TÜBİTAK 2001 – 2002 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI

2002 Yılında Başvuru Yapan Tüm Projeler

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU
2001 – 2002 YILI LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BAŞVURULARI

PROJENİN ADI  / DALI

 

BEYİN SİNYALLERİ İÇERİSİNDE MEVCUT EPİLEPTİK DURUMLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK TESPİTİ – BİLGİSAYAR
HARD-DİSKLERİN 2’DEN BÜYÜK SİSTEMLERDE ÇALIŞMASI – BİLGİSAYAR
ZARF ÜZERİNDE YAZILI ADRES BİLGİLERİ İÇİN OFF-LİNE HANDWRİTTEN CHARACTER   RECOGNİZER (EL YAZISI METİN              TANIYICI) – BİLGİSAYAR
İNVERSE KİNEMATİCS-3D OBJELERİN HAREKETLENDİRİLMESİ  –  BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR SINIFI KONTROL SİSTEMİ – BİLGİSAYAR
PC GÜVENLİK KİTİ – BİLGİSAYAR
3 BOYUTLU ÇOK AMAÇLI SANAL GRAFİK MOTORU DARK (DARKSİDER) 3D “3D GRAFİK MOTORU”  – BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR ARAÇLARI (WİNDOWS) – BİLGİSAYAR
MS-DOS TABANLI ÖSS REHBERLİK VE İSTATİSTİK PROGRAMI  – BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR MULTİMEDYA UYGULAMALARININ UZAKTAN KOTROLÜ BİLGİSAYAR

