TÜBİTAK 2237-A Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi-II

TÜBİTAK Eğitim
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları

TÜBİTAK 2237-A kapsamında ikinci kez desteklenen; “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Beceri Temelli Ölçme Aracı Hazırlama Eğitimi-II” adlı proje 22-27 Mart 2021 tarihleri arasında Çevrimiçi olarak yürütülecektir.

Projenin amacı ve içerik
MEB (2018) tarafından hazırlanan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına göre; “Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes için geçerli ve standart olması” insanın doğasına terstir. Bu sebeple ölçme ve değerlendirme sürecinde azami çeşitlilik ve esneklik anlayışıyla hareket edilmesi şarttır. Buna göre eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci boyunca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınır. ” Bu bağlamda ölçme ve değerlendirmeyi olabildiğince çeşitli ve süreç temelli yapmak önemlidir. Günümüzde özellikle 21. yüzyıl becerilerinin ortaya çıkmasıyla bireylerin / öğrenenlerin birçok açıdan ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekliliği doğmuştur. Beceri temelli ölçme bu anlamda büyük önem ifade etmektedir. Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı)’nın temel amacı, öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Bu kapsamda ülkemizde de son dönemlerde özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yeni nesil / beceri temelli sorulara yer verildiği görülmektedir. Her iki sınavın da ortak tarafı fen bilimleri içeriklerinin sınavlarda beceri temelli olarak ölçülme hedeflerinin olmasıdır. Bu sebeple fen bilgisi öğretmen adaylarının lisans eğitimleri süresince farklı yol ve yöntemlerle becerilerin nasıl ölçüldüğü hususunda eğitimlere ihtiyaçları vardır. Bu etkinlikte fen bilgisi öğretmen adaylarına beceri temelli ölçme aracı hazırlama eğitimi verilmek amaçlanmaktadır. Bu amaç aşağıdaki kapsam doğrultusunda ve içeriklerle yürütülmesi planlanmaktadır. Proje ekibinde hem fen bilimleri eğitimi alanında uzman öğretim üyeleri hem de ölçme ve değerlendirme alanında uzman öğretim üyeleri yer almaktadır.

Bu etkinliğin kapsamı / içeriği şu şekildedir:

– Beceri nedir?

– Beceri temelli öğretim nasıl olmalıdır?

– Fen öğretiminde becerilerin sınıflandırılması ve kullanımı nasıldır?

– Bilimsel Süreç Becerileri nedir? Nasıl sınıflandırılır?

– Öğretim süreçlerinde beceriler nasıl ölçülür?

– Beceri temelli ölçme araçları nasıl hazırlanır?

Projenin hedef kitlesi fen bilgisi öğretmeni adaylarıdır. Bu etkinlikte fen bilgisi öğretmen adaylarının beceri temelli ölçme araçlarını oluşturmaları amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan 24 öğretmen adayının başvurusu kabul edilecektir:

Fen Bilgisi öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak, [Önemli Not: 2020-2021 Bahar döneminde öğrencinin 3 veya 4. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir]
Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3 veya 4. sınıf öğrencisi olma (Güncel tarihli öğrenci belgesi istenecektir),
2020-2021 Bahar dönemi başlangıcında Genel Akademik Not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,70 olması (Güncel transkript istenecektir)
Yukarıda belirtilen kriterlere uygun adaylar arasından farklı üniversitelere uygun dağılım gösterecek biçimde 24 öğretmen adayı seçilecektir. Aynı üniversiteden fazla başvuru olması halinde not ortalaması yüksek olan öğrenciler tercih edilecektir.

Öğretmen adaylarının fırsat eşitliği göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 3 veya 4. sınıf öğrencisi olma (Güncel öğrenci belgesi istenecektir),
[Önemli Not: Proje tarihlerinde öğrencinin 3 veya 4. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir]

3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı
Cinsiyet bakımından eşit dağılım
Farklı üniversite/şehre uygun dağılım
TÜBİTAK tarafından yapılan benzer proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olanlar önceliğe sahip olacaktır.
TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olma
olarak belirlenmiştir.

Koordinatör / Yürütücü
Doç. Dr. Ersin KARADEMİR

Başvuru ve tüm detaylar için;
https://egitim.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/106/fenbeceriproje