TÜBİTAK 2237-A Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar

Projemiz kapsamında “Bilişsel Davranışçı Terapilerde Güncel Yaklaşımlar” eğitimi verilecektir.

Projemiz TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir.

Eğitime katılabilmeniz için yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmanız gerekli.

Başvuru Koşulları
Proje önerisinde hedef kitle Temel BDT eğitimi almış Üniversitelerin Eğitim Bilimleri enstitülerinde öğrenim gören psikolojik danışmanlık lisansüstü öğrencileri, Sosyal Bilimler enstitülerinde öğrenim gören psikoloji lisansüstü öğrencileri ve Tıp Fakültelerinde uzmanlık eğitimlerini yapan psikiyatri asistanlarıdır. Bu proje ile lisansüstü öğrencilerin alanlarında karşılaştıkları gerçek vakalarda BDT ve güncel yaklaşımları ve teknolojileri kullanmaları sağlanacaktır. Sonuçta kendi çalışma alanlarında daha önceden bildikleri uygulamalara ya da vakalara farklı, güncel ve eleştirisel bir gözle bakabilecek, uygulamaya dönük bilgileri ile yeni çalışmalar planlayabilecekleri gibi yeni uygulamalar/teknolojiler üretebileceklerdir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon belgesinde vurgulanan öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilimsel araştırma becerileri katılımcılara verilecektir.

Kurs ve Konaklama Yeri
Eğitime katılacak katılımcılar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi konukevinde konaklayacaklardır.
Eğitime katılanların öğle ve akşam yemekleri merkez kampüste bulunan Öğrenci Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2023
Kurs tarihi ve yeri: 22-26 Mayıs 2023 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Merkez Kampüs

Eğitim Detay ve Başvuru için : http://bdt2237.mu.edu.tr