TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Süreçlerde Matematiksel Modelleme

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Süreçlerde Matematiksel Modelleme

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Süreçlerde Matematiksel Modelleme
Proje kapsamında, Türkiye’de matematik eğitiminde lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere matematiksel modelleme tanımı, perspektifleri ve süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir.

Matematiksel modelleme, matematikle doğrudan ilgili olan veya olmayan durumlar arasındaki ilişkileri matematiksel ifade etme, bu durumlar içerisinde matematiksel örüntüler oluşturma süreci olarak tanımlanabilir. Matematiksel modelleme disiplinler arası ilişkilendirmeyi sağlayarak karşılaştığı problemleri yaratıcı düşünerek çözümler üreten, öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen bireyler yetiştirilmesinde oldukça etkilidir. Matematiksel modellemenin eğitim-öğretim etkinliklerinde kullanılması öğrencilere disiplinlerarası bakış açısı kazanmalarını sağlar. Matematiksel modelleme, özellikle son yıllarda Fen Bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimlerin yanı sıra eğitimde de sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Proje kapsamında, Türkiye’de matematik eğitiminde lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere matematiksel modelleme tanımı, perspektifleri ve süreçleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Her bir katılımcının bireysel ya da grup olarak etkinlikleri bizzat yapacakları, yaparak-yaşayarak öğrenme imkânı elde edecekleri etkinlikler proje eğitiminde verilecektir. Katılımcı öğretmenler matematiksel modelleme ile soyut olan kavramsal bilgileri somutlaştırma, karşılaştıkları bir problemde uygulama şansı bulabilmektedir. Etkinlik kapsamında fen eğitimi ve matematik eğitimindeki matematiksel modelleme uygulamaları hem teorik hem de uygulamalı etkinliklerle verilecektir.

Proje kapsamında,
8 farklı üniversiteden toplam 15 akademisyen eğitmen olarak görev alacaktır.
6 teorik ve 45 uygulamalı ders yapılacaktır.
Etkinlikler 2 ortaokul matematik öğretmeni ve 2 lise matematik öğretmeninden oluşacak
4er kişilik gruplar halinde yaptırılacaktır.
Her bir modelleme etkinliği, matematiksel modelleme sürecindeki aşamalara göre (problem
tanımı, değişkenlerin belirlenmesi, model kurulumu gibi) yaptırılacaktır.
Bulunan sonuçlar yorumlanacak ve gelecek ya da farklı koşullar altında problemin
sonuçlarının ne olacağı yorumlatılacaktır.
Eğitim toplam 6 gün sürecektir. (30 Mayıs – 5 Haziran 2021)

Hedef Kitlemiz
Proje önerisinde hedef kitle Üniversitelerin Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitülerinde matematik eğitimi üzerine lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerdir. Bu proje ile lisansüstü öğrencilerin alanlarında karşılaştıkları herhangi bir gerçek hayat problemini çözmek için matematiği kullanmaları sağlanır. Sonuçta kendi çalışma alanlarında daha önceden bildikleri formüllere ya da olaylara eleştirel bir gözle bakabilecek, sebep-sonuç ilişkisini kullanabilecek ve matematiksel modelleme ile elde ettikleri sonuçları gelecek tahminlerinde kullanarak maddi-manevi kazançlar sağlayabilecekleri gibi yeni fikirler/buluşlar üretebileceklerdir. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon belgesinde vurgulanan öğrencilere kazandırılması hedeflenen bilimsel araştırma becerileri katılımcılara verilecektir.

Detay ve Başvuru : https://matmodstem.tr.gg