacaktır. Etkinlik için 30 katılımcı seçilecektir.

Proje Yürütücüsü : Doç. Dr. Meltem Acar Güvendir

Düzenleme Kurulu
Sayfayı Yazdır
Prof. Dr. Adnan ERKUŞ
Doç. Dr. Ergül DEMİR
Doç. Dr. Durmuş ÖZBAŞI
Doç. Dr. Yeşim ÖZER ÖZKAN
Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR
Dr. Öğretim Üyesi Fatih KEZER
Dr. Abdullah Faruk KILIÇ

Bilim Kurulu
Sayfayı Yazdır
Prof. Dr. Nizamettin KOÇ
Prof. Dr. Ezel TAVŞANCIL
Prof. Dr. Selahattin GELBAL
Prof. Dr. Nuri DOĞAN
Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL
Doç. Dr. Fulya TÜRK

Yerel Düzenleme Kurulu
Sayfayı Yazdır
Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL
Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR
Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR
Doç. Dr. Emre GÜVENDİR
Dr. Öğretim Üyesi Seda DONAT BACIOĞLU
Dr. Gül KURUM

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin