TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının amacı lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

Başvuru Koşulları

1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç
öğrenci tarafından hazırlanır.

3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

4 Yarışmaya başvuruda bulunacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.

5 Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile yapılması gerekmektedir.
Fikir aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru
yapılmaz. Projelerin, Proje Rehberinde belirtilen formatta ve sonlandırılmış olarak
yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir.

6 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu kurala uymadığı
tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

7 Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya
yönelik içerik bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku
alınması, ağız ya da enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve
yabancı madde verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında
proje başvuruları hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

8 Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından
değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede
etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde
başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır.

Yarışma Kategorileri
Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji,
Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12
ana alanda düzenlenir.

2022 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre hazırlanan ve tamamlanan projelerin başvuruları, 3 Ocak 2022 tarihinde başlar ve 11 Şubat 2022 tarihinde saat 17.30’da sona erer.