TÜBİTAK 2237-A Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor 2

Bilim Merkezi
Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen “Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor 2” adlı projemiz Konya Bilim Merkezi işbirliği ile 08 Mart-12 Mart 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecektir. Katılım ücretsizdir ve sertifika verilecektir.

Okullarda öğrenme faaliyetleri, artık sadece okul ile sınırlı tutulmamakta, okul dışı ortamlarla da desteklenerek etkili ve uzun süreli bir öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. MEB tarafından yayınlanan ders programlarında da kazanımların okul dışı öğrenme ile desteklenmesi vurgusu bulunmaktadır. Okul dışı öğrenme ortamları arasında bilim merkezleri, son zamanlarda oldukça popüler olan ve yaygınlaşan mekânlardandır. Bilim merkezleri, eğlence ve eğitimin bir arada olduğu kurumlardır. Ziyaretçilerin bilime karşı ilgi, istek ve merak duygularını arttırmayı, bilimle bağlantı kurmalarını, bir bilim insanı gibi incelemeler yapmalarını amaçlar. Bilim merkezleri, bilimsel bilgilerin eğlenceli ve dikkat çekici bir şekilde sunulduğu, sergilerle etkileşimin esas olduğu bir informal öğrenme ortamıdır. Bu merkezlerde yer alan sergiler, birçok derste yer alan kazanımlarla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla, bilim merkezlerine yapılacak iyi planlanmış alan gezileri, verimli bir öğrenme etkinliği için yüksek potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda, bu projenin amacı, öğretmen adaylarına bilim merkezlerini tanıtmak, okul dışı öğrenme için eğitsel hazırlıkları anlatmak ve bunlarla ilgili uygulamalar yaptırmaktır.

Çevrim içi olarak düzenlenecek proje boyunca, okul dışı öğrenme, bilim merkezleri, okul dışı öğrenme için eğitsel hazırlıklar ile ilgili bilgiler sunulacaktır. Projenin uygulamaları Konya Bilim Merkezi’nde gerçekleşecektir. Sanal müzeler hakkında bilgiler sunulduktan sonra, 3600 sanal tur ile Konya Bilim Merkezi keşfedilecektir. Konya Bilim Merkezi rehberleri ile canlı bağlantılar yapılarak, merkezde yer alan sergiler incelenecektir. Bilim Merkezi’nde yer alan sergilerin fen bilimleri dersi kazanımları ile ilişkili olanları tespit edilip, bu sergiler için gözlem formları, çalışma kağıtları ve eğitsel oyunlar hazırlanacaktır. Bunların hazırlanmasında katılımcılar gruplar halinde çalışacaktır. Bu çalışmalara, bilim merkezi rehberleri canlı bağlantılarla destek olacaktır. Böylece öğretmen adaylarının, okul dışı öğrenme ve bilim merkezleri ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmaları, mesleğe atandıklarında okul dışı ortamlara yaptıkları ziyaretleri verimli bir hale getirmeleri hedeflenmektedir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

Projeye, Fen Bilgisi Eğitimi programında okumakta olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.

DEĞERLENDİRME KRİTELERİ

“Fen Bilimleri Öğretmen Adayları Bilim Merkezini Keşfediyor II” isimli projede katılımcıların seçiminde aşağıda yer alan kriterler dikkate alınacaktır:

Projede 30 fen bilimleri öğretmen adayı yer alacaktır.
Projeye 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
Katılımcıların seçiminde kız ve erkek dağılımının yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir.
Katılımcıların seçiminde 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin dağılımının yakın sayılarda olmasına dikkat edilecektir.
Daha önce benzer herhangi bir projeye katılmamış olan öğretmen adaylarının seçimine öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde akademik başarı notu dikkate alınarak, yüksek ortalamaya sahip öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.
Çalışmada Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinde bulunan ve farklı şehirlerde öğrenim gören öğretmen adaylarının yer almasına dikkat edilecektir.
Projeye katılımcılar belirlenirken asil ve yedek liste belirlenecektir. Asil listeden katılamayan olduğunda, yedek listeden seçim yapılacaktır.

Başvuru formu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvmIu2JB5lILQIqtSYa8gD1XSkRKAFPgpRUVjEOxwryJY5gw/viewform

Detaylı bilgi için: https://bilimmerkezinikesfediyoruz2.wordpress.com

Son başvuru tarihi: 24 Şubat 2021
Sosyal medya hesaplarımız:
www.instagram.com/bilim_merkezini_kesfediyoruz/
www.facebook.com/groups/540960603363812