TÜBİTAK 2237-A Dijital Teknoloji Odaklı İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi Üzerine Yapılan Güncel Araştırmalar

TÜBİTAK 2237-A
Dijital Teknoloji Odaklı İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi Üzerine Yapılan Güncel Araştırmalar

Kurs kapsamındaki hedef kitle bilimsel çalışmalarına yeni başlayan İngiliz Dili Eğitimi, Uygulamalı Dilbilimi ve İngiliz Dili Edebiyatında lisansüstü eğitim gören öğrencilerdir.

Bu kursun amacı katılımcılara İngilizce beceri öğretiminde yapılan güncel, ulusal ve uluslararası araştırmaları özetlemek, bu çalışmaların bulgularını ortaya koyarak alanda doldurulması gereken boşlukların farkına varmalarını sağlayarak kendi bireysel araştırmalarına yön vermelerine yardımcı olmaktır. Böylece bu kurs sayesinde katılımcılar, 4 günlük eğitim süresinde ulusal ve uluslararası düzeydeki kelime öğretimi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerinin öğretilmesi alanında web tabanlı güncel araştırma eğilimlerini görerek kendi araştırma odaklarını belirleyebilecektir.

Bu kursun hedefleri aşağıdaki gibidir:

Kursiyerler bu kurs sonunda dil becerilerin öğretimi üzerine son 10 yılda yapılan çalışmaların içeriğini, yönetimi ve bulgularını öğrenerek, kendi çalışma alanları belirleyebileceklerdir.
Kursiyerler dil becerilerinin öğretimi üzerine ülkemizde yapılan araştırmalardan yola çıkarak ulusal ihtiyaçları görebileceklerdir.
Kursiyerler dil becerilerinin öğretimi üzerine dünyada yapılan araştırmalardan yola çıkarak uluslararası alan araştırama boşluklarını görebileceklerdir.
Günce araştırmalara konu olan web 2.0 araçları hakkında bilgi edineceklerdir.
İngilizce beceri bazlı eğitimlerle ilgili araştırmalar ve güncel eğilimlerini öğrenebilecekler.
Kursiyerler hedef dilde yapılan beceri bazlı web tabanlı farklı çalışmaları görerek, kendi akademik çalışmalarında ve sınıflarında bu yenilikleri kullanabileceklerdir.
Özetlenen araştırmalar ışığında öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre çevrimiçi veya çevrimdışı eğitim materyallerin etkinliğinin farkına varabilecek ve bunlar üzerine araştırmalar yapabileceklerdir.

Kursun kapsamı, amacı ve hedefleri doğrultusunda Türkiye’de İngilizce öğretimine önemli kazanımlar sağlayacağı ve kurstan kazanılan bilgilerin etkilerinin kursiyerlerin akademik çalışmalarını şekillendirebilecek nitelikte olması, yarattığı etkinin uzun süre kalıcı olabileceği düşünülmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartlarını taşıyanlar başvuru yapabilir.

Proje kapsamında 25 (Yirmi Beş) katılımcıya yer verilecektir.

Başvurular arasından 25 (Yirmi Beş) ve 15 (on beş) yedek katılımcı belirlenecektir.

Başvuruda bulunan adaylar, Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Uygulamalı Dil Bilimi Anabilim dallarında lisansüstü düzeyde (yüksek lisans/doktora) öğrenim görüyor olma şartını sağlamalıdır.

Katılımcıların belirlenmesi sürecinde eğitim görülen üniversite/bölüm, ikamet edilen bölge/şehir ve cinsiyet gibi demografik özellikler değerlendirilecek olup mümkün olduğunca homojen/dengeli bir dağılım sağlanacaktır.

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine hiç katılım sağlamamış olan adaylara öncelik verilecektir. Adaylar bu tarz etkinliklere en fazla 5 kere katılabilirler.

Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuran adayların başarı kriterinin belirlenmesi için YÖK’ün 100’lük sistem üzerinden dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Proje Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Sevcan Bayraktar ÇEPNİ
Trabzon Üniversitesi, Yabancı Diller Bölümü

TÜBİTAK BİDEB 2237-A İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ ALANINDA YAPILAN ARAŞTIRMALARDAKİ GÜNCEL EĞİLİMLER
05-08 TEMUZ 2022

başvuru formu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecHs_83jzRfgdy7yeFLg6S3pMXfe_nRldEf0F6tNpD2AwN2Q/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

1 × 4 =