TÜBİTAK 2237-A Alan Uzmanlarıyla Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk

TÜBİTAK eğitimi
TÜBİTAK 2237-A

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan Ormancı’nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek olan “Alan Uzmanlarıyla Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk” adlı TÜBİTAK 2237-A projesiyle, ülke genelinde yüksek lisans öğrenimine devam eden akademisyenlere alanyazın tarama süreci, alanyazın derleme çeşitleri ve analizleri ile ilgili eğitim verilecek.

Proje kapsamında, farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenler eğitim verecek. Prof. Dr. Engin Karadağ, Prof. Dr. Muammer Çalık, Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Prof. Dr. Salih Çepni, Doç. Dr. Berna Cantürk Günhan, Doç. Dr. Gül Kaleli Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Akif Ocak, Doç. Dr. Miraç Aydın, Doç. Dr. Sedat Kanadlı, Dr. Öğr. Üyesi Veli Batdı ve Arş. Gör. Dr. Serkan Dinçer eğitmen olarak projeye katkı sağlayacak. Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi B. Buğra Ülger, Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Kaçar, Arş. Gör. Dr. Erkan Özcan, Dr. Öğrencisi Serhan Sarıoğlu, Uzm. Osman Urhan ve Arş. Gör. Hümeyra Azize Yalçın projede görev alacak.

“Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk” projesi TÜBİTAK 2237-A kapsamında desteklendiği takdirde, alanyazın tarama ve derleme süreci üzerine odaklanılması amaçlanmaktadır. Projenin hedef kitlesini eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında yüksek lisans yapan 20 araştırma görevlisi ile oluşturmaktadır.

Alanyazın taraması, yapılan tüm araştırmalarda başlangıç kısmından çalışmanın tamamlanmasına kadar etkin olarak kullanılmaktadır. Alanyazın taramasını kavramsal çerçeve oluşturmak, yeni yaklaşımlar bulmak, güncel araştırmaları saplamak, önemli çalışmaları ve kişileri öğrenmek, ulaşılan sonuçları karşılaştırmak, alandaki boşlukları görmek için gibi farklı amaçlarla yapılabilmektedir. Araştırmacı bireylerin çoğu alanyazın taraması yapmakta ve bu konuda diğer araştırma becerilerine göre daha deneyimlidirler. Ancak yapılan bu taramalar bazen tüm alanyazını kapsayamamakta yani eksik taramalar yapılmakta veya tarama süreci çok uzun zaman almaktadır. Bu duruma çözüm olabilmek için alanyazın taraması nasıl yapılmalı, hangi veri tabanları kullanmalı, hangi anahtar kelimeler yazılmalı, kısa sürede daha önemli kaynaklara nasıl ulaşılabilir gibi kısımların bilinmesi gerekmektedir. Bu bağlamda proje kapsamında alanyazın taraması kısmında bu noktalara önem verilecektir. Alanyazın taramasını yapan bir araştırmacı, daha sonra bu çalışmaları analiz etmeli ve yapılan sentezleri çalışmasında sunmalıdır. Yani alanyazın derlemesi aşamasını gerçekleştirmelidir. Alanyazın derlemelerini; makalelerin giriş kısımlarında özellikle çalışmaların önem/özgünlüklerini belirtirken, tez çalışmalarında ilgili literatürü sunarken veya alanyazın derleme çalışmaları olarak kullanmaktayız. Bu noktada ilgili kısımlar incelendiğinde; bazı makalelerde ve birçok tez çalışmasında alanyazın derleme aşamasının gerçekleştirilmediği veya eksik gerçekleştirildiği görülmektedir. Yapılan bu çalışmalarda alanyazında bulunan çalışmaların direk olarak özet kısımlarında yer alan bilgilerin sunulduğu, hiçbir analiz/sentez yapılmadığı görülmektedir. Bu noktada alanyazın derleme kısmının özellikle tezlerde büyük eksiklikler içerdiği düşünülmektedir. Çünkü makalelerde özellikle sayfa sınırlaması ve araştırmacıların daha deneyimli olmalarına paralel olarak sentez kısmı daha fazla gerçekleştirilmektedir. Ancak tezlerde ilgili literatür kısmı sadece ilgili çalışmaların bulunup, özet kısımlarının yazılması şeklinde tamamlanmaktadır. Özellikle bilimsel araştırmalar hakkında daha az deneyime sahip genç bilim insanlarının eksik bilgi ile araştırmalarını ve tezlerini tamamladıkları görülmektedir. Yüksek lisans ve doktora yapan her bir araştırmacı alanyazın tarama ve derleme kısmını yaptığını göz önüne alırsak, bu kısımdaki eksikliklerin tüm akademik hayatlarını etkileyeceği düşünülmektedir. Bu bağlamda yapılacak proje ile alanyazın taramanın nasıl yapılacağı, tarama sonucu ulaşılan bu çalışmaların nasıl sunulacağı yani alanyazın derlemenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin gerekli bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak sunulması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan proje kapsamında genç bilim insanı olan araştırma görevlilerinin alanyazın tarama ve derleme sürecine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın taraması hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin ulusal ve uluslararası farklı veri tabanlarında tarama yapmalarını sağlamak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alıntı yapma hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın derleme çeşitleri hakkındaki farklılıkları öğrenmelerini sağlamak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin meta sentez, meta analiz, tematik içerik analizi gibi yöntemleri kullanmalarını sağlamak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın derlemede kullanılabilecek QDA Miner Lite, Nvivo ve CMA programlarını kullanabilme becerisini arttırmak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın tarama ve derleme sürecinde yapılan hataları görmelerini sağlamak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın derleme çalışmalarını akademik bir dille yazma becerisini geliştirmek,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin alanyazın tarama ve derlemeye ilişkin olumlu tutum sahip olmalarına ve kaygılarını azaltmaya yardımcı olmak,
Yüksek lisans sürecinde olan araştırma görevlilerinin araştırma yapamaya yönelik yeterliliklerini gelişmektir.

