TÜBİTAK 2237-A Sınıf Öğretmeni Adayları Kitaplarla Destek Olmayı Öğreniyor

Sınıf Öğretmeni Adayları
TÜBİTAK 2237-A

Bu etkinlikte sınıf öğretmeni adaylarına, öğretmenlik hayatlarında sınıflarında çeşitli açılardan sıkıntılar yaşayan çocuklara kitaplar yoluyla nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgi ve deneyimin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etkinlik kapsamında çocuk kitapları; ilkokul yıllarında sıklıkla karşılaşılan okul korkusu, kardeş kıskançlığı, okuma ve yazma korkusu ile akran zorbalığı bağlamında ele alınacaktır. Altı gün olarak planlanan etkinlikte sınıf öğretmeni adaylarına çocuk kitaplarının, çocuklara destek amaçlı nasıl kullanılabileceği örnek etkinlik planları yardımıyla uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Sınıf öğretmeni adaylarının çocuklara destek olurken kullanabilecekleri örnek kitapların tanıtımları yapılacak, bu kitapları çocuğa destek amaçlı nasıl kullanabileceklerinden bahsedilecek ve ardından adayların bu türde bir kitap seçerek uygulamalı olarak kitap yoluyla çocuğa nasıl destek olabileceğini göstermeleri istenecektir.

Adaylara verilecek eğitimler dâhilinde, yaratıcı yazma çalışmaları ile projenin yaygınlaşması sağlanacak, bu kapsamda yaratıcı yazma ile ortaya çıkan öyküler e-kitap haline dönüştürülecektir. Bu etkinlik sonunda; sınıf öğretmeni adayları çocuk kitaplarını farklı amaçlar için kullanmayı öğrenecekler, çocuklara yönelik farklı ihtiyaçların giderilmesine yönelik özgün bir öykü yazacaklar, bu öyküler aynı zamanda e-kitaba dönüşerek yaygınlaşmaya hizmet edecek ve sonuçta öğretmen adayları için pedagojik bir birikim sağlanmış olacaktır.

Bu etkinlik yardımıyla; sınıf ortamında öğretmenlerin sahip oldukları yetkinlik alanlarının, tipik olarak kabul edilen öğretici konumundan sıyrıldığı anlaşılmış olacak ve adaylar sınıflarını ilgilendiren konularda farklı disiplinlerle işbirliğine imkân tanıyan farklı eğitim uygulamalarının olduğunu görmüş olacaklardır. Bu kapsamda sınıf öğretmeni adayları bibliyoterapi tekniğiyle tanışmış olacaklardır.

ETKİNLİĞİN KONUSU
Bu etkinlik sınıf öğretmeni adaylarına yönelik olarak TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında, ilkokul öğrencilerine çocuk edebiyatı ürünleriyle yardım etme becerisi kazandırma eğitimini kapsamaktadır.

ETKİNLİĞİN TARİHİ VE YERİ
Etkinlik 2-7 Ağustos 2021 tarihlerinde çevrimiçi olacak şekilde planlanmıştır.

Instagram Kullanıcı Adı: kitaplarladestek

Tweeter Kullanıcı Adı: kitaplarladestek

e-posta: mensurealkis@gmail.com

Ayrıca iletişim için;

Doç. Dr. Menşure ALKIŞ KÜÇÜKAYDIN

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi 42310 Ereğli/ KONYA

PROJEYE BAŞVURULARIMIZ BAŞLAMIŞTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ 25 TEMMUZ 2021 SAAT 17.00’DIR.

Sınıf Öğretmeni Adayları Kitaplarla Destek Olmayı Öğreniyor- TÜBİTAK 2237-A Projesi Başvuru