TÜBİTAK 2237-A Öğretmenler İçin Argümantasyon Temelli Sınıf Dışı Eğitim Etkinliği Yazma Kursu

Argümantasyon Temelli Sınıf Dışı Eğitim
Argümantasyon Temelli Sınıf Dışı Eğitim

Öğretmenler İçin Argümantasyon Temelli Sınıf Dışı Eğitim Etkinliği Yazma Kursu projesi TÜBİTAK-BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilmiş olup 6-10 Kasım 2023 tarihinde Samsun ili Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulu Köy ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yol, yemek ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK’ın “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği” tarafından karşılanacaktır.

Etkinliğin Amacı:
Bu proje ile öğretmenlere argümantasyon temelli sınıf dışı eğitim hakkında bilgi verilmesi ve öğretmenlerin aldıkları bu eğitim sonunda branşlarına ve öğretim programlarına uygun etkinlik yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Etkinliğin Kapsamı:
Öğretmenlerin argümantasyon tabanlı sınıf dışı eğitim ile ilgili bilgilerinin artırılması ve aldıkları bu eğitim sonrasında kendi branşlarına ve öğretim programlarına uygun etkinlik yazma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek olan bu proje kapsamında öğretmenlere sınıf dışı eğitim ve argümantasyon odaklı beş günlük teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Projenin ilk gününde alan uzmanları tarafından argümantasyon kavramı ve argümantasyonun eğitim öğretim süreçlerinde kullanımı hakkında eğitimler verilecek olup ardından uygulama örnekleri ile teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi sağlanacaktır.

KATILIMCI LİSTESİ VE KRİTERLERİ
Katılımcılar ortaokul branş ve sınıf öğretmenleri arasından seçilecek olan 20 öğretmenden oluşacaktır. Katılımcılar Samsun ilinde görev yapan öğretmenler arasından seçilecektir. Proje ile ilgili web sayfası ve sosyal medya aracılığı ile duyuruya çıkılarak öğretmen başvuruları alınacaktır.

Etkinliğe başvurularda katılımcılar belirlenirken aşağıdaki kriterler aranacaktır:

*Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda görev yapıyor olmak.
*Samsun ilinde ortaokul veya ilkokul düzeyinde bir okulda görev yapıyor olmak.
*Daha önce argümantasyon ve sınıf dışı eğitim konulu bir eğitime katılmamış olmak.
*Projeye seçilmeleri dahilinde proje tarihleri boyunca tüm etkinliklere devamsızlık yapmayacak şekilde katılmayı taahhüt ediyor olmak. *Tütün ürünleri başta olmak üzere bağımlılık yapıcı herhangi bir madde kullanmıyor olduğunu taahhüt etmek.
*TÜBİTAK 2237-A eğitimlerine 5 kereden fazla katılmamış olmak.

Başvurular arasından asıl ve yedek katılımcıların seçiminde dikkat edilecek kriterler şunlardır:

*Kadın ve erkek katılımcı sayısının dengeli dağıtılması.
*Tütün ve diğer madde bağımlılığı olan öğretmenlerin olması.
*Sınıf ve ortaokul branş öğretmenlerinin dengeli dağıtılması.

https://xn--argmantasyonsnfd-lzb87gbaca52h.weebly.com