TÜBİTAK 2237-A Etkinliklerle Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi

Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programına kayıtlı olan 3 veya 4. sınıf öğretmen adaylarına yönelik olarak hazırlanan eğitim TÜBİTAK 2237-A programı kapsamında desteklenmesi halinde 06.07.2021-09.07.2021 tarihleri arasında arasında online gerçekleştirilecektir.

ETKİNLİĞİN AMACI
Fen bilgisi öğretmen adaylarının uzaktan eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda bilgilendirilmeleri, farklı yöntem, teknik ve teknolojik materyalleri derse entegre etmeyi uygulamalı bir şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. Bu noktadan hareketle kursun amacı, başvurusu kabul edilen 30 tane 3. ve 4. sınıf fen bilgisi öğretmen adayının uzaktan eğitim sürecinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki farkındalıklarını farklı yöntem, teknik ve teknolojik materyalleri uygulama yaparak artırmak ve deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

KATILIMCI BAŞVURULARI
Katılımcı başvuruları 30 Haziran tarihine kadar alınacaktır. Katılımcı başvuruları sayfanın aşağısında yer alan link üzerinden alınacaktır.

Etkinliğe katılacak katılımcılar belirlenmemiştir. Katılımcılar destek alınması halinde belirlenecektir. Katılımcıların seçiminde aranacak ölçütler aşağıda belirtilmiştir.

Katılımcılarda aranan ölçütler:

Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinde yer alan Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmak.
Not ortalamasının 4 üzerinden 3.00 ve üzeri olması.
1. ve 2. Sınıf derslerinden geçmiş olmak.
Daha önce benzer bir TÜBİTAK etkinliğine katılmamış olmak.
ARBİS kayıtlarının olması.
​Yürütücü, düzenleme ve bilim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birinci derece akrabalığının bulunmaması.
Kamera, hoparlör, mikrofon ve interneti eksiksiz bir bilgisayar olanağına sahip olmak.
Etkinlik sürecine aksatmadan katılmak için taahhüt vermek.
Katılımcıların videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi.

Katılımcı seçiminde değerlendirme süreci:

Fazla sayıda başvuru olması durumunda başarı notu sırası dikkate alınacaktır.
Katılımcıların cinsiyet dağılımının homojen olmasına dikkat edilecektir.
Farklı üniversitelerden katılımcıların yer almasına dikkat edilecektir.
Yürütücü, düzenleme ve bilim kurulu üyelerinden herhangi biriyle birinci derece akrabalığı bulunanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.