TÜBİTAK 2237-A Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

TÜBİTAK 2237-A
TÜBİTAK 2237-A Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?

TÜBİTAK 2237-A Projesi : Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme

Kimler katılabilir : Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapmakta olan araştırma görevlileri

Değerli arkadaşlar;
TUBİTAK’ın 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında daha önce desteklenen ve başarıyla gerçekleştirilen bilimsel eğitim etkinliklerinin yaygın etkisinin artırılması amacıyla bu etkinliklerin 2021 yılında çevrim içi olarak yeniden düzenlenmesi için karar alınmıştır. Bu kapsamda, birincisini 2019 yılında eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıp tezleri kapsamında başarı testi geliştirmek isteyen araştırmacılara yönelik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz “Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme” eğitimine doğrudan destek verileceği belirtilmiştir. Bu bağlamda eğitimimizin ikincisini 29 Mart 2021 ile 3 Nisan 2021 tarihleri arasında 6 gün sürecek şekilde Zoom üzerinden çevrim içi olarak tekrar gerçekleştireceğiz.

Alan eğitimi ve eğitim bilimleri kapsamında yürütülen çalışmalara konu olan özelliklerin hemen hepsi dolaylı ölçülebilen soyut yapılardır. Bu durum, söz konusu yapıları geçerli ve güvenilir olarak ölçmeye imkân tanıyacak ölçme araçlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla gerek alan eğitimi gerekse eğitim bilimleri kapsamında çalışan araştırmacıların ölçme aracı geliştirme ve uyarlama konusundaki yeterlikleri oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak, ölçek geliştirme ve uyarlama konusunda araştırmacılara destek olabilmek için çeşitli eğitimler düzenlenmekte ve bu amaçla başvurulabilecek kaynaklar hazırlanmaktadır. Ancak ölçme aracı geliştirme ve uyarlama süreci ile ilgili Türkçe alanyazında yer alan kaynaklar incelendiğinde bu kaynakların daha çok Likert tipi ölçek geliştirme üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Benzer şekilde konu hakkında verilen eğitimler ağırlıklı olarak Likert tipi ölçek geliştirme/uyarlama sürecine odaklanmaktadır. Bu anlamda; doğrudan başarı testi geliştirme süreci ile ilgili bir eğitim düzenlenmesinin, alan eğitimi ve eğitim bilimleri alanında çalışan ve yaptıkları çalışmalarda başarı testi geliştirmeye, uygulamaya ve yorumlamaya ihtiyaç duyan araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu düşünce, başarı testi geliştirme sürecini ele alan bu bilimsel eğitim etkinliği için motivasyon kaynağı olmuştur. Etkinlik kapsamında çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testi hazırlama sürecinin farklı ölçme kuramlarına göre (klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramı) ve ölçülmesi hedeflen özelliğe uygun madde yazımından, test sonuçlarının puanlanması, analizi ve analiz sonuçlarının yorumlanmasına kadar tüm yönleriyle ele alınması öngörülmektedir. Bu bakımdan etkinliğin araştırmacıların bilimsel gelişimlerine katkıda bulunması beklenmektedir.

Etkinliğin kapsamı, çoktan seçmeli ve açık uçlu başarı testlerinin geliştirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Test uyarlama süreci ise etkinlik kapsamına dâhil edilmemiştir. Çünkü Likert tipi ölçekler söz konusu olduğunda, araştırmacıların alanyazında doğrudan kendi amaçlarına hizmet edecek bir ölçme aracına rastlama olasılıkları yüksek olabilmekte ve buna bağlı olarak araştırmacılar bir ölçek geliştirmek yerine yurt dışında geliştirilmiş bir ölçeği Türk kültürüne uyarlama yoluna gidebilmektedir. Oysa herhangi bir araştırmacının alanyazında doğrudan kendi çalışmasında kullanabileceği bir başarı testine rastlama olasılığı daha düşüktür. Bundan dolayı; başarı testleri için ölçme aracı geliştirme, uyarlamaya göre çok daha fazla başvurulan bir süreç olmaktadır. Bu kapsamda proje eğitiminde, başarı testlerinin geliştirilmesine odaklanılacak ve test uyarlama süreci kapsam dışı tutulacaktır. Ayrıca, öğrenci başarısını belirlemek amacıyla ölçme ve değerlendirme sürecinde en fazla başvurulan ölçme araçları çoktan seçmeli ve açık uçlu testler olduğundan, etkinlikte yalnızca bu iki ölçme aracı üzerinde durulacaktır. Son olarak, farklı ölçme kuramlarının birbirine göre üstünlük ve zayıflıklarının olduğu ve tercih edilecek ölçme kuramının duruma göre farklılaşabildiği dikkate alınarak eğitim kapsamında klasik test kuramı, genellenebilirlik kuramı ve madde tepki kuramının her üçüne de yer verilmesi planlanmaktadır.

Tarih ve Yer : 29 Mart – 3 Nisan 2021, Çevrim İçi (Zoom)

Eğitmenler :
Prof. Dr. Neşe Güler,
Prof. Dr. Cem Oktay Güzeller,
Prof. Dr. Nuri Doğan,
Doç. Dr. gulsah eroglu sahin,
Doç. Dr. Mustafa İlhan,
Doç. Dr. Gülşen Taşdelen,
Dr. Öğr. Üyesi Kübra ATALAY KABASAKAL,
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Çetin,
Dr. Öğr. Üyesi Murat Doğan ŞAHİN,
Dr. Nagihan Boztunç Öztürk

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Neşe GÜLER

Detay ve Başvuru için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin