TÜBiTAK 2237-A Kuş Sayım Teknikleri Kursu

“Kuş Sayım Teknikleri Kursu” isimli bu bilimsel etkinlik projesi, 2237’A Bilimsel Etkinlik projeleri kapsamında TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı, 2237 – A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği ile yürütülecektir. Proje etkinliklerinde, konusunun uzmanı 8 farklı üniversitede görev yapan 9 adet eğitmen görev almaktadır. Hedef kitlemiz; kuşlar konusunda Türkiye’nin çeşitli Üniversitelerinde yüksek lisans – doktora eğitimlerine devam eden, Lisansüstü öğrencileri, Üniversite ve araştırma kurumlarında görevli ve Araştırmacı olarak görev yapan ve 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılardır.

2019 Yılı 3. Döneminde TÜBİTAK-BİDEB 2237 A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında planlanmıştır. Desteklenmesi halinde, Teorik eğitimler Isparta İli Eğirdir İlçesi’nde Türkiye’nin en büyük ikinci tatlı su gölü olan Eğirdir Gölü Kenarında yer alan Nafiz Yürekli Uygulama Oteli Otel toplantı salonunda, uygulamalı eğitimler ise, Eğirdir Gölü, Kovada Gölü Milli Parkı ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve çevresindeki kuş habitatlarında gerçekleştirilecektir.

Katılımcı seçiminde TUBÜTİK-BİDEB 2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kriterleri dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda aşağıda belirtilen şartlara göre katılımcı seçimleri yapılmaktadır.

Hedef Kitleyi Oluşturan Gruplar:

Yüksek lisans öğrencisi
Doktora öğrencisi
35 yaş altı, en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan genç araştırmacılar,
35 yaş altı, en az yüksek lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Kamu Kurumlarının Ar-Ge birimlerinde uzman statüsünde çalışan veya Sağlık bilimlerinde uzmanlık eğitimini tamamlamış kişiler

dogaproje.org/kussayim/index.php