TÜBİTAK 2237-A Okul Öncesi Öğretmen Adayları için Disleksi Eğitici Eğitimi

Bu etkinliğin temel amacı, disleksi çocukların erken okuryazarlık, akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesine yönelik okul öncesi öğretmeni adaylarının bilgi düzeylerini geliştirmek ve katılımcı öğretmen adaylarına gerekli yeterlilikleri kazandırmaktır.

Etkinliğin alt amaçları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

1. Disleksi çocukların tanı almadan önce farkına varılmasında kullanılan erken dönem tarama araçlarını araçlarını kullanma becerisinin okul öncesi öğretmeni adaylarına kazandırılması.

2. Disleksi çocukların erken okuryazarlık, akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini kullanma becerisinin okul öncesi öğretmeni adaylarına kazandırılması.

3. Disleksi çocukların erken okuryazarlık, akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde kullanılan kanıt temelli stratejileri kullanma becerilerinin okul öncesi öğretmeni adaylarına kazandırılması.

Ekinlik sonunda katılımcı öğretmen adaylarına taramadan tanılamaya, değerlendirmeden müdahaleye kadar disleksi çocukların gerek erken dönemde sahip oldukları gerekse sonraki yıllarda karşılaşacakları ciddi okuma sorunlarının önüne geçmelerine yardımcı olacak temel becerilerin hem teorik hem de uygulamalı derslerle kazandırılması amaçlanmaktadır

Etkinlik kapsamı:

Etkinlik kapsamı disleksi çocukların erken tespiti ve gereksinim duydukları kanıt temelli müdahalelerin uygulanması için aşağıdaki konuları içermektedir:

Disleksi Öğrencilerin Erken Dönemde Belirlenmesinde Kullanılan Tarama Araçları ve Değerlendirme Yöntemleri: Disleksi öğrencileri tanı almaya göndermeden önce okul öncesi öğretmenler tarafından taranmasında kullanılan araçlar gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca, okul öncesi öğretmeni adaylarına sınıflarındaki disleksi çocukları hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olacak yöntemler tanıtılacaktır. Gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile örnek disleksi vakaları incelenerek, disleksi çocuklara ait gerekli resmi ve özel izinleri alınmış, onam formları doldurularak ve etik izinler alınarak hazırlanan ve toplanan ses kayıtları ve videolar ile ilgili beceriler uygulamalı olarak kazandırılacaktır.

Disleksi Çocukların Erken Okuryazarlık Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi: Düzenlenecek etkinlik kapsamında disleksi çocukların okuma becerilerinin gelişiminde kritik öneme sahip erken okuryazarlık becerilerinin neler olduğu, bu becerileri değerlendirme yöntem, araç ve gereçleri katılımcı okul öncesi öğretmenliği adaylarıyla paylaşılacaktır. Ayrıca, disleksi çocukların erken okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilecek kanıt temelli stratejiler de gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile katılımcılarla paylaşılacaktır.

Disleksi Çocukların Akıcı Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi: Disleksi çocukların akıcı okuma becerilerini değerlendirme yöntemleri uygulamaları olarak eğitime katılacak öğrencilerle paylaşılacaktır. Ayrıca, hata analizi, disleksi çocukların sıklıkla yaptığı akıcı okuma hataları, akıcı okuma hızının değerlendirilmesi konularında uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Sonraki aşamada ise okul öncesi öğretmeni adaylarının elde ettikleri değerlendirme sonuçlarını kullanarak akıcı okuma becerilerini geliştirmede nasıl bir yol izlemeleri gerektiği ve hangi stratejileri kullanacakları ayrıntılı olarak paylaşılacaktır.

Disleksi Çocukların Okuduğunu Anlama Becerisinin Geliştirilmesi: Disleksi çocukların okuduğunu anlama becerilerini değerlendirme yöntemleri uygulamaları olarak eğitime katılacak öğrencilerle paylaşılacaktır. Ayrıca, okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde kullanılan ve kanıt temelli olan etkili stratejiler de yine katılımcı öğretmen adaylarıyla paylaşılacaktır.

Katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

ETKİNLİK BİLGİSİ:

Etkinliğin Düzenleneceği Yer: ZOOM – ÇEVRİMİÇİ

Etkinliğin Düzenleneceği Tarih: 19-20-26-27 Şubat 2022

Saat 19:00-22:45

ETKİNLİK DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. ORHAN ÇAKIROĞLU -TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. MACİD A.MELEKOĞLU – ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Doktor Öğr. Üyesi BORA GÖRGÜN – İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

Doktor Öğr. Üyesi ŞAZİYE SEÇKİN YILMAZ- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Doktor Öğr. Üyesi KEMAL AFACAN- ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