TÜBİTAK 2237-A Lisansüstü Öğrenciler Teknolojik Pedagojik Bilgilerini Geliştiriyor

Bu projede öncelikli amaç; lisansüstü öğrencilerin teknolojik pedagojik bilgilerinin geliştirilmesidir. Proje metninde gerekçelendirilerek açıklandığı gibi projeye eğitim fakültesi dışındaki fakültelerden lisansüstü öğrencilerin katılması sağlanacaktır. Katılımcılar fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimleri enstitüsüne bağlı farklı fakültelerden doktora öğrenimine devam eden lisansüstü öğrenciler arasından seçilecektir. Projeye ülkemizin 7 bölgesinden katılımcıların başvurmaları sağlanacaktır. Katılım kriterlerine göre seçimi yapılan 30 lisansüstü öğrenci ile proje yürütülecektir. Katılımcı lisansüstü öğrenciler kendi çalışma disiplinlerinde teknolojik pedagojik bilgilerini geliştirecek, öğrenme ortamlarını öğrenciler için eğlenceli hale getirebilme hususunda bilgi ve beceri kazanabileceklerdir. Proje kapsamında edinilen bilgilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Partnership for 21st Century Learning (2017) 21. yüzyıl becerilerindeki öğrenme çıktılarını; “öğrenme ve yenilik (4c) becerileri”, “bilgi, medya ve teknoloji becerileri” ile “yaşam ve kariyer becerileri” olmak üzere 3 ana başlık altında sınıflandırmaktadır. Proje kapsamında yapılacak etkinliklerle lisansüstü öğrencilerin teknolojiyi öğrenme ortamlarına entegre etmeleri sağlanarak 21. yüzyıl becerilerine sahip nesillerin yetiştirilmesine katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Proje kapsamında yer alan içeriğin belirlenmesinde proje yürütücüsünün daha önce lisansüstü programda yürütmüş olduğu Öğretimde planlama ve değerlendirme? dersi yol gösterici olmuştur. İçerik oluşturulurken 21. Yüzyıl becerileri de ayrıca incelenmiştir. İçerikte yer alan konular; öğrencileri aktif kılan yöntem-teknikler (Örnek olay, altı şapka, hızlı tur, kartopu vb.), öğrenci merkezli öğrenme ortamları oluşturulurken dikkat edilmesi gereken öncelikler, yaratıcı, analitik düşünme becerileri, web 2.0 (StoryboardThat, Coogle, Canva) araçlarının öğretimsel kullanılması, Bloom taksonomisi ve soru hazırlama, ölçme-değerlendirme sürecinde web 2.0 araçlarının kullanılması (ProProfs, QuizMaker, Wizerme, Kahoot!) seklinde planlanmıştır. İçerik oluşturulurken lisansüstü öğrencilerin teknolojik pedagojik bilgilerinin geliştirileceği amacı göz önünde bulundurularak planlamalar yapılmıştır. İçerikte lisansüstü öğrencilerin öğrenmeyi sadece bilişsel öğrenme ile sınırlandırmalarının önüne geçebilmek için yaratıcı drama faaliyetlerine yer verilmiştir.

Proje Yürütücüsü
PROF. DR. AYŞEGÜL ŞEYİHOĞLU
TRABZON ÜNİVERSİTESİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

14 − one =