Önemli Tarihler
Başvuru İçin Son Tarih 15 Aralık 2020
Katılımcı Listesinin Duyurulması 21 Aralık 2020
Katılımcılar İçin Kesin Kayıt Onay Verme Son Tarihi 28 Aralık 2020
PROJE TARİHİ 25-30 Ocak 2021

Proje Başvurusu
TÜBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklendiği takdirde “Alanyazın Tarama ve Derlemeye Yolculuk” projesi; eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında yüksek lisans yapan 20 araştırma görevlisi oluşturmaktadır. Projeye katılacak olan araştırma görevlilerinin yüksek lisans ders aşamalarını tamamlamış olmaları beklenmektedir. Bu aşamada katılımcıların tez konusuna karar vermiş olmaları planlanmaktadır. Proje kapsamında tezleri alanyazın derleme üzerine olan araştırmacılara öncelik verilecektir. Katılımcılar belirlenirken; daha önce böyle bir eğitim almamış olmalarına özen gösterilecektir. Ancak proje kapsamında nitel veri analizi, Nvivo, CMA gibi programları temel düzeyde bilmeleri istenecektir. Proje katılımcılarının disiplinler arası iş birliğini ve iletişimi destekleyecek şekilde farklı çalışma alanlarından ve Türkiye’nin faklı bölgelerindeki üniversitelerden seçilmesi planlanmaktadır. Bu sayede projeye katılacak olan araştırmacılar kendi üniversitelerine döndüklerinde almış oldukları eğitimin içeriğini paylaşabilecekler ve projenin yaygın etkisini arttırabileceklerdir. Katılımcıların başvuruları proje için hazırlanan web sitesi (http://atdey.uludag.edu.tr) üzerinden alınacaktır. Ardından belirlenen kriterlere göre seçimleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca web sitesi, sosyal medya (Facebook, Instgram gibi) ve e-mail üzerinden projeye ilişkin afiş paylaşılacak ve projenin duyurulması sağlanacaktır. Proje katılımcılarının seçiminde kız ve erkek sayısının yakın olmasına özen gösterilecektir. Proje kapsamında verilecek eğitimlerin uygulamalı gerçekleştirileceği göz önünde bulundurularak katılımcıların projeye kişisel bilgisayarları ile katılmaları istenecektir. Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklama ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir. Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartlarının tamamını sağlaması beklenmektedir:
Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak, • Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında yüksek lisans yapıyor olmak,
Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi formunu indirip doldurunuz ve 15 Aralık 2020 tarihine kadar [email protected] adresine gönderiniz.

“ALANYAZIN TARAMA VE DERLEMEYE YOLCULUK” PROJESİ BAŞVURU FORMU

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Görükle Kampüsü, Nilüfer, BURSA

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

7 − 6 =