TÜBİTAK 2003 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI PROJELERİ

2003 Yılında Başvuru Yapan Tüm Projeler

PROJENİN ADI – DALI

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE EPİLEPSİ HASTALIĞININ TESPİTİ BİLGİSAYAR
DEĞİŞKENLERE BAĞLI ŞİFRELEME BİLGİSAYAR
BİTMAP FORMATINDAKİ İNSAN YÜZÜ RESİMLERİNDEN KİŞİLERİN TANINMASI İÇİN METRICAL FACE IDENTIFIER (MFT) (METRİK
YÜZ TANIMLAYICI) BİLGİSAYAR
VERİLERİN (SAYISAL-ALFABETİK)2 1024 KOMBİNASYONLU BİR ŞİFRELEME METODU İLE BİR META DOSYASI ŞEKLİNDE KAYIT
EDİLMESİ BİLGİSAYAR
YÜKSEK VOLTAJA KARŞI GÜVENLİ BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR
İNGİLİZCE-TÜRKÇE, İKİ KELİMELİ FİİLER (PHRASAL VERBS) SÖZLÜK PROGRAMI PV EXPLORER V.1.0 BİLGİSAYAR
İZOHİPSE 3D KAZANDIRMA BİLGİSAYAR
ROBOT MOTİON PLANNİNG BİLGİSAYAR
GENETİK İNTEGRASYON BİLGİSAYAR
KARE BULMACA HAZIRLAMA BİLGİSAYAR
POST-IT KAĞIDININ BİLGİSAYAR ORTAMINA UYARLANMASI BİLGİSAYAR
TÜBİTAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
2003 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURULARILPG BAYİİ SATIŞ PROGRAMI, MÜŞTERİ CARİ HESAP OLUŞTURMA, FİYATLANDIRMA, SATIŞ İŞLEMLERİ VE YAZICI AYARLARI BİLGİSAYAR
BASİT VE ESNEK YAPILI MİKROİŞLEMCİ TASARIMI BİLGİSAYAR
DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN AĞACI OLAN PAULOWNİA TOMENTOSA’NIN İN VİTRODA ÇOĞALTILMASI ÜZERİNE BAZI OKSİN VE
GİBERELLİNLERİN ETKİSİ BİLGİSAYAR
TURKISH MAKER BİLGİSAYAR
PASCAL PROGRAMLAMA DİLİ İLE SEMBOLİK TÜREV BİLGİSAYAR
TOGOS (TÜRKİYE OYUN GELİŞTİRİCİLERİ ORTAK SİTESİ) BİLGİSAYAR
TRAFİK OKULU BİLGİSAYAR
DÜŞÜNEN SQL BİLGİSAYAR
ANALİZ BİLGİSAYAR
HER TÜR MOBİL CİHAZDAN ERİŞİLEBİLEN XML, WEB SERVİSLERİ VE NET TEKNOLOJİLERİ İLE GELİŞTİRİLMİŞ DERSHANE MOBİL
WEB UYGULAMASI BİLGİSAYAR
ONLINE TEST SINAV-SORU BANKASI BİLGİSAYAR
OKUL SIS BİLGİSAYAR
ETKİLEŞİMLİ VIDEO PROGRAMI BİLGİSAYAR
ONLINE RANDEVU VE EKG (WEB SAYFASI TASARIM VE PROGRAMLAMA) BİLGİSAYARİNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİYE ÖZEL FOTOGRAF PAYLAŞIM SİSTEMİ BİLGİSAYAR
ANİMONSTER BİLGİSAYAR
ICO BİLGİSAYAR
MULTİ İMAGE ANALYSER BİLGİSAYAR
GRIMAGER BİLGİSAYAR
NATUREL COMPUTING YÜZ İFADESİ ALGILAMA SİSTEMİ BİLGİSAYAR
ÖLÇÜM 3.0 BİLGİSAYAR
QUEST POOL TEST SORUSU ARŞİVLEYİCİ, TEST OLUŞTURUCU BİLGİSAYAR
HAREKETE YÖNELEN GÜVENLİK KAMERASI SİSTEMİ BİLGİSAYAR
IN VITRO ŞARTLARDA BİTKİ GELİŞİMİ DÜZENLEYİCİLERİNİN LEISHMANIA TROPICA PARAZİTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ADANA İLİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BULAŞICI HASTALIKLAR HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
SOSYO-EKONOMİK YÖNDEN FARKLI İKİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKİ BÜYÜME DURUMLARININ
ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRLMASI BİYOLOJİ
ÇEŞİTLİ BİTKİ EKSTRAKLARININ DOMATESLERDE GÖRÜLEN HASTALIK ETMENİ ALTERNARIA SOLANI’NİN GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
DÜNYANIN ÇEŞİTLİ BÖLGELERİNDE YAŞAYAN FARKLI VE SPESİFİK ÖZELLİKLERE SAHİP 5 BÜYÜK ÖRÜMCEK FAMİLYASI ÜZERİNE
BİR ÇALIŞMA BİYOLOJİPESTİSİTLERE ALTERNATİF BİR YÖNTEM; BACILLUS SPHAERICUS’LARDA SİVRİSİNEK KONTROLU…. BİYOLOJİ
KIRSAL ALANLARIN ISLAHINDA KULLANILAN, TIBBİ ÖNEMİ OLAN VE DOLAR AÇAN TOMURCUKLAR; KAPARİ ÜZERİNE BİR
ÇALIŞMA BİYOLOJİ
KULLANDIĞIMIZ BAZI MADDELERİN BETA BAKTERİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİYOLOJİ
KONTROLLÜ İLAÇ SALIMI İÇİN AKILLI BİR TAŞIYICI MODELİ BİYOLOJİ
SAMANDAĞ KUMSALINDAKİ CHELONİA MYDAS TÜRÜ DENİZ KAPLUMBAĞLARININ IŞIĞA VE MANYETİK ALANA YÖNETİMİNİN
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
TÜRKİYEDEKİ SICAK SU KAYNAKLARINDAN İZOLE EDİLMİŞ TERMOFİLİK BİR PROKARYOTUN 16SrRNA GEN DİZİLİMİNE
DAYANARAK FİLOGENETİK ANALİZİN YAPILMASI BİYOLOJİ
KLOROPLAST VE MİTOKONDRİ ORGANELLERİ ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE MAKETLERİNİN ÇEVREMİZDEN BULABİLECEĞİMİZ
MALZEMELERLE SİMÜLE EDİLMESİ BİYOLOJİ
GEOTROPİZMA BİYOLOJİ
DNA PARMAK İZİ BİYOLOJİ
GENETİK HASTALIKLAR VE PRENATAL TANI BİYOLOJİ
GASTRİT VE ÜLSERE SEBEP OLAN HELICOBACTER PLLORI’NİN ÇEVREMİZDEN KOLAYLIKLA BULABİLECEĞİMİZ MALZEMELERLE
SİMULE EDİLMESİ VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
SAHRA TOZUNUN KURAKLIĞIN ÖNLENMESİ YOLUNDA BİTKİLERİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
ET OBUR VE OTOBUR YAŞAM ARASINDAKİ DAVRANIŞ FARKLILIKLARI BİYOLOJİ
YÜKSEK SESLİ MÜZİK DİNLEMENİN CANLILARA ETKİSİ BİYOLOJİMEMELİLERDE MENDEL YASALARININ VE VARYASYON ÇEŞİTLİLİĞİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
OLASI SAVAŞTAN SONRA GÜNEYDOĞU VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ MAYINLARIN MALİYETİ UCUZ BİR ŞEKİLDE
ARILARDAN YARARLANARAK TEMİZLENMESİ BİYOLOJİ
SANAYİLEŞEN TARIMIN BESLENME ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ SONUCUNDA DOĞAL TARIM ÜRÜNLERİNE DUYULAN
İHTİYAÇ VE BUNLARIN EKOLOJİK ÜRÜN ADI ALTINDA PAZARLANMASI BİYOLOJİ
YAYGIN KULLANILAN BİR PESTİSİT OLAN FENITROTHIONUN NÖROTOKSİT ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ZOR KAVRANAN MİTOZ HÜCRE BÖLÜNMELERİNİN FİYONGK MAKARNALAR KULLANILARAK
AÇIKLANMASI BİYOLOJİ
EKOSİSTEMİN ISLAHI VE CANLI BİYOLOJİSİNİN KORUNMASINDA BAKTERİLERİN ANTAGONİSTİK ETKİSİ BİYOLOJİ
MAYA HÜCRELERİNİN SABİT MANYETİK ALANA TEPKİLERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
SULAMA SUYU TUZLUĞUNUN SOLONUM MELONGENA L.(PATLICAN) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ, TOHUMLARIN ÇİMLENMESİ VE
TOPRAK YAPISI ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
TRİFENSULFURON VE TRİBENURON METHL HERBİSİTLERİNİN KULLANIMI İLE TAHIL ALANLARINDA YETİŞEN ZEHİRLİ BİR BİTKİ
OLAN AGRUSTEMMA GİTHAGO L.(KARAMUK) BİTKİSİNİN GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ BİYOLOJİ
KÜMESLERDE BİRİKEN AMONYAK KONSANTRASYONUNU ARTTIRAN FAKTÖRLER VE AMONYAK MİKTARININ KÜMES
HAYVANLARI ÜZERİNE OLAN ETKİSİ BİYOLOJİ
TARIMSAL FAALİYET SONUCU SUCUL EKOSİSTEMİ KİRLETEN BETA-CYPERMETHRININ CYANOBACTERIA’YA ZEHİR ETKİSİNİN
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
CİVA II KLORÜNÜN LEPİSTES BALIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİYOLOJİ
BİR AKARSUDA KİRLETİCİ KAYNAĞININ ÜST VE ALT BÖLGELERİNDEN ALINAN ÖRNEKLERDEN İNDİKATÖR ALGLERİN
BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
BİYOGAZIN ÜRETİMİ VE KULLANIMI BİYOLOJİHALKIN KULLANDIĞI BİTKİSEL İLAÇLARIN BÖBREK TAŞINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ÇAY ATIĞININ KÜLTÜR MANTARININ YETİŞTİRİLMESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ
NENE HATUN FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNDE HEMOGLOBİNOPATİ TARAMASI BİYOLOJİ
TÜTÜNDEN NİKOTİNİN ÖZÜTLENMESİ BİYOLOJİ
ANTALYA DÜZLERÇAMI BÖLGESİNDE ORMAN YANGINI TEHLİKESİNİN DÜŞÜRÜLMESİNDE DENETİMLİ YAKMA TEKNİĞİNİN
UYGULAMA OLANAKLARI BİYOLOJİ
ANTALYA FERRO KROM FABRİKASI, BACA TOZU ATIKLARININ FASULYE BİTKİSİNİN GELİŞMESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ÖZEL ANTALYA LİSESİ YERLEŞKESİNDE SEÇİLMİŞ İSTASYONLARDA RÜZGAR HIZI, NİSPİ NEM VE HAVA SICAKLIĞI
DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENEREK KENT EKOLOJİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ
DÜZLERÇAMI BÖLGESİNDE YAŞAYAN ALAGEYİK (DAMA DAMA)’LERİN NİTEL VE NİCEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KARBONDİOKSİTİN BİTKİLERİN BÜYÜMESİ ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KAVUNLARDA SOLGUNLUK HASTALIK ETMENİNE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
TAKADES (KADİFE ÇİÇEĞİ)’İN SP NEMOTODU ÖNLEMESİ BİYOLOJİ
SERADA HOAGLAND KÜLTÜR ÇÖZELTİSİNDE YETİŞTİRİLEN LYCOPERSICON ESCULENTUM MİLLER (DOMATES) KÜLTİVARINDA
FARKLI KÖK ORTAMI SICAKLIKLARININ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGUN SICAKLIĞIN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
ZENGİN ÇEVRENİN DİŞİ VE ERKEK SIÇANLARIN ÖĞRENMELERİNE ETKİSİ VE CİNSİYETİN ÇEVRE FAKTÖRÜ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK
KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
FELLOGEN’DEN MEYDANA GELEN FELLEM DOKUSUNUN İZALASYONDA SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİKIZIL ÇAM (PINUS BRUTIA) REÇİNESİ, İNCİR (FICUS CARICA), KAUÇUK (HEVEA PARTHENIUM) LATEXLERİNİN PATOJEN
RHIZOCTONIA VE FUSARIUM FUNGUSLARININ ÜREMESİ ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ
BÜYÜK MENDERES HAVZASINDA BOR MİNERALLERİNİN TRITICUM DURUM (SERT BUĞDAY) BİTKİSİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ
OMURGASIZ TÜRLERİNİN CARETTA CARETTA TÜRÜ DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVALARINDA BULUNMASININ BAZI BİYOTİK VE
ABİVOTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ BİYOLOJİ
AYDIN İLİ MERKEZ VE İLÇELERİNDE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN AIDS (ACQUIRED DEFICIENCY SYNDROM) BİLGİ DÜZEYİ VE AIDS’E
BAKIŞ AÇISI BİYOLOJİ
GEMLİK KÖRFEZİNDEKİ FACAL KOLİ CİNSİ BAKTERİLERİN ORTAM ŞARTLARINDAN ETKİLENMELERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
TURUNÇGİLLERDE ZARARA YOL AÇAN (KOŞNİL=UNLUBİT) İLE BİYOLOJİK MÜCADELE YAPILMASI BİYOLOJİ
TAZE SIKILMIŞ PORTAKAL VE GREYFURT SUYUNDAKİ C VİTAMİNİNİN ZAMAN VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMİ BİYOLOJİ
BURSA İLİ HAVA KİRLİLİĞİ VE BU KİRLİLİĞİN SOLUNUM YOLU HASTALIKLARINA OLAN ETKİSİ BİYOLOJİ
ENDOTHIA PARASITICA (KESTANE KANSERİ) VE PHYTOPTHORA CAMBIVORA (MÜREKKEP HASTALIĞI) HASTALIKLARININ
BURSADA’Kİ KESTANE AĞAÇLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM YOLLARININ GELİŞTİRİLMESİ BİYOLOJİ
MİTOKONDRİYAL A HAPLOGRUBUNUN TÜRKİYE’NİN DEĞİŞİK BÖLGELERİNDEN ELDE EDİLEN MİTOKONDRİYAL DNA
ÖRNEKLERİNDE SIKLIĞININ İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ÇEVREYE ATILAN ÇÖZÜNEBİLİR ORGANİK ÇÖPLERDEN KİMYASAL PİL YÖNTEMİYLE ELEKTRİK ÜRETİLMESİ BİYOLOJİ
İLKBAHARDA BAL ARILARINDA ISITMANIN KULUÇKA VERİMİ ETKİSİ BİYOLOJİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANINDAKİ GSM YER İSTASYONLARININ OLUŞTURDUĞU ELEKTRİK ALANLARININ ÇAM VE
MAVİSELVİ BİTKİLERİNİN KAMYASAL BİLEŞENLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
TERMAL KAPLICALARINDA BACILLUS SUBTILIS PLAZMİDLERİNİN ACRIDINE ORANGE İLE ELİMİNASYONU BİYOLOJİZAKKUM BİTKİSİNİN KÖK GELİŞİMİ, ÇİMLENME ÜZERİNE ETKİSİ VE ANTİBAKTERİYAL ÖZELLİKLERİ BİYOLOJİ
SOF DAĞI (GAZİANTEP)’NDA YAYILIŞ GÖSTEREN ENDEMİK BİTKİLERİN TESPİTİ, TEHLİKE KATEGORİLERİ İLE KORUMA
YOLLARININ BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
GAZİANTEP VE ÇEVRESİNDE YETİŞTİRİLEN BİBERLERE ZARAR VEREN VİRÜSLERİN DAS-ELİSA YÖNTEMİYLE SAPTANMASI BİYOLOJİ
DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN AĞACI OLAN PAULOWNIA TOMENTOSA’NIN İN VİTRODA ÇOĞALTILMASI ÜZERİNE BAZI OKSİN VE
GİBERELLİNLERİN ETKİSİ BİYOLOJİ
TEKSTİL SANAYİ ATIKLARINDAN OLAN HAŞIL MADDESİNİN AMİLAZ ENZİMLERİYLE EKOLOJİK OLARAK SÖKÜLMESİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
GÜLYAĞI VE GÜLSUYUNUN ESCHERICHIA BAKTERİLERİNİN ÜREMELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİYOLOJİ
ADALAR BÖLGESİDENİZ SUYU ÖRNEKLERİNDE TOTAL JERM VE KOLİFORM GRUBUU BAKDERİLERİYLE FİZİKO-KİMYASAL
ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KLASİK YÖNTEM VE HACCP YÖNTEMİNE GÖRE ÜRETİLEN ELMA SUYUNDA MİKROORGANİZMA BİYOLOJİ
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN DİRENCİ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
NONYLPHENOL’ÜN BİTKİLERİN ÇİMLENMESİNE VE KLOROFİL YIKIMINA ETKİSİ BİYOLOJİ
ULTRAVİOLE IŞINLARININ ZARARLI MİKROORGANİZMALARA ETKİLERİ BİYOLOJİ
KÖK HÜCRELERİN DONDURULMASINDA İKİ FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
DÜŞÜK VE YÜKSEK FREKANSLI AKUSTİK ENERJİLERİN FİTOPLANKTON TÜRLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİYOLOJİ
ENZİM KİNETİĞİNİN İŞLEYİŞİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR VE ELEKTRİKSEL TEPKİLİ ANOMOLİLERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
