Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237-A Eğitim Araştırmalarında Farklı İstatistiksel Analizler

TÜBİTAK 2237-A Eğitim Araştırmalarında Farklı İstatistiksel Analizler

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir. Program kapsamında yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı bilimsel eğitim etkinliklerinin (kurs ve seminer) düzenlenmesine destek verilir.

Etkinliğin amacı; deneysel çalışmaların özellikle eğitim araştırmalarında planlanma, uygulanma ve değerlendirme aşamaları ile ilgili beceri kazandırmaktır. Özellikle eğitim alanında yapılan veya yapılacak deneysel çalışmaların istatistiksel olarak değerlendirilmesinde SPSS programı ile yapılan ANOVA’nın dışında yeni, güncel ve ücretsiz yazılımlar ile farklı istatistik analizler konusunda uygulamalı olarak beceri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Bu amaçla eğitimin kapsamında Eğitim Araştırmalarında;

Deneysel araştırmaların planlanması,
Deneysel İç ve Dış Geçerliliğini tehdit eden unsurlar,
Deneysel uygulamalarda sık yapılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken unsurlar,
Deneysel uygulamalarda örneklem büyüklüğünün hesaplanması,
Deneysel desenlerde Regresyon kullanımı,
Deneysel desenlerde Aracılık ve Ortaklık analizi,
Deneysel desenlerde Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) ile kesitsel ve boylamsal modeler, Çoklu özellik-çoklu yöntem (ÇÖÇY) analizleri,
Faktöryal deney dizaynı,
Çok düzeyli modelleme (multilevel modelling),
Deneysel Çalışmalarda Etki Büyüklüğünün İncelenmesi konularında bilgi sahibi olacaklardır
Proje sonucunda

Deneysel modeller konusunda kullanılabilecek farklı analizleri ve bu analizlerin yapılabileceği güncel programların uygulamayı öğretmeyi ve bunları uygulamalı olarak aktarmayı hedefleyen bir eğitim projesidir.
Katılımcılar farklı desenleme yaklaşımları ve farklı analizleri benimseyecek, bu yaklaşımlardan yola çıkarak farklı istatistiksel sonuçlar elde etme becerileri kazanacaklardır.
Deneysel desenlerle ile ilgili eğitimle katılımcılara güncel programları ve açık bilim felsefesi ile verilerin analizi ve yorumlanması konusunda uygulama imkânı sunacak bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenilecek olan analizlerin açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımlar (JAMOVİ, JASP, R) aracılığı ile yapılması, katılımcıların bu yazılımlar ile tanışmasını ve etkin bir biçimde kullanabilme becerisi kazanmalarını sağlayacaktır
Bahsi geçen ücretsiz yazılımların kullanılması lisanslı programlara yapılacak olan maliyeti düşürecektir.
Açık kaynak kodlu yazılımların kullanımını yaygınlaştırarak açık bilim konusunda farkındalık sağlayacaktır.
Eğitimler kendi alanlarında değerlendirme ve uygulama konularında uzmanlar tarafından teorik ve uygulamalı olarak verilecektir. Konuya ilişkin tüm dersler etkin, güncel ve modern sunum teknikleri ile aktarılacaktır. Eğitmenlerin farklı alanlarda uzmanlıklarının olması eğitimin bir zenginliği olup, tüm konuların uzmanlarınca aşamalı olarak ele alınıp katılımcılara aktarılması konuların daha kolay kavranmasına olanak sağlayacaktır. Son aşamada tüm konular Bir bütünlük halinde ele alınıp, katılımcılardan gelecek her türlü sorulara cevap verilecektir. Bu sayede katılımcıların konular üzerinde takılmış oldukları detay noktalar aydınlatılmış olacaktır.

Proje önerisinde hedef kitle eğitim alanına doktora derecesine sahip daha önce deneysel çalışma yapmış veya yapmaya istekli akademisyenler olacaktır. Bu proje ile doktora eğitimine sahip uygulayıcılara eğitim alanında yapılacak deneysel çalışmalarda kullanılabilecek analizlerin uygulanması ile yeni ve ücretsiz programları kullanmaları sağlanacaktır. Sonuçta uyguladıkları veya uygulayacakları eğitim çalışma alanları ile ilgili deneysel uygulamalara farklı ve güncel, eleştirisel gözle bakabilecek, uygulamaya dönük bilgileri ile yeni çalışmalar planlayabilecekleri gibi yeni uygulamalar ve sonuçlar üretebileceklerdir.

www.deneysel2237.mu.edu.tr/tr

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.