TÜBİTAK 2237-A Erkek Okul Öncesi Öğretmenleri

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Erkek Okul Öncesi Öğretmenleri

Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonlarının Artırılması
TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak. (2021-2022 Güz döneminde öğrencinin 1. 2. 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir.)

Eğitim etkinliği çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

AMAÇ
Son dönemlerde Türkiye’de okul öncesi eğitimin öneminin anlaşılmasının ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın okul öncesi eğitimde okullaşma oranını artırmaya yönelik çabalarının olumlu sonuçları görülmeye başlanmıştır. Artan okullaşma oranına paralel olarak okul öncesi öğretmenliği alanında istihdam ihtimalinin artmasına bağlı olarak üniversitelerin bu bölümlerine bir rağbet söz konusudur. Okul öncesi öğretmenliği bölümü atanma ihtimalinin yüksek olması başta olmak üzere, çoğu okulda yarım gün çalışma fırsatının olması, sınıf mevcutlarının az olması ve yaş grubu itibariyle diğer kademelere kıyasla daha az istenmedik öğrenci davranışlarıyla karşılaşılması gibi avantajlarından dolayı günümüzde kadın öğretmen adaylarının yanı sıra erkek öğretmen adayları tarafından da yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Ancak, uzun yıllar boyunca okul öncesi öğretmenliğinin kadın mesleği olarak düşünülmesine bağlı olarak bu bölümü tercih eden erkek okul öncesi öğretmen adaylarının birtakım soru işaretlerine sahip oldukları görülmektedir. Tercihlerinin avantajlarının farkında olmakla birlikte yakın çevrelerindeki insanların bazı olumsuz tepkileri zaman zaman erkek öğretmen adaylarının motivasyonlarını düşürmektedir. Öğretmen yetiştirmeye yönelik hazırlanan lisans programlarının istenen niteliklere sahip öğretmenler yetiştirebilmeleri için öğretmen adaylarının motivasyonları da oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu proje kapsamında erkek okul öncesi öğretmen adaylarının mesleklerine ilişkin olumsuz düşüncelerinin azaltılarak, mesleki motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

KAPSAM
Etkinlik aşağıdaki içerikler doğrultusunda erkek okul öncesi öğretmen adaylarının motivasyonlarını artırmayı hedeflemektedir. Proje ekibinde, okul öncesi eğitimi, erkek okul öncesi öğretmenleri ve cinsiyet konularında çalışmaları bulunan uzman öğretim üyeleri yer almaktadır.

Bu etkinliğin kapsamı/içeriği aşağıda belirtildiği gibidir:

– Dünyada ve Türkiye’de erkek okul öncesi öğretmenlerinin güncel durumu (güncel istatistikler kullanılarak genel bir durum analizinin yapılması)

– Erkek okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları olumsuz durumlar

– Erkek okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları olumlu durumlar

– Günümüzde toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin algının yeniden şekillenmesi

– Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği

– Erkek okul öncesi öğretmenlerinin motivasyonları

– Erkek okul öncesi öğretmenleriyle çalışan kadın öğretmenlerin deneyimleri

– Erkek okul öncesi öğretmenleriyle çalışan okul yöneticilerinin deneyimleri

– Küçük çocuklarla çalışmanın olumlu yönleri

– Okul öncesi öğretmeni olarak çalışmanın avantajları

– Motivasyon açısından öğretmenliğe yüklenen anlamlar

– Erkek okul öncesi öğretmenlerinin karşılaşabilecekleri olumsuz tutum ve tavırlar karşısında geliştirebilecekleri stratejiler

– Can simidi etkinlikler

Projenin hedef kitlesi erkek okul öncesi öğretmen adaylarıdır. Bu etkinlikte erkek okul öncesi öğretmen adaylarının mesleki motivasyonlarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlayan 20 erkek okul öncesi öğretmen adayının başvurusu kabul edilecektir:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde okul öncesi öğretmenliği programında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmak. (2021-2022 Güz döneminde öğrencinin 1. 2. 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması gerekmektedir.)

Ayrıca, adayların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen kriterlere uygun adaylar arasından farklı üniversitelere uygun dağılım gösterecek biçimde 20 öğretmen adayı seçilecektir. Aynı üniversiteden fazla başvuru olması halinde not ortalaması yüksek olan öğrenciler tercih edilecektir. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Öğretmen adaylarının fırsat eşitliği göz önüne alınarak ve yaygın etkinin arttırılması bakımından belirlenmesinde aranan koşullar:

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği programında 1. 2. 3. veya 4. sınıf öğrencisi olma (Güncel öğrenci belgesi istenecektir),

1. 2. 3. ve 4. sınıf seviyelerinin eşit dağılımı

Farklı üniversite/şehre uygun dağılım

TÜBİTAK tarafından yapılan benzer proje etkinliklerine daha önceden katılmamış olanlar önceliğe sahip olacaktır.

4-6 Ekim 2021

Yürütücü
Doç. Dr. Ramazan SAK

Erkek Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Motivasyonlarının Artırılması Başvuru Formu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

3 + 8 =