TÜBİTAK 2237-A Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor

TÜBİTAK 2237-A
Öğretmen Adayları Uygulamalı Etkinliklerle Buluşuyor

Günümüz eğitim anlayışında “öğrenmeyi öğrenme” kavramı oldukça önem kazanmıştır. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin kendi öğrenme özelliklerini tanıması, öğrenmede yararlanılan stratejileri bilmesi, seçmesi ve kullanabilmesidir. Öğrenciler hem kendi öğrenme özelliklerini tanıyarak hem de öğrenmede yararlanılan teknikleri bilip kullanarak öğrenmeyi öğrenebilirler ve etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilirler. Bunun yanında öğretmenlerin de öğrencilerine “öğrenmeyi öğrenme” kavramını tanıtabilmeleri gerekmektedir.

Öğretmen, öğrencilerin bilgilerini yapılandırmalarını sağlayan kişidir. Öğretmenler, öğrencilerinin deneyimler sonucu öğrenmelerine olanak sağlamalıdır. Öte yandan öğretmenlerin bu görev için gerekli bilgi ve becerilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bireyler, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özellikler bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Eğitim-öğretim ortamlarında öğrencilerin dikkatini çekebilecek farklı yaklaşımların kullanılması ile farklılık gösteren bireylere ulaşmak daha da kolay olacaktır. Bu nedenle bu proje kapsamında gerçekleştirilecek farklı yaklaşımlara dayalı eğitim ve etkinlikler ile fen bilgisi öğretmen adaylarının, öğrencileri merkezde tutmayı hedefleyen öğrenme-öğretme yaklaşımları hakkında bilgi, beceri ve farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Proje süresince, farklı yöntem ve tekniklere dayalı etkinlikler yapılacaktır. Öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri programlardan da haberdar oldukları bazı yöntem ve tekniklerin kullanıldığı etkinlikler ile çeşitli fen konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak örnek etkinliklerin sunulması amaçlanmıştır. Bu sayede proje etkinlikleri ile bilimsel kavramların anlamlı öğrenilmesi sağlanacaktır. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanan öğretmenlik lisans programlarındaki dersler dikkate alındığında; programdaki öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ders saatlerinde azaltmalar yapıldığı ve proje katılımcılarının da yeni programa tabi olan öğretmen adaylarının olacağı düşünüldüğünde katılımcıların farklı yöntemlere ait etkinlikleri deneyimlemeleri onlar için yararlı olacaktır.

Öğretmen adaylarının proje sürecinde kazanacakları bilgi ve beceriler, etkinliklerin süresince ve ayrıca her günün sonunda uygulanacak olan aktif öğrenme uygulamaları ile pekiştirilecek ve neler öğrenildiğinin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Proje kapsamında 15’er kişiden oluşan 2 paralel oturumda toplam 30 fen bilgisi öğretmenliği 3. Sınıf ve 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları eğitimlere katılacaktır. Katılımcı seçiminde daha önce benzer herhangi bir projeye katılmayan, Türkiye’nin farklı şehirlerinde öğrenim gören ve akademik başarı notu ortalamalarıyla öne çıkmış öğretmen adaylarının seçimine öncelik verilecektir. Ayrıca kız ve erkek öğrenci dağılımının birbirine yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir. Seçilecek proje katılımcılarından asil listede yer alan adayların projeye katılamama ihtimaline yönelik olarak başvuran adaylar arasından 5, yedek aday seçilecektir. Asil ve yedek katılımcılar proje web sayfasında https://uygulamalietkinlikler2022.blogspot.com ve projenin facebook sayfası (https://www.facebook.com/groups/uygulamalietkinlikler/) üzerinden duyurulacak ve ayrıca kendilerine e-mail yolu ile ulaşılarak projeye katılım onayları alınacaktır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr.Fulya ÖNER ARMAĞAN

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

12 − two =