TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Başvurusu

Üniversite Öğrencileri
Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla
araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2020 yılı 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu.

2 Aralık 2020 tarihinde açılacak olan Programa, son başvuru tarihi 30 Aralık 2020 olarak belirlendi.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.

Başvuru Koşulları
1. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi* görüyor olması (Başvuru tarihi itibariyle en fazla
lisans son sınıfının güz döneminde olması)
2. Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
3. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması ve birden fazla projede yer
alınmamış olması,
4. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.
5. Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım
halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak
TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje
ortağı yer alabilir.

*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

Başvurular e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.
Elektronik başvuru sistemine yüklenen dosyaların açıldığının ve doğruluğunun
başvuru sahibi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son başvuru günü mesai
bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılır. Çevrimiçi başvuru haricinde, BİDEB’e
e-posta/posta ile veya başvuruların kapanmasından sonra gönderilen belgeler
değerlendirmeye alınmaz ve imha edilir.

Açılış Tarihi 02.12.2020
Kapanış Tarihi 30.12.2020
Sonuç Açıklama Nisan 2021