TOKSİK MADDE NEDENLİ ÖLÜMLERİN AYDINLATILMASINDA CALLIPHORIDAE ADLI BÖCEKLERDEN YARARLANMA BİYOLOJİ
BİTKİSEL MADENCİLİK (TOPRAKTAKİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN BİTKİLER YOLUYLA TEMİZLENMESİ) BİYOLOJİ
KARA MİDYE (MYTİLUS SPP) KABUK YAPISININ İYONLAŞTIRICI RADYASYONLARA KARŞI ZIRHLAYICI ÖZELLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
STRATOSFERİK OZON İNCELMESİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ BİYOLOJİ
KLOR BAZLI ÇAMAŞIR SULARININ BAKTERİLER ÜZERİNE ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİNİN KALICILIĞI BİYOLOJİ
POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU İLE KANLI İSHAL ETKENİ E.COLI TOKSİN GENİNİN GIDALARDA TESPİTİ BİYOLOJİ
EKONOMİK DEĞERİ OLAN ÜLKEMİZ KÖKENLİ ARPA (HORDEUM VULGARE L.) KAYNAKLARININ GENOM DÜZEYİNDE KORUNMASI
VE TANIMLANMASI BİYOLOJİ
MARMARA DENİZİ’NDE 2003 KIŞ DÖNEMİNDE TUTULAN BALIKLARDA GENOTOKSİSİTE TAYİNİ, GENOTOKSİSİTE İÇİN
BİYOİNDİKATÖR TÜR BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
REJENERASYON YAPAN PLANARIA’DA SPONTANE MUTASYON OLUŞUMU DEĞERLENDİRİLEREK, YENİ BİR MUTAGENEZ MODELİ
OLUŞTURMAK BİYOLOJİ
YERLİ BEYAZ ÇÜRÜKÇÜK MANTARLARIN (BÇM) TEKSTİL ATIK SULARININ BİYOLOJİK RENK GİDERİMİNDE KULLANILMASI BİYOLOJİ
GIDA BOZULMASINA YOL AÇAN TÜRLERİN BİYOÇEŞİTLİLİĞİ VE BOZULMA SÜRECİNİN MOLEKÜLER BİR YÖNTEMLE TAKİBİ BİYOLOJİ
HAMSİ VE ALABALIK GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN VE NESİL TÜKENME KRİTERLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE İRDELENMESİ BİYOLOJİ
YERLİ BAKTERİ KULLANARAK PETROL KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ BİYOLOJİ
GELENEKSEL TEDAVİDE ÖNEMLİ ISIRGANOTU TÜRLERİNİN MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE TAYİNİ BİYOLOJİTÜRKİYE’YE AİT HELICOBACTER PYLORI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
DAHA GÜVENLİ, DAHA ETKİLİ İLAÇ TEDAVİLERİ İÇİN BİLİNÇLİ FARMAKOGENETİK YAKLAŞIMLARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME BİYOLOJİ
TEKSTİL ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN BOYA MADDELERİNİN AMES TEST YÖNTEMİ İLE MUTAJENİK ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ATIK SULARINDAKİ AKTİF ÇAMUR MİKROBİYOLOJİSİNİN TANIMI VE KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
VÜCUT KOMPOZİSYONU VE AEROBİK PERFORMANSIN, OKUL BAŞARISI İLE İLİŞKİSİ BİYOLOJİ
DOĞAL ÜRÜNLERDEN EKONOMİK ENDÜSTRİYEL HAMMADDE ÜRETİLMESİ BİYOLOJİ
KUMAŞ BOYALARININ CİLT ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN GÖZLENMESİ BİYOLOJİ
ULTRAVİYOLE IŞIĞININ (254 nm) TETRASİKLİN DİRENÇLİ E.COLİ (HB 101) HÜCRELERİNE GEÇİŞ ELEMENTİ (CoCl2) VARLIĞINDA
MUTAJENİK ETKİSİ VE a-TOKOFEROL’ÜN MUTASYONU BASKILAYICI ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ELEKTROMANYETİK ALANIN TETRASİKLİN DİRENÇLİ E.COLİ HÜCRELERİNE (HB 101) GEÇİŞ ELEMENTİ (CoCı2) VARLIĞINDA
MUTAJENİK ETKİSİ VE a-TOKOFEROL’ÜN MUTASYONU BASKILAYICI ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
KAĞIT PARALARDAKİ BAKTERİLERİN TESPİTİ VE ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇLERİ BİYOLOJİ
HAREKETLİ REFLEKS YAYI MODELİ BİYOLOJİ
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ VE KABUĞUNDAN FARKLI ÇÖZÜCÜLER İLE EKSTRAKTE EDİLEN PROCYANIDIN’İN ANTİBAKTERİYEL ETKİLERİ BİYOLOJİ
FERMENTE SUCUK ÜRETİMİNDE ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ VE KABUĞU ALTERNATİF ANTİOKSİDAN VE ALTERNATİF ANTİBAKTERİYEL
OLABİLİR Mİ? BİYOLOJİ
KAYSERİ’DE YETİŞTİRİLEN GILABURU (VIBURNUM OPULUS L.) MEYVESİNİN FARKLI SAKLAMA KOŞULLARINDAKİ C VİTAMİNİ
MİKTARLARI BİYOLOJİGSTM1, GSTT1 VE CYP1 A1 GENLERİNDEKİ POLİMORFİZMLERİN AKCİĞER KANSERİ GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ OLASI ROLLERİNİN
ARAŞTIRILMASI: BİREYLER VE AKCİĞER KANSERİ TANISI KONMUŞ OLAN TÜRK HASTA POPÜLASYONUNUNDA KARŞILAŞTIRMALI
BİR ÇALIŞMA
BİYOLOJİ
MANYETİK DALGALARIN FOTOSENTEZ HIZINA TESİRİ BİYOLOJİ
SARIMSAĞIN ANTİ-BAKTERİYEL ETKİSİ BİYOLOJİ
OROBANCHE TÜRLERİNİN DNA PARMAK İZLERİ YARDIMIYLA AYRIMLANMASI BİYOLOJİ
SIÇANLARDA KRONİK NİKOTİN UYGULAMASININ STRES ÜZERİNE ETKİLERİNDE CİNSİYET FARKLILIKLARI BİYOLOJİ
FARKLI KONSANTRASYONLARDAKİ TUZLU SULAMA SULARININ ROKA (ERUCA SATIVA) VE MARUL (LACTUCA SATIVA) BİTKİLERİ
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
BOR (B) ELEMENTİNİN AYÇİÇEĞİ (HELIANTHUS ANNUUS L.) METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
KURŞUNİ KÜF HASTALIĞI ETMENİ BOTRYTIS CINEREA’NIN FUNGUSITLERE DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI VE MOLEKÜLER
TEKNİKLER KULLANILARAK, İNCELENMESİ BİYOLOJİ
KIRMIZI BİR LAG TÜRÜ İLE İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLENMESİ VE BU TÜRÜN YAŞAM KOŞULLARININ İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ŞEKER PANCARI (BETA VULGARİS L.) BİTKİSİNDE BOR TOKSİSİTESİNİN BİTKİ GELİŞİMİ VE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTESİ
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
RADYOAKTİF İZLEYİCİ KULLANARAK BAZI SU BİTKİLERİNİN KROM (VI) TUTMA KAPASİTELERİNİN SAPTANMASI VE ADSORBAN
OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİYOLOJİ
MAVİ-YEŞİL ALGLERDEN SPIRULINA PLANTESIS SP’NİN SULARDA KİRLİLİK YARATN BOR (B) ELEMENTİNİ TUTMA KAPASİTESİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ASPİRİN UYGULAMASI İLE DOMATESTE PHYTOPHOTORA INFESTANS’A (GEÇ YANIKLIK) KARŞI HASTALIK DİRENCİNİN
UYARILMASI BİYOLOJİ
İZMİR KÖRFEZİ’NDE BULUNAN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS’DE AĞIR METAL (ESER ELEMENT) DİSTRİBÜSYONU BİYOLOJİ
LIGUIDAMBAR ORIENTALIS (GÜNLÜK;SIĞALA) AĞACININ KABUKLARINDAN ELDE EDİLEN ÇEŞİTLİ EKSTRAKTLARIN
ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
ISPINAK F1 HYBRID TOHUMLARINDA MELEZLEME SAFİYETİNİN DNA MARKIRLARI YARDIMIYLA SAPTANMASI BİYOLOJİ
KÜFLERİN BİYOLOJİK KONTROLÜ BİYOLOJİ
MELAS VE MELASLI ATIK SULARDA MİKROORGANİZMALAR TARAFINDAN RENK GİDERİMİ BİYOLOJİ
KAFEİNİN İNSAN DNA’SI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ SCE YÖNTEMİ İLE SAPTAMA BİYOLOJİ
PİRAMİT ŞEKLİNDEKİ AKVARYUMLARIN SPURİLİNA GELİŞİMİNE ETKİSİ BİYOLOJİ
NOHUTTA ANTRAKNOZA DAYANIKLILIK GÖSTEREN DNA MARKERLARININ HARİTALANMASI BİYOLOJİ
PEYNİR ALTI SUYUNUN (P.A.S.) OLUŞTURDUĞU ORGANİK KİRLİLİĞİN ARITIMINDA MİKRO VE MAKRO ALG KULLANIMININ
SONUÇLARI BİYOLOJİ
VÜCUDUMUZDAKİ DOLAŞIM SİSTEMİNİN PLASTİK MALZEME KULLANILARAK AYRINTILARI İLE GÖREBİLECEĞİMİZ ÇALIŞIR
MODELİNİN SERGİLENMESİ BİYOLOJİ
VÜCUDUMUZDAKİ DOLAŞIM SİSTEMİNİN CAM MALZEME KULLANILARAK, AYRINTILARI İLE GÖREBİLECEĞİMİZ ÇALIŞIR
MODELİN SERGİLENMESİ BİYOLOJİ
KÜTAHYA VE İZMİR ÇEVRESİNDE YETİŞEN ISIRGAN OTUNUN ÇEŞİTLİ EKSTRAKTLARININ ANTİMİKROBİYAL VE ANTİTÜMÖRAL
ETKİSİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
BİBERDE (CAPSICUM ANNUUM) KURŞİNİ KÜF (BOTRYTIS CINEREA PERS. :FR.) HASTALIĞINA KARŞI BİTKİ AKTİVATÖRLERİ VE
FUNGISITLERIN TEK TEK VE KOMBİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
KALITSAL HASTALIKLARIN TAYİNİNDE ELEKTROKİMYASAL DNA BIYOSENSÖR TASARIMI BİYOLOJİ
DENİZ MAHSULÜ KABUKLARINDAN CHITIN VE CHITOSAN ELDE EDİLMESİ VE TEKSTİL SANAYİİNDE KULLANIM OLANAKLARI BİYOLOJİDOMATES MEYVELERİNDE BAZI FUNGAL KÖKENLİ ÇÜRÜMELERİN ANTAGONIST PSEUDOMANAS İZOLATLARIYLA ÖNLENMESİ BİYOLOJİ
LAVANDULA STOECHAS SUBPS, STOECHAS BİTKİSİNE AİT UÇUCU YAĞIN BİLEŞİMİ, ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGAL VE
ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE FARMASÖTİK FORMLARDAKİ UYGULAMALARI BİYOLOJİ
ZEYTİNYAĞI ELDESİ SIRASINDA OLUŞAN ATIKLARDAN (PRİNA VE KARASU) YAĞ, YAKIT VE ENERJİ ÜRETİMİ BİYOLOJİ
UÇUCU YAĞI ALINMIŞ “ORİGANUM ONITES” KEKİK TÜRÜ ATIĞINDAN GIDA KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILAN ANTİOKSİDAN
MADDELERİN DOĞAL OLARAK ELDESİ BİYOLOJİ
ACETOBACTER XYLINUM FC TARAFINDAN SELÜLOZ (BS) ÜRETİMİ BİYOLOJİ
BİTKİ ALARM HORMONLARIYLA TARIM ÜRÜNLERİNİN BÖCEK İSTİLASINA KARŞI DİRENME GÜCÜNÜN ARTTIRILARAK, VERİMİN
FAZLALAŞMASI BİYOLOJİ
TAŞKÖPRÜ SARMSAĞININ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
SARIMSAK BİTKİSİNE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİK KAZANDIRAN “ALLICIN” VE ENZİMİNİ KODLAYAN GENİN, İZOLE EDİLEREK
DİĞER TARIM ÜRÜNLERİNE AKTARILMASI BİYOLOJİ
SALVIA FRUCTOSA VE ROSMARINUS PTTICINALIS BİTKİLERİNİN ANTİSEPTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
AĞAÇ FİDANLARININ YAŞAMA OLASILIĞINI ARTIRMA BİYOLOJİ
HAVADAKİ TANECİKLERLE SOLUNUM HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ KOLAY BİR ŞEKİLDE BELİRLEME BİYOLOJİ
İŞ ORTAMINDA MARUZ KALINAN KİMYASAL MADDELERİN MESANE KANSERİ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
TRANSGENİK BİTKİLERİN GÜMRÜK KAPILARINDA TESPİTİ BİYOLOJİ
DEMİRCİ YÖRESİNDE YETİŞEN BİTKİLERLE KÖK BOYASI ELDE EDİLMESİ BİYOLOJİBAZI ÇİÇEKLİ BİTKİLERDE ANTERLERİN POLEN MİKTARININ BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE KULLANILARAK ZEYTİNYAĞI FABRİKASI ATIĞINDAN ETİL ALKOL ÜRETİMİ VE KİRLİLİK YÜKÜ
GİDERİMİ BİYOLOJİ
MANİSA YÖRESİNDE YETİŞEN BAZI AĞAÇSI TÜRLERİN ÇİÇEKLENME DÖNEMLERİNİN FENOLOJİK GÖZLEMLERİ BİYOLOJİ
İKLİMSEL, BİYOLOJİK VE JEOPEDOLOJİK AÇIDAN TUBER MELANOSPORUM TÜRÜ MANTARIN TÜRKİYE’DE YETİŞTİRİLEBİLECEĞİ
ALANLARIN TESPİT EDİLMESİ BİYOLOJİ
DEMLENMİŞ ÇAY POSASINDA KÜLTÜR MANTARI (PLEUROTUS OSTREATUS) YETİŞTİRİLMESİ BİYOLOJİ
16.YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NDE YAPILARDA BULUNAN SİNEK VE ÖRÜMCEKLERE KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE BİYOLOJİ
CEP TELEFONLARI VE BAZ İSTASYONLARININ İPEK BÖCEĞİNİN GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
BULDUĞUMUZ BİTKİ FOSİLLERİNİN ÜZERİNE YAPILAN TÜR TESPİT ÇALIŞMALARI BİYOLOJİ
BİTKİLERDE HORMONSUZ VERİMLİLİĞİ, DAYANIKLILIĞI, KALİTEYİ SAĞLAYAN YENİ BİR YÖNTEM; BİTKİ AKTİVATÖRLERİNİN
MARUL ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BİYOLOJİ
KÖK BOYA (RUBIA TINCTORUM) BİTKİSİNDE AGROBACTERIUM RHIZOGENES ARACILIĞIYLA TRANSFORME SAÇAKLI KÖK
OLUŞUMU BİYOLOJİ
ENZİM AKTİVİTESİNE BASINÇ DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİSİ BİYOLOJİ
BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA FLOROMETRİK METODUN DEĞERİ BİYOLOJİ
OCIMUM BACILICUM’UN SİNEK VE BÖCEKLERDEKİ AFFİNİTELERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE ANTER KÜLTÜRÜ KULLANARAK KALLUS OLUŞTURULMASI BİYOLOJİDENİZEL ALANLARDA KOLİFORM BAKTERİLERİNİN TESPİTİNDE ALTERNATİF ÇÖZÜM; AKDENİZ MİDYESİ BİYOLOJİ
MAGNETİK KUVVETLERDEN YARARLANARAK DURMA MESAFELERİNİ AYARLAMAK FİZİK
EĞİK DÜZLEMDE HAREKET EDEN SİLİNDİRİN ENERJİ KORUNUMU FİZİK
DİELETRİKLERİN IŞIN YANMASI, KIRILMASI VE DALGALARIN YAYILMASINDAKİ ETKİSİ FİZİK
YILDIRIM ENERJİSİ İLE ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ FİZİK
HAVA İLE ÇALIŞAN İÇTEN YANMALI MOTOR FİZİK
İKİ GÖLGE ARASINDAKİ AÇI İLE GÖLGE UZUNLUĞU İLE OLAN BAĞINTI DENEYİNİN AÇIKLAMASI FİZİK
FARADAY ETKİS’NDEN YARARLANARAK GLİKOZ DERİŞİMİNİN ÖLÇÜLMESİ FİZİK
GATE’LERİN UYARTI SİSTEMİNDE KULLANILMASI (MANTIKSAL ENTEGRE DEVRESİ) FİZİK
HIZLANDIRILMIŞ ELEKTRONLARIN DIŞ MANYETİK ALANDA SAPTIRILMASI METODU İLE YÜK/KÜTLE ORANININ TAYİN EDİLMESİ FİZİK
WHEATSTONE BRIDGE FİZİK
RUTUBET VE ISLAKLIK DEDEKTÖRÜ FİZİK
ÇÖP TOPLAYAN ROBOT KOL FİZİK
CANDU TİPİ REAKTÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİNİN MAKET ÜZERİNDE GÖSTERİMİ FİZİKBİLİNMEYEN DÜNYA FİZİK
QUONTUM HALL OLAYI FİZİK
TARAMALI MİKROSKOPTA ELEKTRONLARIN İNCELENMESİ FİZİK
RADYASYON DEDEKTÖRÜ FİZİK
FRAKTAL DÜNYA: MANDEL BROT KÜMESİNİN İRDELENMESİ VE BİLGİSAYAR YARDIMI İLE GÖRÜNTÜLENMESİ FİZİK
SİS ODASI DENEYİNDE, ALFA IŞINLARININ GÖZLENMESİ FİZİK
DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ FİZİK
ÜZERİNDEN AKIM GEÇEN İLETKEN BİR TELİN İÇİNDEKİ SICAKLIĞIN TERMOMETRE KULLANMADAN ÖLÇÜLMESİ FİZİK
