TÜBİTAK 2237-A Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları

Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları TÜBİTAK 2237-A Projesi

“Matematik Eğitiminde İspat Uygulamaları” isimli bu projenin amacı; öğretim programlarında sıkça altı çizilmeyen ispata ilişkin uygulamaların, belirli ispat etkinlikleriyle altını çizmektir. Başka deyişle ortaokul ve lise düzeyinde belirli ispat uygulamalarını öğretim programlarına entegre edilebilecek, sınıf içi uygulamalarda kullanılabilecek ispat etkinliklerini lisansüstü düzeyindeki öğrencilere sunmaktır. Böylelikle öğretmen olacak, halihazırda öğretmen olan ya da ilgili alanyazına katkı sağlama potansiyeli olan lisans üstü öğrenciler belirli bir odağa yönelik olarak hazırlanmış bu ispat uygulamalarından yararlanabileceklerdir.

Etkinliğe Eğitim Fakültelerinin Matematik Eğitimi alanında lisansüstü eğitim alan ve daha önce TÜBİTAK 2237-A kapsamında projelerden 2’den fazla yararlanmamış 21 lisansüstü öğrencinin katılımının sağlanması planlanmaktadır. Bu etkinliklerin Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi matematik sınıfında yapılması planlanmaktadır. Etkinlik süresince lisansüstü öğrencilerinin farklı öğretim üyelerinden çeşitli materyaller eşliğinde ispat uygulama etkinliklerini öğrenmeleri, bunları uygulama becerileri kazanmaları ve öğrendiklerini ileride kendi öğrencileri üzerinde uygulayacakları düşünülmektedir.