TÜBİTAK 2237-A Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Akademik Beceri ve Kariyer Günleri: Konya

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A başvuru

TÜBİTAK BİDEB-2237-A Bilimsel Eğitimi Etkinlikleri Desteği Programı kapsamı tarafından desteklenmesi planlanan “Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Akademik Beceri ve Kariyer Günleri: Konya 2023” başlıklı etkinlik kapsamında; sağlık bilimleri alanında eğitim gören genç bilim insanı ve araştırmacıların özellikle eğitim ve kariyer süreçlerinde akademik kavram ve değerler ile TÜBİTAK araştırma proje programları hakkında farkındalığın oluşturulması, teşvik edilmesi ve etkili proje yazımı konularında akademik katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Lisansüstü eğitimde akademik aşamalar ve proje hazırlama sürecinde kriterlerin yeterince karşılanmaması ve yapılan küçük teknik yanlışlıklardan dolayı yeterince başarı sağlanamamakta ve motivasyon kaybı yaşanmaktadır. Bu durum, genç bilim insanlarının bilim ve proje okur-yazarlığı ve kurum dışı proje destek programları konusunda yeterince farkındalığın oluşmasında bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

TÜBİTAK proje destekleri ve kriterleri ulusal ve uluslar arası diğer destek programlarının da temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla, proje yazma ve yürütme kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Proje önerisi hazırlama sürecinde özgün değer, yaygın etki, yöntem ve yapılabilirlik kriterleri ile sistematik ve etkin proje yazımı becerisinin geliştirilmesi önerilen eğitim programının amaçlar arasında yer almaktadır. Aynı zamanda, etik kavramlar, etkili sunum ve özgeçmiş hazırlama, etkili akademik iletişim ve motivasyon mektubu hazırlama, inovasyon, fikri mülki haklar ve patent süreci gibi akademik hayatın farklı aşamalarında kullanılacak beceriler kazandırılması amaçlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında kursiyerlerin bireysel ve/veya ekip çalışması ile uygulamalı olarak pilot bir proje önerisi hazırlamaları istenecektir. Proje hazırlama, değerlendirme ve yürütme süreçlerinde deneyimli danışman öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi, tecrübe paylaşımı ve proje önerilerinin iyileştirilmesi ile başvuruların gerçekleştirilmesi konularında destek verilecektir.

Etkinliğin kapsamı

Etkinlik kapsamında, akademik hayatın farklı aşamalarında gerekli olan etik kavramlar, etkili sunum, poster ve özgeçmiş hazırlama, etkili akademik iletişim ve motivasyon mektubu hazırlama, inovasyon, fikri mülkiyet haklar ve patent süreci gibi konularda bilgi verilecek ve beceriler kazandırılacaktır

ARDEB (1001, 1002, 1003, 1007, 3501 vs), BİDEB ve TÜSEB programlarının tanıtımı yapılacaktır. 1002 önerisi örneğinde proje yazım süreci detaylı olarak açıklanacaktır. Başlık seçimi, özet yazımı, amaç, özgün değer, konu-kapsam-literatür tarama yazımı, sistematik yöntem tasarımı ve sunumu, B-planı, yaygın etki, bütçe hazırlama konularında teknik bilgi, dikkat edilmesi gereken noktalar ve TÜBİTAK usul ve yönetmeliklerine uygunluğu hakkında bilgiler verilecektir.

Etkinlik kapsamında uygulamalı olarak adayların bireysel veya oluşturulacak grupların pilot veya gerçek bir proje önerisi hazırlamaları istenecektir. Proje önerilerinin hazırlanmasında danışman öğretim üyeleri katkıda ve geri bildirimde bulunacak ve potansiyel aksaklıklar katılımcılar ile paylaşılacaktır. Bu sayede, proje önerisi hazırlık sürecinde bulunan adayların proje önerilerinin ön değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş olacak ve sürecin en kısa sürede tamamlanması konusunda katkı ve motivasyon sağlanacaktır.

TÜBİTAK proje değerlendirme süreci hakkında da bilgi verilecektir. Bu sayede adayların, değerlendirme kriterleri ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Dolayısıyla, proje önerilerini değerlendirme sürecine uygun bir biçimde hazırlamaları konusunda farkındalık oluşturulacaktır. Ayrıca, henüz panelist tecrübesi olmayan genç bilim insanlarının konu hakkında bilgi sahibi olmalarına imkan sağlanacaktır. Etkinlik sonunda bir panel simülasyonu gerçekleştirilecek hazırlanan, bazı projeler değerlendirilecektir.

Danışman seanslarında, kursiyerlerin konularında uzman öğretim üyeleri ile bir araya gelip akademik fırsatlar, iletişim ve proje fikirleri konusunda değerlendirme ve bilgi alış-verişine olanak sağlanacaktır.

Bu etkinlik “TÜBİTAK BİDEB-2237-A Bilimsel Eğitimi Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında desteklenmektedir.

Katılım ücretsizdir.

Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü
Akademik Beceri ve Kariyer Günleri: Konya 2023
26-29 Ekim 2023, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Konya

Başvuru tarihi ve formu henüz ilan edilmemiştir!

Başvuru kriterleri:

Sağlık bilimleri alanında lisans üstü veya uzmanlık programına kayıtlı olmak.

ARBİS-Araştırmacı Bilgi Sistemi (arbis.tubitak.gov.tr) kaydının olması.

Daha önce benzer bir etkinliğe katılmamış olmak.

Doktora ve uzmanlık eğitimin yeterlilik/tez aşamasında bulunan adaylar öncelikli hedef kitle olarak belirlenmiştir.

Etkinliğe bir proje önerisi ile katılan adaylara öncelik tanınacaktır.

Bursiyer seçiminde talepler değerlendirilerek, şehir, fakülte ve eğitim durumlarına göre eşit dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.

Kahramanmaraşlı deprem bölgesinden başvuru yapan genç bilim insanlarına kabul ve proje bütçesi kapsamında seyahat ve konaklama konularında öncelik verilecektir.

Etkinlik ücretsiz olup Konya dışından katılımcılar için ilgili program usul ve yönetmelikleri ile proje bütçesi kapsamında destek sunulacaktır.

Etkinliği başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.

https://sites.google.com/view/2237-a-konya2023/ana-sayfa