TÜBİTAK 2237-A Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlamaya Yolculuk

TÜBİTAK
TÜBİTAK 2237-A

BUÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salih Çepni’nin yürütücülüğünde bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilecek olan “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlamaya Yolculuk” adlı TÜBİTAK 2237-A projesiyle, ülke genelinde doktora öğrenimine devam eden akademisyenlere ölçek geliştirme ve uyarlama süreçleri ve analizleri ile ilgili eğitim verilecek.

Proje kapsamında, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler eğitim verecek. Prof. Dr. Murat Altun, Prof. Dr. Erdoğan Tezci, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Prof. Dr. Nuran Bayram Arlı, Doç. Dr. Berna Cantürk Günhan, Doç. Dr. Önder Sünbül, Doç. Dr. Güçlü Şekercioğlu, Doç. Dr. İsmail Karakaya, Doç. Dr. İsa Deveci ve Dr. Ertuğ Evrekli eğitmen olarak projeye katkı sağlayacak. Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Ormancı, Dr. Öğr. Üyesi B. Buğra Ülger, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar, Arş. Gör. Dr. Erkan Özcan, Uzm. Osman Urhan ve Arş. Gör. Hümeyra Azize Yalçın projede görev alacaklardır.

TÜBİTAK 2237-A “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk III” projesi ile uluslararası literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan ölçek uyarlama ve geliştirme üzerine odaklanılması amaçlanmaktadır. TUBİTAK 2237-A projesinin hedef kitlesini eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde ölçek geliştirme ve/veya uyarlama çalışmaları planlayan 20 araştırma görevlisi ile oluşturmaktadır.

Ölçek geliştirme ve uyarlama uzun zaman alan, dikkat ve çaba gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için araştırmacıların ölçek geliştirme ve uyarlama süreci hakkında yeterli bilgi ve uygulamaya sahip olması beklenmektedir. Ancak ülkemizde ölçme araçları hakkında özellikle ölçek geliştirme ve uyarlama alanında uzman sayısının az olmasına nedeniyle araştırmacıların bu konuda eksik bilgilere sahip oldukları ifade edilebilir. Bu duruma paralel olarak özellikle bilimsel araştırmalar hakkında daha az deneyime sahip genç bilim insanlarının hiçbir eğitim almadan ya da yetersiz bilgi ile araştırmalarını ve tezlerini tamamladıkları görülmektedir. Ölçek geliştirme ve uyarlama gibi uzmanlık gerektiren bir alanda, bilgi eksikliği ile gerçekleştirilen araştırmaların teknik ve akademik hatalar içerdikleri söylenebilir. Geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin ileriki zamanlarda alandaki birçok araştırmacı tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılan hataların en aza indirilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında genç bilim insanı olan araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

• Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama süreci hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak,

• Araştırma görevlilerine ölçek geliştirme ve uyarlama sürecine ilişkin, alan uzmanları eşliğinde, uygulama fırsatı sunmak,

• Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde yaptıkları hataları asgari düzeye indirmek,

• Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki geçerlik ve güvenirlik analizlerini kavramalarını sağlamak,

• Araştırma görevlilerinin geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin psikometrik özelliklerini tespit etmede SPSS, AMOS ve LİSREL programlarını kullanabilme becerisini arttırmak,

• Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ya da uyarlama sonuçlarını akademik bir dille yazma becerisini geliştirmek.

Katılımcıların daha önce böyle bir eğitim almamış olmalarına özen gösterilecektir. Proje katılımcılarının disiplinler arası işbirliğini ve iletişimi destekleyecek şekilde farklı çalışma alanlarından ve Türkiye’nin faklı bölgelerindeki üniversitelerden seçilmesi planlanmaktadır. Proje katılımcılarının seçiminde kız ve erkek sayısının yakın olmasına özen gösterilecektir.

Katılımcıların konaklama ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir.

Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartlarının tamamını sağlaması beklenmektedir:

• Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
• Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıyor olmak,
• Doktora tezlerinde ölçek geliştirme ve/veya uyarlama çalışmalarını kullanıyor olmak

Başvuru İçin Son Tarih 1 Ocak 2021
Katılımcı Listesinin Duyurulması 8 Ocak 2021
Katılımcılar İçin Kesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi 12 Ocak 2021
PROJE TARİHİ 1-6 Şubat 2021

“ALAN UZMANLARIYLA ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYARLAMA KÜLTÜRÜNE
YOLCULUK III” PROJESİ BAŞVURU FORMU

oguy2229@gmail.com