TÜBİTAK 2224-A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı

TÜBİTAK 2224-A – Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikler Katılma Desteği Programı

Başvuru Koşulları:

Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:

Katılmak istenilen etkinliğin hakemli ve en az 3’üncüsünün düzenleniyor olması
Katılmak istenilen etkinliğin araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans, kongre veya sempozyum olması.
En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olması. Poster sunumu destek kapsamı dışındadır.
En az lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olması.
Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olması. İlk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.
Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir web sitesinin olması.
Bu programdan son başvuru tarihi itibari ile son 2 yıl içerisinde yararlanılmamış olması.
Başvuru tarihinde Türkiye’de bulunması. Başvuru tarihleri içerisinde öğrenim/araştırma/çalışma vb. nedenlerle yurt dışında bulunanlar başvuru yapamaz.
Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurumsal etkinlik olmaması.
Etkinliğin uluslararası, uluslararası katılımlı ulusal, ulusal etkinlik olması.
Başkanlığa bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.

TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar.

Türk Üniversiteleri ve kurum/kuruluşları tarafından yurtdışında düzenlenen ve/veya çoğunlukla T.C. vatandaşlarının katıldığı toplantılara destek verilmez.

Yayınlanmış çalışmalar için sunum amaçlı yurtdışı etkinliklere katılma desteği verilmez.