TÜBİTAK 2237-A Fen,Güzel Sanatlar ve Eğitim Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A
Fen, Güzel Sanatlar ve Eğitim Alanı Lisans Öğrencilerine Yönelik Doğa ve Sanat Eğitimi

Doğadan esinlenme, bütün kültürlerin temelinde yatar ve birçok sanat uygulamasının kaynağıdır. Doğanın kendisi de bir sanat eseridir: Doğada var olan sürekli ve canlı sanat en güzel sanat örneğidir. Sanat bir bilim gibi doğayı inceler. Doğadaki sınırsız şekil ve form örneği bulunabilir. Doğa sürekliliği olan bir öğretmendir ve yaşam boyu öğrenmeyi sağlar. Doğa bireye sayısız farklı örnek sunar. Doğa mükemmel bir sanatı sergiler.

Amaçlar
Etkinliğin amacı, fen, güzel sanatlar ve eğitim alanı lisans öğrencilerine bilim-sanat ilişkisi hakkında bilgi verme, bu alanda proje önerisi hazırlama ve yürütme için gerekli destek ve eğitimin verilmesi olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda;

Farklı eğitimler almakta olan katılımcılara ortak nokta olan doğada bir araya getirmek,
Katılımcıları bilim –sanat alanında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunabilmek, Bilim- sanat konularında planlı, doğru ve objektif bilimsel değerlendirmenin yapılmasını sağlamak,
Hedef kitlede yer alan Fen fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin doğaya sanatsal yönden nasıl bakış açısına sahip olması, Güzel sanatlar fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin doğayı görselleştirmenin yanı sıra doğayı genel olarak tanımasına fırsat verilmesi, Eğitim fakültesinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin sanat ve ekoloji alanında daha geniş bakış açısı kazandırılması,
Katılımcılara disiplinerarası yaklaşımla alanında uzman kadro ile doğanın yaşam kaynağı olduğu gerçekliğini vurgulamak, doğanın sanatın bir kaynağı olduğunu benimsetmek doğa-sanat ilişkisi hakkında bilgi verilmesi, doğadan esinlenerek ortaya çıkan ürünleri tanımasına fırsat vermesini sağlamak, sorumluluk bağlamında eyleme dönüştürme tecrübesi ve disiplinler arası iletişim ve yaklaşımın kazandırılması öngörülmüştür.

Hedef Kitle
Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Eğitim, Güzel Sanatlar veya Fen Fakültelerinin herhangi birinde öğrenim gören lisans öğrencileri

Katılımcı Seçim Kriterleri

-Proje kapsamında 45 katılımcı alınacaktır. Katılımcı şartları;

– Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Eğitim, Güzel Sanatlar veya Fen Fakültelerinin herhangi birinde lisans öğrencisi olmak (2.ve 3.sınıf öğrencilerine öncelik verilecek,lisans öğreniminin bitimine bir dönem kalanların başvuruları dikkate alınmayacaktır),

-TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak,

-Daha önce bu program kapsamında (TÜBİTAK 2237-A) desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak. (Bu etkinlikte TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallar gereği en fazla 3 defa yararlanılabildiği için daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.)

-Genel akademik not ortalaması en az 4 üzerinden 2,5 olma (Asil listede yer alan öğrencilerden daha sonra üniversitelerinden alacakları not dökümü belgesi istenecektir. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların not dönüşümü Yüksek Öğretim Kurulu’nun not dönüşüm tablosuna göre gerçekleştirilecektir.

-Etkinlikler çevrimiçi gerçekleştirileceğinden dolayı katılımcılardan çevrimiçi video konferans araçlarını yetkin biçimde kullanabilmesi beklenmektedir.

Eğitim Takvimi

06 Eylül – 11 Eylül 2021

Etkinlik 06 Eylül 2021 – 11 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenecektir.
Proje başvuru tarihleri :28 Haziran – 15 Ağustos 2021
Kayıt Hakkı Kazanan Adayların İlan Edilmesi :23 Ağustos 2021
Kesin Kayıt : 23 Ağustos – 30 Ağustos 2021
Katılım Bilgilerinin Paylaşılması :01 Eylül 2021

sanatdoga.wordpress.com

https://forms.gle/9Ji86JjETNzd1QQD9