ÇEVREDEKİ IŞIĞA BAĞLI YANAN VEYA SÖNEN AMPUL FİZİK
LAZER IŞIĞI İLE DERİ ALTINDA NORMAL OLMAYAN DOKUNUN TEŞHİSİ İÇİN TEMEL BİR ÇALIŞMA FİZİK
YARI İLETKENLER KULLANIMI İLE BASİT GÜNEŞ PİLİ YAPIMI FİZİK
TELEFON HATLARINA İZİNSİZ GİRİŞLERDE VE PARALEL HATLARDA KONUŞMA DİNLEMELERİNDE UYARICI SİSTEM FİZİK
ELEKTRO-MEKANİK KAYMA YAPMAYAN FREN SİSTEMİ FİZİK
BENZİN YAKITI İÇERİSİNDEKİ SUYUN TESPİT EDİLMESİ VE ATILMASI FİZİK
MANYETİK TARTI FİZİK
ALARM FİZİK
GÜNLÜK HAYATTA KULLANILABİLECEK SAÇ KILINDAN YAPILMIŞ PRATİK VE UCUZ BİR HİGROMETRE TASARLAMAK FİZİK
TOPRAĞA VERİLEN FAZLA ELEKTRİK ENERJİSİNİ DEPOLAYARAK ISI ENERJİSİ ELDE ETMEK FİZİK
SICAK METAL İLE RÜZGAR HIZININ TESPİT EDİLMESİ FİZİK
MANYETİK ETKİYLE ÇALIŞAN FREN SİSTEMİ FİZİK
BURSA-NİLÜFER İLÇESİNDE TOPLU YAŞAM YERLERİNDE GÜRÜLTÜ ARAŞTIRMASI FİZİK
DENİZ SUYUNDAN TATLI SU ELDESİ FİZİK
YAĞMUR VE HIRSIZ ALARMI FİZİK
DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET YAPAN BİR CİSMİN ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DURAĞAN BİR CİSMİN GÖZLENMESİ FİZİK
DEPREM UYARI SİSTEMİ FİZİK
IŞIĞIN KIRINIMINDAN FAYDALINARAK SIVILARIN KIRICILIK İNDİSİNİN ÖLÇÜLMESİ FİZİK
SIVILARIN AKIŞ HIZININ ÖLÇÜLMESİ FİZİK
ELEKTROMANYETİK KALDIRAÇ FİZİKMİKROTELESKOP FİZİK
MADDELERİN TUTUŞMA SÜRELERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BULUNMASI FİZİK
ODA AKUSTİĞİ FİZİK
PİYASADA SATILAN GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ CAMLARININ IŞIK GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK
EVLERDE AYDINLATMA AMACIYLA KULLANILAN TASARRUFLU LAMBALARIN AYDINLATMA ŞİDDETİ VE HARCANAN ENERJİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ FİZİK
SİSTEM SALYANGOZ FİZİK
KÜBİK MATRİSLER (ÜÇ BOYUTLU) FİZİK
G BASINCININ HİSSEDİLMESİ FİZİK
RADYASYON (IŞIK) BASINCININ GÖZLEMLENMESİNDE YENİ BİR AYGIT TASARIMI FİZİK
ELEKTRO-KİMYASAL İŞLEM İLE SİLİSYUM KRİSTALİNİN IŞIK YAYIMININ İNCELENMESİ FİZİK
UYANDIRMA SERVİSİ (ALIŞKANLIKLARIN FİZİKSEL ETKİ İLE KAZANDIRILMASI) FİZİK
RENK ÖLÇME İLE CİSİMLERİN AYIKLANMASI FİZİK
METALLERDEKİ ISIL DAVRANIŞLARDA ELEKTRİKSEL ETKENLERİN OLUŞTURDUĞU ANOMOLİLERİN İNCELENMESİ VE ISIL
YETENEĞİN ORGANİZASYONU FİZİK
PZT KRİSTALLERİNDEKİ FİZİKSEL TEPKİLER VE OPTİK ALN ETKİSİYLE ULTRASONİK GÜÇLERİN ÖLÇÜLMESİ FİZİKSÜPERİLETKEN TEKNOLOJİSİNİ BAZ ALAN HIZLI TREN PROTOTİPİNİN TASARIMI VE TEST EDİLMESİ FİZİK
BUZ SU KARIŞIMINDA TUZUN VE KARBONATIN DONMA NOKTASINA ETKİSİNİN GRAFİK ÜZERİNDE GÖSTERİMİ VE GRAFİĞE BAĞLI
YORUMU FİZİK
AKUSTİK YÖN ALGILAYICI FİZİK
İSTANBUL BOĞAZINDAKİ HAVA AKIMINDAN YARARLANARAK ELEKTRİK ENERJİSİ ELDESİ FİZİK
KLAKSON SESİNDEN KAYNAKLANAN TRAFİK GÜRÜLTÜSÜNÜN ARAŞTIRILMASI VE İÇ UYARI SİSTEMİYLE ÖNLENMESİ FİZİK
BÖBREK TAŞLARININ YÜKSEK SES KIRILMASI FİZİK
SIVILARIN DİELEKTRİK SABİTİNİN ÖLÇÜLMESİ FİZİK
Li KATKILI ZnO SERAMİKLERİN y-IŞIMASI TESİR KESİTLERİNİN ÖLÇÜLMESİ FİZİK
Mg, Ni VE Nb KATKILI SnO2 VARİSTÖR SİSTEMLERİNİN LINEER OLMAYAN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ FİZİK
LAZERİN TIPTA KULLANIMI VE İNSAN VÜCUDU ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ FİZİK
POLİME SIVILARIN YÜKSEK BASINÇ VE SICAKLIKLAR BÖLGESİNDE P-V-T DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ FİZİK
CEP TELEFONLARININ TAVUK EMBRİYOLARI ÜZERİNDE ETKİLERİ FİZİK
BİTKİLERDE IŞIK ENERJİSİNİN ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVRİLMESİ FİZİK
TERMOELEKTRİK MAGNETİK FİZİKYÜZEY GERİLİMİNE BAKALIM! FİZİK
SOĞUK SES FİZİK
40 WATT’LIK ELEKTRİK AMPULÜ İLE PLANCK SABİTİNİN BELİRLENMESİ FİZİK
GAZLARI DİNLEYELİM ! FİZİK
ELEKTRİK ÜRETECİ FİZİK
CEP TELEFONLARINDAN YAYILAN MİKRODALGALARIN CANLILAR ÜZERİNDEKİ FİZYOLOJİK ZARARLARININ AZALTIMASI FİZİK
SES DALGALARI YARDIMIYLA YOĞUNLUK HESAPLANMASI FİZİK
PELTIER ELEMANLI SOĞUK-SICAK KLİMALI SİSTEMİ FİZİK
MADDELERİN ISLANMAZLIK ÖZELLİKLERİNİN TESPİTİ FİZİK
SÜPERİLETKEN SERAMİK TEL MALZEMENİN ELEKTRONİK DEVRELERİN MANYETİK ETKİLERDEN KORUNMASINDA YÜKSEK
VERİMLİ BİR SİGORTA ELEMANI OLARAK KULLANIMI FİZİK
FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI FİZİK
ULTRASONİK MESAFE ÖLÇÜCÜ FİZİK
ALAN İLE AĞIRLIK ARASINDAKİ KORELASYON FİZİK
YERLEŞİM YERLERİNDEKİ OTOYOLLARIN OLUŞTURDUĞU GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ENGELLENMESİ FİZİKİŞLEMCİLERDE SOĞUTMANIN PELTIER ELEMANI İLE SAĞLANARAK GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİ VE GÜÇ TASARRUFUNUN
SAĞLANMASI FİZİK
DENİZLERDEKİ VE GÖLLERDEKİ DALGA HAREKETLERİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ FİZİK
BOR BİLEŞİKLERİNDEN H2 GAZI ELDE EDEREK YAKIT PİLİNDE ELEKTRİK AKIMI ÜRETİLMESİ FİZİK
EVDEKİ VAHA FİZİK
ULTRASONİK SES DALGALARININ SİLİNDİRİK ORTAMLA ETKİLEŞİMİ FİZİK
TİTREŞİM ÖLÇER FİZİK
ÇEŞİTLİ ISITMA SİSTEMLERİNDE TERS AKIM YÖNTEMİNİN KULLANILMASININ ENERJİ VE YAKIT TASARRUFUNA ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI FİZİK
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMI ENGELLEME SİSTEMİ FİZİK
RADYO DALGALARI İLE OTO HIRSIZ ALARMI FİZİK
BEYAZ DELİKLERİN OLUŞUMU, YAPITAŞLARI VE NEDEN GÖRÜNMEDİKLERİ HAKKINDA BİR TEORİ VE BUNU LİSE ÖĞRENCİSİ
DÜZEYİNDE İNDİRGEMEK FİZİK
DİYAFON İLETİŞİM SİSTEMİ FİZİK
HIZLANAN CİSİMLERİN KAYBOLAN KÜTLE MİKTARININ TESBİTİ FİZİK
FİZİK DERSİNDE KULLANILAN DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ FİZİK
POLİMERİK MİKROKÜRELERLE CİVANIN SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI KİMYABAZI ET ÜRÜNLERİNDE NİTRİT VE NİTRAT TAYİNİ, NİTROZAMİN OLUŞUMU VE İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ KİMYA
ZEHİRLİ KLOROFENOL BİLEŞİKLERİNİN MİKROORGANİZMALARLA SULARDAN UZAKLAŞTIRILMASI KİMYA
İNTERFERONLARIN AYRIŞTIRILMASI KİMYA
Cu(II) AYRILMASI İÇİN MOLEKÜLER BASKILANMIŞ POLİMERLER KİMYA
DEPOLANMIŞ ÜRÜN ZARARLILARI İLE MÜCADELE KİMYA
ÇAM KOZALAĞINDAN SÜT MAYALAMA VE YOĞURT OLUŞTURMA KİMYA
İNSAN İMMOGLOBULİN G AYRILMASI İÇİN POLİ (2 HİDROSİETİL METAKRİLAT) TEMELLİ MONOLİTİK KOLONLAR KİMYA
HURDA ARAÇ LASTİKLERİNİN ESNEK TABAN MALZEMESİ OLARAK EKONOMİYE KAZANDIRILMASI KİMYA
BOYA-LİGAND AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ: CİBACRON BLUE F3GA TAKILI POLİ (HEMA-EGDMA) MİKROKÜRELERLE ALBÜMİN
ADSORPSİYONU KİMYA
BOYAR MADDELERİN PONZA TAŞI ÜZERİNDE ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ KİMYA
PLATİN ATOMLARI NASIL BİR ARAYA GELEREK PLATİN TOPAKLARINI MEYDANA GETİRMEKTEDİRLER KİMYA
SICAKLIĞA DUYARLI HİDROJELLERİN HAZIRLANMASI KİMYA
HAVUÇTAN VE YEŞİL BİTKİLERDEN B-KAROTEN ELDE EDİLMESİ KİMYA
ÇAYDAKİ KAFEİN MİKTARININ BULUNMASI KİMYASU KAPLARINDA OLUŞAN DENİZ YOSUNLARININ SUYA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
KALAYLI HUREDA (TENEKE) PARÇALARINDAN KALAYIN GERİ KAZANIMI KİMYA
JİPS VE YAPIŞTIRICI ARASINDA KİMYASAL TEPKİME VE SICAKLIĞIN ÖNEMİ KİMYA
DEMİRİN GALVANİK KOROZYONUNDAN ÖNLENMESİNDE ANODUN ETKİSİ KİMYA
DAHA UCUZ VE KALİTELİ KAZEİN TUTKALI ELDESİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR KİMYA
ALGİNİK ASİT VE PERLİT KATKILI, ISI YALITIMLI, SES VE SU GEÇİRMEYEN SIVA OLUŞTURULMASI KİMYA
PERLİT KATKILI AKTİF KARBON KULLANILARAK DAHA DAYANIKLI VE EKONOMİK GAZ MASKESİ ÜRETİLMESİ KİMYA
SOLUNUM OLAYINDA AÇIĞA ÇIKAN CO2’İN KİMYASAL YOLLA O2’YE DÖNÜŞÜMÜ KİMYA
ZEYTİNYAĞI ATIK SUYUNUN (KARASU) GÜBRE OLARAK ETKİSİ KİMYA
İNCE TABAKA KRAMATOGRAFİSİ İÇİN EKONOMİK SORBAN ELDESİ KİMYA
LABARATUVARDA HAZIRLADIĞIMIZ KATI-SIVI SABUNLAR İLE PİYASADAN ALINAN BAZI SABUN ÖRNEKLERİNİN BELLİ
KRİTERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA
HİDROJEN-BAĞLI DİMERİK TRİS (ETANOLAMİN) KOBALT (II) TİYOSİYANAT, [Co(meaH)3][Co(mea)(meaH)2](SCN)3, KOMPLEKSİNİN
FOTOKİMYASAL VE MANYETİK ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ KİMYA
ENDEMİK ÇÖVEN (GYPSOPHİLA OLYMPİCA) OTUNDAN SAPONİN ELDESİ, YAPI ANALİZİ VE EKONOMİK DEĞERİ KİMYA
BİYOAKTİVİTÖRLERİN TARIMSAL ALANDA KULLANILMASI KİMYABURSA NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIK SULARINDA TOKSİK METAL İYONLARININ ARAŞTIRILMASI KİMYA
KOLALI İÇECEKLERİN ZARARLARI KİMYA
DİYARBAKIR’DAKİ BALLARDA HİDROKSİMETİL FURFURAL (HMF) MİKTARI TAYİNİ KİMYA
ATIK LÜLETAŞI TALAŞININ TEMİZLİK VE KOZMETİK ALANLARINDA KULLANILARAK EKONOMİMİZE KAZANDIRILMASI KİMYA
KEÇİBOYNUZU ZAMKI VE ELMA CAM SİLİCİ KİMYA
OKZALAT, SİLİKAT VE FOSFAT KRİSTALLERİ ÜZERİNE ARDIÇ VE KUŞBURNU EKSTRAKLARININ ETKİLERİ KİMYA
İNDİKATÖR BİTKİLER VE KULLANIM ALANLARI KİMYA
SOYA FASULYESİ KULLANARAK TARHANA ELDESİ KİMYA
DOĞAL KİREÇ ÇÖZÜCÜ OLARAK PORTULACA OLERACEA BİTKİSİNİN KULLANILMASI KİMYA
AÇIK HAVA BASINCININ BASİT DENEYSEL YÖNTEMLERLE HESAPLANMASI KİMYA
DENİZ DİPLERİNİN DEMİR METALİ DEPOSU OLARAK KULLANILMASI KİMYA
TÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN KEKİK BİTKİ ÖZÜTÜNÜN TÜRK İLAÇ SEKTÖRÜNE KAZANDIRILMASI KİMYA
TÜRKİYE’DE YETİŞEN OKALİPTUS BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN ÜST SOLUNUM YOLLARI HASTALIKLARINDA KULLANIMI KİMYA
KİMYASAL SİLAHLARA KARŞI ASKERİ AMAÇLI GİYİMLİK KİMYA
TEKSTİL SANAYİ ATIK SULARINDAN ORGANİK BOYAR MADDELERİN METALİK DEMİR TALAŞI İLE GİDERİLMESİ KİMYA
ULTRASES DALGALARININ ZEOLİT A SENTEZİNE ETKİLERİ KİMYA
SİMÜLASYON TÖNTEMİ İLE HAVA KİRLİLİĞİ TESPİTİ KİMYA
ATIK YAĞLAMA YAĞLARININ GERİ KAZANIMI KİMYA
TRANSESTERİFİKASYON YÖNTEMİYLE KIZARTMA YAĞLARINDAN BİODİZEL VE GLİSERİN ÜRETİMİ KİMYA
TÜRKİYE KÖKENLİ KIRMIZI PATLICANDAN BOYAR MADDE ELDESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KİMYA
MANİSA (GÖRDES) ZEOLİTLERİNİN Cu++ İYONU DEĞİŞTİRME KAPASİTESİNİN TAYİNİ KİMYA
“LİNİUM ÜSİTATİSSİMUM”, “NİGELLA SATİVA” VE SESAMUM İNDİCUM” TOHUMLARI EKSTRASYONU İLE BAZI YAĞ ASİT
KOMBİNASYONLARININ İZOLASYONU KİMYA
POLİKONDEZASYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLEŞTİRİLEN METAL LİGANTLARIN DİYALİZ MEMBRAN VASITASIYLA SUDAKİ AĞIR
METAL KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ KİMYA
ZEYTİN PRİNASINDAN KİMYASAL ELDESİ KİMYA
İSTANBUL BAKIRKÖY İLÇESİNDE DENİZ SUYU VE DENİZ CANLILARINDAKİ AĞIR METALLERİN TAYİNİ KİMYA
ATIK SULARIN UV LAMBASI İLE FOTOREAKTÖRDE TEMİZLENMESİ KİMYA
BİTKİSEL KAYNAKLI BESİNLERDE PROTEİN İÇERİĞİNİN SAPTANMASI VE ANTİOKSİDAN ARANMASI KİMYA
LİNYİT TOZUNUN GÜBRE OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYABAKIRKÖY İLÇESİNDEKİ İÇME SULARININ KİMYASAL VE BİYOLOJİK ANALİZİNİN YAPILARAK SONUÇLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA
KARAYOLLARI KENARINDA YETİŞEN BİTKİ ÖRNEKLERİNDE (MARUL, ROKA, KARALAHANA GİBİ) KURŞUN TAYİNİ KİMYA
SİYAH ÇAY, YEŞİL ÇAY, ADA ÇAYINDA ANTİOKSİDAN ARANMASI VE AYNI TARİHLİ POŞET VE PAKET ÇAYLARDAKİ ANTİOKSİDAN
DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA
ZEYTİN ATIĞI PRİNADAN BİRİKET ELDESİ KİMYA
AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE BİR ÇÖZÜM OLARAK ZEOLİTLER KİMYA
YEŞİL CEVİZ KABUĞUNUN DOĞAL TEKSTİL BOYARMADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN İNCELENMESİ KİMYA
REAKTİF BOYA BANYOLARININ ATIKSULARININ OZANLAMA YÖNTEMİ İLE RENK GİDERİMİ VE GERİ KAZANIMININ
KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA
DOĞAL BOYARMADDELER KULLANARAK PAMUK ELYAF ÜZERİNE BASKI BOYAMACILIĞI KİMYA
KARADENİZ BÖLGESİ ÜRÜNLERİNDEN KARAKOVAN BALININ MİKROP ÖNLEYİCİ ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILARAK TİCARİ
DEĞERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI KİMYA
L-GLUTAMİK ASİDİN Cu (II) İLE OLUŞTURDUĞU KOMPLEKS’İN BİLEŞİMİNİN VE KARARLILIK SABİTİNİN BULUNMASI KİMYA
İSTANBUL BÖLGESİ YAĞMUR SULARINDA NİTRİT KONSANTRASYONLARININ DAĞILIMI KİMYA
İLERİ TEKNOLOJİ GİRDİSİ MİNERALLERİN ÇEVRE DOSTU YÖNTEMLERLE KAZANIMI KİMYA
TERMİK SANTRAL UÇUCU KÜLLERİYLE HAFİF AGREGA VE İNŞAAT MALZEMESİ ÜRETİMİ KİMYA
KİL-RHAMNOLİPİD ÇÖZELTİSİ KARIŞIMLARININ REOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYAALKALİ PROTEAZ ENZİMİ KULLANIMI VE SEÇİMLİ ÇÖKTÜRME YÖNTEMLERİ İLE KROMLU DERİ ATIKLARINDAN KROMUN GERİ
