TÜBİTAK 2229-GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIM ANALİZİ EĞİTİMİ

GİRİŞİMCİLİK VE YATIRIM ANALİZİ EĞİTİMİ
(31 Ağustos-05 Eylül 2015/MERSİN)

Projenin Amacı

Bu projede amaç; fırsatların ortaya konularak takip edilmesini içeren bir süreç olan girişimciliği, birer meslek edinme aşamasında olup, bunu hayatını idame ettirecek biçimde nasıl gelire dönüştüreceğini henüz belirleyememiş yüksek öğrenim gören gençlerimize, tüm yönleriyle anlatmaktır.

Projenin Öğrenim Hedefleri

Proje ile katılımcıların; girişimcinin kim olduğu, özellikleri, düşünce sistematiği, işlevleri, yaratıcılık ve yenilikçilikle ilişkisi ile finansman kaynakları girişimcinin özelliklerini, kısacası kim olduğunu tanımaları sağlanacak ve eğer kendilerini yakın hissediyorlarsa bu yolda nasıl yürüyeceklerini anlamalarına çalışılacaktır.

5 gün boyunca, öğleden önce 4 saat ve öğleden sonra 4 saat olmak üzere günde 8 saatten toplam 40 saatlik bir eğitimi kapsayacak projede;

-Kavramlar örnekleriyle detaylı olarak verilecek.

-2. günün sonunda bir yatırım konusu belirlemeleri istenen katılımcıların, 3. günden itibaren öğreneceklerini belirledikleri konuya ilişkin olarak yatırım proje analizi çerçevesinde kullanmaları ve 5. gün öğleden önceki 4 saat süresince hazırladıkları yatırım analizlerini sunmaları ve tartışmaları sağlanacaktır.

-5. gün öğleden sonra “Girişimcilik ve Yatırım Analizi” kavramını bir bütün olarak görüp hissederek, örnek alabilecekleri bir başarı öyküsüne sahip KOBİ niteliğindeki bir firmayı ziyaret edeceklerdir.

Projenin Yürütüleceği Yer

Eğitim yeri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesidir. Fakültenin klinik uygulamalara giriş derslikleri teorik anlatım ve grup çalışmaları için kullanılacaktır. Dersliklerde sunumlar için gerekli teknolojik alt yapı mevcuttur.

Proje Tarihleri

31 Ağustos-05 Eylül 2015

Proje Kapsamı

Proje, Türkiye’nin değişik kent ve üniversitelerinde yüksek öğrenim gören öğrencilere yönelik olup 5 gün sürelidir:

-Pazartesi-Cuma günleri arasında önlisans öğrencileri için 25 kişilik 1 grup,

-Salı-Cumartesi günleri arasında lisans öğrencileri için 25 kişilik 1 gruba eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Eğitimlerin 31 Ağustos-05 Eylül 2015 tarihleri arasında verilmesi planlanmakta olup eğitim süresini oluşturan 5 gün boyunca eğitim faaliyetlerinin tümünü takip etmek zorunlu tutulacaktır. Katılımcıların ön lisans ve lisans düzeyinde olanlar için son sınıfa geçmiş olmalarına dikkat edilecektir. Daha önce TÜBİTAK 2229 programı kapsamında desteklenmiş olan öğrenciler bu eğitime katılamayacaktır. Programa katılacak öğrenciler başvuru sırasına göre seçilecektir. Katılımcıların %50’si Mersin dışındaki bölgelerden olacaktır. Eğitim verilecek katılımcı sayısı her grup için 25’dir. Başvuru, web sayfasında yayınlanacak olan başvuru formunun doldurularak etkinlik koordinatörüne gönderilmesiyle yapılabilecektir.

Proje Web Adresi: www.girisimcilik.mersin.edu.tr
Proje Koordinatörü e-Posta Adresi: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin