TÜBİTAK 2237/A Oyunlaştırma Destekli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi

TÜBİTAK 2237/A
TÜBİTAK 2237/A Oyunlaştırma Eğitimi

Tübitak 2237/A Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında “Oyunlaştırma Destekli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Bu etkinliğin amacı sürdürülebilir kalkınma amaçları (SKA) ve özelinde dijital okuryazarlık konusunda çalışan uzman eğitmenlerle, gelecekte farklı sektörlerde çalışacak ya da mevcut olarak çalışan lisansüstü öğrencilere yönelik, oyunlaştırma destekli araçları kullanarak, etkileşimli çevrimiçi ve yüz yüze eğitimlerle SKA konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmaktır. Eğitim sonunda öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal farkındalıklarını artırarak elde edecekleri dijital yetkinliklerle sürdürülebilirlikle ilgili dijital içerik üretmeleride beklenmektedir.

Etkinliğin amacına uygun alt amaçlar şu şekilde belirlenmiştir:

Lisansüstü öğrencilerin sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve SKA ile ilgili bilgi ve tutumlarını geliştirmek ve eğitimde onların edindiği bilgileri profesyonel ve toplum hayatı içerisinde eyleme dönüştürebilmesini sağlamak,

Dijital içerik geliştirme boyutunda lisansüstü öğrencilerin bilgilerini geliştirerek, sürdürülebilir kalkınma amaçları ile ilgili fikir/bilgi/teknoloji üretebilmelerine katkı sağlamak,

SKA ve dijital içerik üretme bilgilerini birleştirerek, sosyal medya içeriği üretebilmelerini sağlamak,

Proje eğitimleri sonucunda lisansüstü öğrencileri ürettikleri dijital içerikleri (video, infografik…vb) çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşmalarını teşvik etmek ve bu şekilde onların birer değişim elçisi gibi çevrelerindeki insanların SKA ile ilgili konularda farkındalık kazanmalarına destek olmak.

Bu etkinlik, 26-30 Eylül 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi” başlıklı projenin, devamı şeklinde planlanmıştır. Farklı olarak, projedeki eğitmenlerimiz bu projede konu kapsamlarını güncellemiştir. Ayrıca, proje Avrupa Birliği ve uluslararası iş birliği çağrıların uluslararası proje çağrılarında (Erasmus+ vb) vurgulanan yenilikçi eğitim ve öğretim yöntemlerinin kullanılması kapsamında, oyunlaştırma temalı olarak güncellenmiştir.

TÜBİTAK 2237/A Oyunlaştırma Destekli Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Bilinçlendirme ve Dijital İçerik Geliştirme Eğitimi Başvuru Koşulları

Bu etkinliğin hedef kitlesi, toplam 15 yüksek lisans ve doktora öğrencisidir. Başvurularda, doktora öğrencilerine öncelik tanınacaktır. Ayrıca etkinliğe başvuran kişi sayısının fazla olması durumunda, katılımcılar not ortalamasına göre yüksekten düşüğe sıralanacak ve en üst sıradan ilk 25 kişi seçilerek, diğer kriterlerin uygunluğu da dikkate alınarak katılımcılara karar verilecektir.

Katılımcı seçim kriterleri:

Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak,

Daha önceden 2237-A eğitimine en fazla beş kez katılmış olmak,

TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak,

Yüksek lisans veya doktora genel not ortalaması,

Eğitim gün ve tarihlerinde eğitime çevrimiçi ve yüz yüze olarak katılabilecek durumda olmak,

Niyet Mektubu (Neden bu projeye başvurmak istediğinizi belirten bir yazı-Başvuru formu doldurulurken niyet mektubu alınmaktadır.),

Katılımcı, 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı’ndan destek almış/alıyor ise öncelik tanınacaktır.

Eş zamanlı eğitim oturumlarına katılabilmek için, katılımcıların internet bağlantılı bir bilgisayar ile mikrofonlarının olması gerekmektedir.

Not: Etkinlik toplamda altı gün olup; üç gün çevrimiçi ortamda ve üç gün ise yüz yüze DEUZEM’in binasında gerçekleştirilecektir. Katılımcıların çevrimiçi ortamda %80 ve yüzyüze ortamda %100 katılımları beklenmektedir. Adayların bu hususu dikkate alarak başvurularını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

Etkinlik Bilgileri
Etkinlik, çevrimiçi ve yüz yüze öğrenme ortamlarının birlikte kullanımını içeren harmanlanmış yöntemle gerçekleştirilecektir. Çevrimiçi eğitim etkinlikleri, eş zamanlı (senkron) olarak, DEUZEM’le işbirliği içinde onlineDEU (https://online.deu.edu.tr) öğrenme yönetim sstemi üzerinden yürütülecektir. onlineDEU’nın kullanılmaması durumunda, etkinlik çevrimiçi olarak farklı bir video konferans sistemi (Zoom vb.) üzerinden gerçekleştirilecektir.

8-16 Eylül 2023
Çevrimiçi : 8-9-11 Eylül 2023 Yüz yüze: 14-15-16 Eylül 2023
Son başvuru 15 Ağustos 2023 mesai bitimine kadardır.

Prof.Dr. Bahar BARAN – Dokuz Eylül Üniversitesi
Proje Yürütücüsü

Etkinlik Başvuru Formu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd93GrvPWretynoHMJxGZlLuiQdC2RLrEvU7kxbDZpSMFBX1w/viewform