KAZANILMASI VE PROTEİN ELDESİ KİMYA
ALÇAK YOĞUNLUKLU POLİETİLEN (AYPE) VE POLİVİNİLKLORÜR (PVC) TÜRÜ ATIK PLASTİKLERİN DOMATES ZARINDA KÜFLERLE
BOZUNMASININ İNCELENMESİ KİMYA
BİTMİŞ AKÜMÜLATÖR MALZEMESİNİN İÇİNDEKİ SAFSIZLIKLARIN KOLAY VE EKONOMİK BİR YÖNTEMLE GİDERİLMESİ KİMYA
PET (POLİETİLEN TEREFTALAT) VE YYPE (YÜKSEK YOĞUNLUKTA POLİETİLEN) ŞİŞELERİNİN DÖNÜŞTÜRÜLEREK DEMİR YOLU
YAPIMINDA TRAVERS OLARAK KULLANILMASI KİMYA
ZEYTİNYAĞI ENDÜSTRİSİ ATIKLARINDAN (PİRİNA) AKTİF KARBON ELDESİ VE ELDE EDİLEN AKTİF KARBONUN ASKERİ AMAÇLI
GAZ MASKELERİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI KİMYA
GÜMÜŞCE ZENGİN RÖNTGEN FİLMİ ATIKLARINDAN, ÇOK HIZLI, TEMİZ VE UCUZ BİR YÖNTEMLE SAF METALİK GÜMÜŞ ELEMENTİ
ELDE EDİLMESİ KİMYA
PİROLİZ YÖNTEMİYLE PLASTİKLERİN YAKIT VE KİMYASALLARA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KİMYA
DEMİR ÇELİK FABRİKALARININ ELEKTRİK ARK OCAKLARINDAN (EAO) ÇIKAN BACA TOZLARINDAN ÇİNKO OKSİT (VEÇİNKO)
ELDESİ KİMYA
ELMADAN PEKTİN ELDESİ KİMYA
İZMİR’DE HAVADA BULUNAN KURŞUNUN TESPİTİ KİMYA
KÜTAHYA ŞAPHANE ALUNİTLERİNDEN GÜBRE GİRDİSİ POTASYUM SÜLFAT ELDESİ KOŞULLARININ ARAŞTIRILMASI KİMYA
GAZ ABSORPSİYON KOLONUNDA KARBONDİOKSİT GAZININ FARKLI BAZİK ÇÖZELTİLERDE ABSORPSİYONU KİMYA
ENZİMATİK İŞLEMLERLE YÜNÜN VE İPEĞİN ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ KİMYA
NAR KABUKLARI İLE POLİAMİD LİFLERİNİN BOYANMASI KİMYAGAZ KROMATOGRAFİ YARDIMIYLA BAZI DOYMUŞ HİDROKARBONLARIN ZEOLİT 3A ÜZERİNDEKİ ADSORPSİYON ENTALPİLERİNİN
BELİRLENMESİ KİMYA
METALLERİN HALOJENLİ ASİT İLE TEPKİMESİNDEN AÇIĞA ÇIKAN HİDROJEN GAZINDAN ENERJİ ELDE EDİLMESİ KİMYA
SALKIM SÖĞÜT YAPRAKLARINDAKİ BİYOLOJİK AKTİF MADDELERİN BASINÇLI KARBONDİOKSİT EKSTRAKİYON YÖNTEMİ İLE
ÖZÜTLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
DÜŞÜK MALİYETLE BORAKSTAN SODYUM HİDROKSİT ELDESİ KİMYA
SAMSUN K.B.İ. KONSANTRATÖR TESİSLERİNDE ELDE EDİLEN ÇURUF İÇİNDEKİ ELEMENTEL DEMİR ORANININ ARTTIRILMASI VE
EKONOMİK DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
TIBBİ BİR HAZİNE “ÇÖREKOTU” KİMYA
PERİYODİK TABLONUN GÜNÜMÜZDEN FARKLI 3 BOYUTLU DİZAYNI KİMYA
ÇEŞİTLİ KATI MADDELERİN DOĞAL ISLANMA ÖZELLİĞİNDEN YARARLANILARAK BİRBİRİNDEN AYRILMASI KİMYA
BİTKİ ATIKLARININ, ENERJİ, SUNTA VE MDF ÜRETİMİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
ÇORLU YÖRESİNDEKİ SANAYİ KURULUŞLARINDA KULLANILAN YER ALTI SULARININ MİKROBİYOLOJİK VE KİMYASAL (SERTLİK,
NİTRİT, AMONYAK) YÖNDEN ANALİZLERİ VE İNCELENMESİ KİMYA
CAMIN YAPISI VE ÜRETİM SÜREÇLERİ KİMYA
TEKSTİL ATIK SULARINDAN KİL KULLANILARAK RENK GİDERİMİ KİMYA
POLİMETİLMETAKRİLAT (PMMA) SENTEZİ KİMYA
DOĞRU PARÇASININ PERGEL-CETVELLE n SAYIDA EŞ PARÇAYA BÖLÜNMESİ MATEMATİKBAZI ÖZEL YAKINSAK SERİLERİN TOPLAMLARININ ORANTI YOLUYLA BULUNMASI MATEMATİK
BÖLÜNEBİLMEDE YENİ BİR YÖNTEM MATEMATİK
ARDIŞIK ÜSLÜ SAYILARIN BÜYÜMESİ VE KUVVET ÜÇGENİ MATEMATİK
n-BOYUTLU UZAYDA CEVA TEOREMİ MATEMATİK
ARDIŞIK TAM SAYILARIN KARELERİ’NİN PRATİK HESAPLANMASI MATEMATİK
DOĞRU ORANTILI FONKSİYONLAR VE FARK EŞİTLİĞİ MATEMATİK
SİKLOTOMİK POLİNOMLAR MATEMATİK
TAM KATSAYILI POLİNOMLARIN BAZI ÖZELLİKLERİ MATEMATİK
SİHİRLİ KARE VE RASGELE SAYI ÜRETİCİ MATEMATİK
TÜRKÇENİN SAYILAR TEORİSİ İLE ŞİFRELENMESİ MATEMATİK
FONKSİYONLARIN SÜREKLİLİKLERİNİN ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE MATEMATİK
TAM SAYI KATSAYILI POLİNOMİAL DENKLEMLERİN TAM SAYILAR KÜMESİNDE ÇÖZÜMÜ MATEMATİK
BELİRLİ BİR DİZİDEKİ DOĞAL SAYILARIN ARİTMETİK ORTALAMASININ KISA YOLLA HESAPLANMASI MATEMATİK
ÖZDEŞLİKLERE PRATİK ÇÖZÜMLER MATEMATİKPRATİK ÇARPMA MATEMATİK
KÖKLERİ 2 VE 5 OLAN İKİ FONKSİYONDAN ELDE EDİLEN YENİ FONKSİYONLARIN İNCELENMESİ MATEMATİK
İÇ İÇE KARELERİN ALANLAR ORANININ SENTETİK YOLLA İNCELENMESİ MATEMATİK
HERON FORMÜLÜNÜN CEBİRSEL UYGULAMALARI MATEMATİK
TRİGONOMETRİDE TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİYLE ÇÖZÜLEN SORULARDA TERS DÖNÜŞÜM FORMÜLLERİNİ KULLANMADAN
ÇÖZÜME ULAŞTIRACAK PRATİK AÇILIMLAR MATEMATİK
HERON ÜÇGENLERİ MATEMATİK
HALI DESENLERİNİN MATEMATİKSEL YÖNÜ MATEMATİK
DÜZGÜN BİR ÇOKGENDE TÜM KÖŞEGENLER ÇİZİLDİĞİNDE OLUŞAN ÜÇGENLERİN SAYISI MATEMATİK
ONLAR BASAMAĞI SIFIR OLAN 3 İLE BÖLÜNEN DOĞAL SAYILARIN BÖLÜNEBİLME ÖZELLİKLERİ MATEMATİK
KRİPTOLOJİ MATEMATİK
EL PARMAKLARINI KULLANARAK 6 İLE 10 SAYILARI ARASINDA ÇARPMA İŞLEMİ YAPMA MATEMATİK
İKİ KARE FARKININ DEĞİŞİK BİR YOLLA İFADE EDİLMESİ MATEMATİK
KRİPTOLOJİ MATEMATİK
İKİ BASAMAKLI BİR TAMSAYININ KARESİNİN ELDE EDİLMESİ MATEMATİKDOĞAL SAYILARDA ZİHİNDEN KARE ALMAYA YENİ BİR YAKLAŞIM MATEMATİK
DÜZGÜN ÇOKGENLER YARDIMI İLE ÇEMBERİN ÇEVRESİNİN HESAPLANMASI MATEMATİK
LOGARİTMİK VE RASYONEL FORMLARDAKİ, ÖZEL İLİŞKİLERİ TANIMLANMIŞ BAZI FONKSİYONLARIN EĞRİLERİ ALTINDA KALAN
ALANLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ MATEMATİK
DÖRTYÜZLÜLERİN DIŞ VE İÇ KÜRELERİNİN MERKEZLERİ ARASINDAKİ UZAKLIK FORMÜLÜ ÜZERİNE MATEMATİK
SONSUZ İNME YÖNTEMİNİN DİOFANT DENKLEMLERİNE UYGULAMALARI MATEMATİK
ANALİTİK DÜZLEMDE KÖŞELERİ KAFES NOKTA OLAN BİR ÜÇGEN İÇİNDEKİ KAFES NOKTALARININ SAYISI MATEMATİK
KÜRESEL ÜÇGENLER MATEMATİK
ARALARINDA ASAL SAYILAR MATEMATİK
SÜREKLİ FONKSİYONLARLA BELİRLENEN DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİNİN VARLIĞI VE YAKLAŞIK BULUNMA YÖNTEMLERİ MATEMATİK
GENETİK KOTLAMAYA MATEMATİKSEL BİR BAKIŞ; BİÇİMSEL DİLLER VE OTOMATLAR KURAMI MATEMATİK
COLLATA TEOREMİ VE DOLU TANESİ SAYILARI ÜZERİNE İNCELEME MATEMATİK
ARASINDA ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ ÇİFT SAYI FARK BULUNAN ASAL SAYILARI BULMA ALGORİTMASI MATEMATİK
BERNOULLI POLİNOMLARI MATEMATİK
ÇİZİM PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE SİMETRİ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI MATEMATİKARİTMETİK, GEOMETRİK, HARMONİK ORTALAMALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ VE GEOMETRİK İSPATI MATEMATİK
