TÜBİTAK 2237-A Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi

Eğitim Etkinlikleri
TÜBİTAK 2237

TÜBİTAK 2237-A “Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi” projesi, Türkiye’de fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim gören Fen Bilimleri öğretmenlerinin mühendislik tasarım döngüsü sürecini fen bilimleri dersi kapsamına nasıl uyarlayacaklarını öğrenmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Proje, 19-23 Haziran 2023 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi merkez kampüsü, Eğitim Fakültesinde yüzyüze gerçekleştirilecektir.

Projenin hedef kitlesini; Türkiye’de fen bilimleri eğitiminde lisansüstü öğrenim gören Fen Bilimleri öğretmenleri oluşturacaktır. Projeden yararlanmak isteyen öğretmenler, 10 Mart 2023 tarihine kadar proje web sitesinden başvuruda bulunabilirler.

Proje kapsamında, katılımcılara mühendislik tasarım döngüsü süreci hakkında temel bilgiler verilecek ve bu sürecin fen bilimleri dersi kapsamına nasıl uyarlanacağı konusunda uygulamalı eğitimler verilecektir. Katılımcılar, proje sonunda mühendislik tasarım döngüsü sürecini kullanarak fen bilimleri dersinde uygulanabilecek projeler geliştirebileceklerdir.

Projenin hedefleri şu şekildedir:

 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecini kavramasını sağlamak
 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecini fen bilimleri dersi kapsamına nasıl uyarlayacaklarını öğrenmesini sağlamak
 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecini kullanarak fen bilimleri dersinde uygulanabilecek projeler geliştirmesini sağlamak

Projenin çıktıları şu şekildedir:

 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin artması
 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecini fen bilimleri dersi kapsamına nasıl uyarlayabileceklerine dair farkındalıklarının artması
 • Katılımcıların mühendislik tasarım döngüsü sürecini kullanarak fen bilimleri dersinde uygulanabilecek projeler geliştirme becerisinin artması

 

TÜBİTAK 2237-A “Mühendislik Tasarım Temelli Fen Eğitimi” projesi, Türkiye’de fen bilimleri eğitimini daha nitelikli hale getirmeye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mühendislik tasarım döngüsü süreci, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi önemli becerilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, projenin fen bilimleri öğretmenlerine bu süreci fen bilimleri dersinde nasıl kullanacakları konusunda bilgi ve beceri kazandırması, öğrencilerin bu becerileri geliştirmelerine önemli katkılar sağlayacaktır.

Proje kapsamında, katılımcılara mühendislik tasarım döngüsü sürecinin beş aşaması hakkında temel bilgiler verilecektir. Bu aşamalar şunlardır:

 • Problemi tanımlama: Öğrenciler, gerçek dünyadaki bir problemi tanımlayacak ve bu problemi çözme ihtiyacını belirleyeceklerdir.
 • Problemle ilgili bilgi toplama: Öğrenciler, problemi çözmek için gerekli bilgileri toplayacaklar. Bu bilgiler, bilimsel araştırma, gözlem ve tartışma yoluyla elde edilebilir.
 • Çoklu çözümler üretme: Öğrenciler, problemi çözmek için çoklu çözümler üreteceklerdir. Bu çözümler, yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak geliştirilebilir.
 • Çözümü analiz edip seçme: Öğrenciler, ürettikleri çözümleri analiz edecek ve en iyi çözümü seçeceklerdir. Bu seçim yapılırken, çözümün etkinliği, verimliliği ve uygulanabilirliği gibi faktörler dikkate alınacaktır.
 • Çözümü test etme ve uygulama: Öğrenciler, seçtikleri çözümü test edecek ve uygulamaya koyacaklar. Bu süreçte, çözümün beklendiği gibi çalışıp çalışmadığı değerlendirilecektir.

Katılımcılar, bu aşamaların her birinde uygulamalı çalışmalar yapacaklardır. Bu çalışmalar, fen bilimleri dersi kapsamına uygun olarak hazırlanacaktır. Örneğin, öğrenciler, çevre kirliliğini azaltmak için bir çözüm geliştirebilir veya yeni bir enerji kaynağı bulmak için bir proje yapabilirler.

Proje sonunda, katılımcılar mühendislik tasarım döngüsü sürecini kullanarak fen bilimleri dersinde uygulanabilecek projeler geliştirebileceklerdir. Bu projeler, öğrencilerin problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve takım çalışması gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır.

Proje, fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimine ve öğrencilerin fen bilimleri eğitiminin kalitesinin artmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Nevin KOZCU ÇAKIR
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü