TÜBİTAK 2237-A Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

TÜBİTAK 2237-A
Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti

Biyolojik çeşitlilik canlı toplumları üzerine çalışan bütün disiplinlerin odak konularından biridir. Biyolojik çeşitlilik konuları itibariyle tür çeşitliliği, taksonomik çeşitlilik, fonksiyonel çeşitlilik, yapısal çeşitlilik ve genetik çeşitlilik olarak ayrılmaktadır. Biyolojik çeşitliliğinin bahsi geçen bütün bu konuları içinde çeşitlilik, temel olarak alfa (birim içi), beta (birimler arası) ve gama (toplam) düzeylerinde hesaplanmaktadır. Biyolojik çeşitlilik hesabında birçok formül, entropi eşitliği ve indis kullanılmaktadır.

Eğitime lisansüstü öğrencileri ve genç araştırmacı (en az lisans derecesine sahip, Üniversite ya da Ar-Ge Kuruluşlarında çalışan kişileri) katılabilmektedir.

2022 II. Çağrı: “Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti” isimli bilimsel etkinliğimizin TÜBİTAK “2237-A – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı 2022 / II. Çağrı dönemin de TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinliğimiz 18-24 Ekim 2022 tarihlerinde Antalya Master Family Club tesisinde gerçekleştirilecektir. Katılımcıların ve proje personelinin Yol-Yemek-Konaklama ve Kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanmaktadır. Katılımcılardan herhangi bir ad altında kesinlikle para talep edilmeyecektir.

Bu eğitim projesi ile katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanmasına yönelik olarak;

Nasıl envanter yapmaları gerektiği,
Nasıl veri dönüştürme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri,
Alfa çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
Beta çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
Gama çeşitlilik hesaplarını nasıl yapabilecekleri,
Taksonomik çeşitlilik indekslerinin sadece türlerin sayısal verilerine göre değil aynı zamanda doğrudan veya dolaylı olarak onların genetik, fonksiyonel ve yapısal özellikleri hakkındaki bilgileri de hesaplarına yansıtabildiği,
Canlıların birbirlerine göre olan konumları ifade eden yapısal çeşitliliğinin hesaplamalarını yapabilecekleri,
Fonksiyonel çeşitliliğin hesaplama ve değerlendirme yapabilecekleri,
Biyolojik Çeşitlilik Bileşen (Biceb) Hesaplama Yazılımı yansıra diğer biyolojik çeşitlilik hesabına yönelik programları ve tarafımızdan bazı indislerin hesaplamalarına yönelik hazırlanıp verilecek olan Microsoft Excel dosyalarını nasıl kullanabileceklerini,
Hangi şartlar altında hangi indis ya da indisleri kullanmalarının daha doğru olacağını,
Hesaplanan çeşitlilik bileşenlerini ekolojik açıdan nasıl yorumlayabileceklerini öğreneceklerdir.

Katılımcılar proje boyunca öğretilecek tüm hesaplama tekniklerinin matematiksel eşitliklerine büyük oranda aşina olabileceklerdir.

Katılımcılar biyolojik çeşitlik sözleşmesi çerçevesinde çeşitlilik ölçüm ve teknikleri ile kendi uzmanlık alanları veya çalışma konularını bağdaştırabileceklerdir.

Biyolojik çeşitliliğe yönelik plan, program ve projeleri nasıl hazırlayabilecekleri veya nasıl katkı sağlayabilecekleri konularında önemli bir aşama kaydedeceklerdir.

Katılımcılara kuantum ekolojisi ve bilgi teorisi çerçevesinde biyolojik çeşitlilik konusu ile ilgili bilgi verilecek ve biyolojik çeşitliliğinin ekosistemlerin diğer nitelik bileşenleri olan nadirlik, benzemezlik, esneklik ve enerji ile olan ilişkileri anlatılacaktır. Bu sayede katılımcıların biyolojik çeşitlilik konusuna çok geniş bir açıdan bakmaları da sağlanabilecektir.

Katılımcılar eğitim sürecinde gerek eğitmenlerle ve gerekse kendileri gibi konuyla ilgili diğer genç araştırmacılarla tanışma fırsatına sahip olacaklardır. Bu sayede ileriki yıllarda biyolojik çeşitlik konusunda çalışırken yardım alacakları veya ortak çalışma yapabilecekleri bir çevre edinme potansiyeline sahip olabileceklerdir.

Bu eğitimde öğretilecek olan eşitlik, formül veya indisler sadece biyolojik çeşitlilik hesaplamalarına ait değildir. Aynı zamanda bu eşitliklerin birçoğu doğa bilimler alanında sıklıkla kullanılan kümeleme analizi ve ordinasyon teknikleri gibi bazı yöntemlerin hesaplama süreçlerinde de yer almaktadır.

Dolayısıyla katılımcılar bu eğitimle sadece biyolojik çeşitlilik hesaplama yöntemlerini öğrenmeyecekler aynı zamanda ekoloji alanında sıklıkla kullanılan çok boyutlu analitik yöntemleri daha kolay algılamaya yönelik önemli bir temel atmış olacaklardır.

Katılımcılar ileriki yıllarda veri madenciliği alanında entropik modelleme teknikleri veya karar ağaçları konularına eğilecek olurlarsa, bu eğitimde öğrenecekleri eşitlikler ile o konuları kavramaları daha kolay olacaktır.

Katılımcılar biyolojik çeşitliliğin hesaplanması, modellenmesi ve haritalanması üstüne yapılmış çalışmaları veya yazılmış makaleleri çok daha kolay ve hızlı anlayabileceklerdir. Bu bağlamda eğitim projesi katılımcıların hedeflerini belirlemede, kavramsal açıdan kendilerini geliştirmede ve araştırmaya yönelik strateji belirlemede daha etkin ve motivasyonlu olmalarına katkı sağlayacaktır.
Bu eğitimde öğretilecek olan indisler, eşitlikler veya entropik ölçümler evrensel eşitlikler olduğundan katılımcılar bunları sadece kendi alanlarında değil aynı zamanda farklı disiplinlerde de uygulayabilirler. Bu sebepten bu eğitim projesi katılımcıların diğer disiplinlerle daha fazla dirsek temasında olmasına katkı sağlayabilecek niteliktedir.

Biyolojik Çeşitliliğin Tür, Taksonomik, Fonksiyonel ve Yapısal Özelliklere Dayalı Tespiti Başvuru formu