BAZI ÖZEL SAYILARIN ÇARPIMLARININ HESAPLANMASI MATEMATİK
ZAMAN SKALASINDA TÜREV VE UYGULAMASI MATEMATİK
LURAS DİZİSİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ MATEMATİK
EKSTRİMAL PRENSİP MATEMATİK
………… FORMUNDAKİ DİZİLERİN İNCELENMESİ MATEMATİK
SAYMA PROBLEMLERİNİN İNDİRGEMELİ DİZİLER YARDIMIYLA ÇÖZÜLMESİ MATEMATİK
TABLOYA YERLEŞTİRME YÖNTEMİ MATEMATİK
SONSUZ SATRANÇ TAHTASINDA SOLOTEST MATEMATİK
BİR DİZİNİN KOMBİNATERİK VE ANALİTİK İNCELENMESİ MATEMATİK
SAYILARIN VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ MATEMATİK
YAPI MALZEMELERİNDE FARKLI GEOMETRİK ŞEKİLLERİN KULLANIMININ DAYANIKLILIK VE MADDE TASARRUFUNA ETKİSİ MATEMATİK
BÜKLÜMCÜKLER ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR MATEMATİK
KÜBÜN İÇİNE YERLEŞTİRİLEBİLECEK KÜP VE DİKDÖRTGENLER PRİZMALARININ SAYISININ BULUNMASINA İLİŞKİN GENEL
ÇÖZÜM MATEMATİKe SAYISI MATEMATİK
KOLAY KARE ALMA YÖNTEMİ MATEMATİK
MUTLU SAYILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA MATEMATİK
TÜM TAMSAYILAR İÇİN İLGİNÇ BİR BÖLÜNEBİLME KURALI MATEMATİK
BİLGİSAYAR İLE BEDEN DİLİ MÜHENDİSLİK
ÇİFT KANATLI, GÜNÜMÜZDE KULLANILANLARDAN DAHA GENİŞ VE KULLANIŞLI BİR AKUSTİK KAPI TASARIMI MÜHENDİSLİK
YAŞAYAN EV MÜHENDİSLİK
KİMYASAL SAVAŞLARDA VE SANAYİDE KULLANILAN GAZ MASKELERİNDE YAPILACAK ARAŞTIRMALARLA YENİDEN KAZANIMI MÜHENDİSLİK
ALEV-2003 ÇOK AMAÇLI UZAKTAN KUMANDALI ROBOT MÜHENDİSLİK
YANGIN SÖNDÜRME ROBOTU PROJESİ MÜHENDİSLİK
BİLGİSAYARLI EV OTOMASYONU MODELİ MÜHENDİSLİK
ÇOK FONKSİYONLU YATAK MÜHENDİSLİK
SU DALGALARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLMESİ MÜHENDİSLİK
PORTATİF YARALI SEDYESİ MÜHENDİSLİKPİRAMİT ÇATILARLA FAYDALI HACİM ELDE EDİLMESİ MÜHENDİSLİK
ULTRASONİK ALICI VE VERİCİ DEVRELERİ KULLANILARAK BİR HAREKETLİNİN KENDİLİĞİNDEN FRENLENMESİ MÜHENDİSLİK
MULTİMEDYA DESTEKLİ MODERN DİL LABORATUVARI MÜHENDİSLİK
LAZERLİ GÜVENLİK VE HABERLEŞME SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
TURNUVA AMAÇLI ELEKTRONİK SATRANÇ PLATFORMU MÜHENDİSLİK
SANAL TEL ÖRGÜ MÜHENDİSLİK
OTO HIRSIZLIĞININ CEP TELEFONUYLA ENGELLENMESİ MÜHENDİSLİK
LAZERLİ NETWORK SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
SANAL TRAFİK POLİSİ MÜHENDİSLİK
AKILLI TAHTA MÜHENDİSLİK
HAYAT KAPSÜLÜ MÜHENDİSLİK
DÖNER EKSENLİ ENDÜSTRİYEL ROBOT KOL TASARIMI MÜHENDİSLİK
PALETLİ ÇOCUK VE PAZAR ARABASI MÜHENDİSLİK
KLOZET KAPAĞI VE OTURMA YERİNİN AYAKLA İNDİRİLİP KALDIRILMASI MÜHENDİSLİK
LAZER ISITMALI GAZ TÜRBİNLİ MOTOR MÜHENDİSLİK
YOL VE TÜNEL AYDINLATMA SİSTEMLERİNDE ENERJİ TASARRUFU MÜHENDİSLİK
FUTURE CAR (GELECEĞİN OTOMOBİLİ) MÜHENDİSLİK
İÇTEN YANMALI MOTORLARIN, KİMYASAL OLARAK BORLA TAŞINAN HİDROJENLE ÇALIŞTIRILMASI MÜHENDİSLİK
SÜPER SİLGİ (TOZSUZ TAHTA SİLGİSİ) MÜHENDİSLİK
TRAFİK İÇİN EMNİYET TEDBİRLERİNİN ARTTIRILMASINI SAĞLAYACAK DEVRE ELEMANLARININ ARAÇLARA EKLENMESİ MÜHENDİSLİK
ÇOK MAKSATLI KULLANILABİLECEK, FİZİKSEL ETKİLERE DUYARLI, ELEKTRO MANYETİK ALAN SENSÖRÜNÜN FREKANS DONEMİ
ÖZELLİĞİ İLE TASARLANARAK FAZ KAYMASININ ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMLERİNDE VERİCİ OLARAK KULLANILMASI MÜHENDİSLİK
METRO DUVAR FİLMİ MÜHENDİSLİK
AKILLI TRAFİK IŞIKLARI MÜHENDİSLİK
PİEZO -ÜFLEÇ (DEVRE ELEMANI SOĞUTUCUSU) MÜHENDİSLİK
KAĞIT ENDÜSTRİSİ YAN ÜRÜNLERİNDEN VANİLİN ELDESİ: ENTEGRE PROSES AKIM ŞEMASI ÇİZİMİNDE CHEMCAD KULLANIMI MÜHENDİSLİK
UZAKTAN KUMANDALI, ROTASI BİLGİSAYARA GİRİLEN ULAŞIM ARAÇLARININ TASARLANMASI MÜHENDİSLİK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ RENK ALGILAYICI ROBOT YAPIMI MÜHENDİSLİK
YÜZEYDEN SEKEN KIZILÖTESİ DALGALAR YARDIMI İLE YÜZEY TİTREŞİMLERİNİN İLETİŞİM İÇİN KULLANIMI MÜHENDİSLİKDİGİTAL SES İŞLEMCİSİ TASARIMI MÜHENDİSLİK
TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEDE FARKLI BİR YAKLAŞIM; “KONUŞAN TRAFİK LEVHALARI” MÜHENDİSLİK
OPTİK KUMANDALI OTOMATİK DENETLEME SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
TERMOS KAPLARINA TERMOELEKTRİK MODÜL YERLEŞTİREREK SIVI SICAKLIĞININ DENGEDE TUTULMASI MÜHENDİSLİK
UÇAĞIN HAVADAKİ DENGE DURUMUNUN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN KANATLAR ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN BİR MEKANİK
SİSTEMİN BİLGİSAYAR SİMÜLASYONUYLA GÖSTERİMİ MÜHENDİSLİK
BİLGİSAYARA BAĞLI MEKANİK BİR SİSTEM İLE İŞLEK OTOYOLLARDA ENERJİ ELDE EDİLMESİ MÜHENDİSLİK
GÜNEŞ TULUMBASI MÜHENDİSLİK
RÜZGAR SANTRALLERİNİN GAZİANTEP NURDAĞI BÖLGESİNDE KURULMASI, ELDE EDİLECEK ENERJİNİN BÖLGEDE SANAYİNİN
GELİŞMESİ İÇİN TEŞVİK OLARAK KULLANILMASI MÜHENDİSLİK
KALSİYUM KARBONAT KİRECİ İLE ÇALIŞAN KALORİFER MÜHENDİSLİK
DEVİR-DAİM MAKİNESİ MÜHENDİSLİK
HERKESİN SAHİP OLABİLECEĞİ BİR PROJEKSİYON MÜHENDİSLİK
SUNİ RÜZGARLA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ MÜHENDİSLİK
FARKLI BİR GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜ TASARIMI ÜZERİNE ÇALIŞMA MÜHENDİSLİK
KIÇ DÜMENSİZ GEMİ MÜHENDİSLİKDALGA ENERJİSİ ÇEVRİM SANTRALİ MÜHENDİSLİK
ARAÇLARDA PERFORMANS ÖLÇER VE DİJİTAL YAĞ ESKİME GÖSTERGESİ MÜHENDİSLİK
DENERJİ (DENİZ AKINTILARINDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ) MÜHENDİSLİK
POMZA TAŞININ TARIMSAL ÜRETİMDEKİ VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ YERBİLİMİ
FETHİYE’DE KESİKKAPI, CUMHURİYET, KARAGÖZLER, PATLANGIÇ VE GÜNLÜKBAŞI MAHALLELERİNİN ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN
TESPİTİ VE SAĞLAM YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ YERBİLİMİ
ÖNEMLİ BİR ENERJİ KAYNAĞI YERBİLİMİ
DEPREMİN HABERCİSİ YERBİLİMİ
ASKERİ LİSESİ YERLEŞİM BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN BİNA VE TOPRAK DEFORMASYONLARININ GPS YARDIMIYLA
GÖZLEMLENEBİLMESİ YERBİLİMİ
KANDIRA TÜFLERİ YERBİLİMİ
TOPRAK SANAYİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ ÜZERİNE İNCELENMESİ YERBİLİMİ
ECEMİŞ FAY KUŞAĞI GÖLGELERİNDE NİĞDE’NİN 4.DERECE DEPREM BÖLGESİNDEN 2.DERECE DEPREM BÖLGESİNE ALINMASI VE
ŞEHİR PLANLAMASININ BUNA GÖRE DÜZENLENMESİ YERBİLİMİ