ORGANİK MADDELERİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA ÖĞRENİLMESİ – BİLGİSAYAR
MİCROSOFT EXCEL İLE ÖĞRENCİ TAKİBİ  -BİLGİSAYAR
MATEMATİKSEL FONKSİYONLARIN ÇİZİMİ, TÜREV VE İNTEGRALLERİYLE İLŞKİSİ  -BİLGİSAYAR
BAHÇELİEVLER ERKAN AVCI MESLEK LİSESİ WEB SİTESİ  -BİLGİSAYAR
HİDROKARBONLARIN ADLANDIRILMASI  -BİLGİSAYAR
PİCTURE RECOGNİTİON. (RESİM TANIMA) –  BİLGİSAYAR
SES TANIMA  – BİLGİSAYAR
TÜRKÇE ZİP  – BİLGİSAYAR
VE-WALLET  -BİLGİSAYAR
HTML KUTUSU  – BİLGİSAYAR
GİRİLEN METNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA SESLENDİRİLMESİ  – BİLGİSAYAR
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE KAREKTER TANIMA  – BİLGİSAYAR
3 BOYUTLU MODELLEME  – BİLGİSAYAR
MALATYA ALKOL FABRİKASI ATIK SUYUNUN (VİNASIN) BİTKİ ÇİMLENMESİNE ETKİSİ VE
MİKROORGANİZMALARLA ARITIMI -BİYOLOJİ
MELİA AZEDRACH L. (TESPİH AĞACI) BİTKİSİNİNKÜLTÜR BİTKİLERİ VE YABANCI OT
TOHUMLARININ ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ | – BİYOLOJİ
AVAKADO SOLÜSYONUNUN BÖBREK TAŞI ÜZERİNE ETKİSİ  – BİYOLOJİ
GIDALARDA ASİT DÜZENLEYİCİ OLARAK KULLANILAN ORTOFOSFORİK ASİTİN MİTOZ BÖLÜNME
ÜZERİNE ETKİLERİ  – BİYOLOJİ
PATATESLERDE SİYAH KABUKLULUK VE GÖVDE KANSERİ ETMENİ – BİYOLOJİ
PAMUKTA KULLANILAN RUHSATLI TARIM İLAÇLARININ CHRYSOPERLA CARNEA (STEPHENS)
YUMURTALARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI  – BİYOLOJİ
KÖK HÜCRE YÖNTEMİYLE SİNİRSEL RAHATSIZLIKLARIN TEDAVİ EDİLEBİLİR OLMASININ
İNCELENMESİ  – BİYOLOJİ
MEKANİK YARDIMI İLE KASLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ  – BİYOLOJİ
KMF HASTALIĞININ TÜRK POPULASYONUNDAKİ ALLEL FREKANSININ HESAPLANMASI  -BİYOLOJİ
REKOMBİNANT PFU POLİMERAZ GENİNİN E.COLİ’DE İFADE EDİLMESİ PROTEİN ÜRÜNÜNÜN
SAFLAŞTIRILMASI AKTİVİTESİ VE DAYANIKLILIĞININ TEST EDİLMESİ  – BİYOLOJİ
LABORATUVAR ATIKLARININ TOPRAK MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI  – BİYOLOJİ
BACİLLUS SUBTİLİS’TE SPO OA GENİNİN BACİLYSİN BİYOSENTEZİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI  – BİYOLOJİ
ANTİKANSER İLAÇLARIN JELATİN MİKROKÜRELERDEN KONTROLLÜ SALIMI –  BİYOLOJİ
TOPRAKTA BULUNAN BAKTERİLERİN, KULLANIMDAKİ BÜTÜN ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİ
PSEUDOMONOS AERUGİNASA BAKTERİSİNİN ÜREMESİ ÜZERİNE ETKİSİ VE BU BAKTERİNİN
ÇOĞALMASINI ÖNLEYEN MİKROORGANİZMALARIN İZALASYONU
BİYOLOJİ
KARINCALARDA ROTA TESPİTİNDE KULLANILABİLECEK OLAN GRUBA ÖZGÜ FEROMONLAR
ÜZERİNDE BİR ÖN ARAŞTIRMA BİYOLOJİ
SİGARA VE BENZERİ ZARARLI ALIŞKANLIKLARIN ETKİLERİNİN MOLEKÜLER DÜZEYDE
İNCELENMESİ İÇİN ERİTROSİTLERİN MODEL SİSTEM OLARAK KULLANILMASI BİYOLOJİ
ORGAN VE DOKU NAKİLLERİNDE KÖK HÜCRE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ENZİMLERİN BİYOLOJİK ATIKLARIN SİNDİRİMİNDE VE SUYUN TEMİZLENMESİNDE
KULLANILMASI BİYOLOJİ
SAÇ BOYASININ MUTAJENİK ETKİSİ BİYOLOJİ
BAKTERİLERDE ANTİBİYOGRAM TESTLERİ, KONJUGASYON, OKSOTROFİK GEREKSİNİMLERİN
ÇİZGİ TESTİ METODUYLA MİNİMAL AGAR VASATINDA GÖZLENMESİ BİYOLOJİ
MOGAN GÖLÜ’NÜN SU KALİTESİNİN TESPİTİ VE EKOSİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
LİGHT YUMURTANIN BİYOKİMYASI BİYOLOJİ
EYMİR GÖLÜ’NÜ KİRLETEN YAĞIN AEROBİK BAKTERİLER TARAFINDAN BİO-YIKIMI BİYOLOJİ
FUTBOL MAÇLARINDA TARAFTAR DAVRANIŞLARININ HORMONAL VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
EVCİL KEDİ VE KÖPEKLERİN DERİ MANTAR HASTALIKLARINDA BİYOTİNİN (H VİTAMİNİ)
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
PATATES-DOMATES AŞI KOMBİNASYONUNUN VERİMLİLİK VE BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE
ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
BAZI FMF MITASYONLARININ (694 MET-VAL, 680 MET-ILE) SA
ĞLIKLI TÜRK POPULASYONUNDA
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
OTOİMMÜN HASTALIKLARIN MİKROKÜRELERLE TEDAVİSİ BİYOLOJİ
BİTKİ KÖKLERİNİN GELİŞMESİNE MANYETİK ALANIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ÇAY POSASI ATI
ĞININ TARIMDA GÜBRE OLARAK KULLANILMA İMKANLARININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
GELİŞMEKTE OLAN BİTKİLERİN KÖK GELİŞİ
Mİ İLE YAPRAKLARINDAKİ GELİŞİM ARASINDAKİ
BA
ĞLANTININ ARAŞTIRILMASI
BİYOLOJİ
GAMA IŞINLARININ BİTKİLERİN İLK GELİŞİ
Mİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI VE OLUMSUZ
DOZLARININ TESPİT EDİLMESİ BİYOLOJİ
ÇEŞİTLİ YOLLARLA SULARA KARIŞAN KURŞUN (PB)’UN BALIKLARDAKİ LETAL ETKİ
DE
ĞERLERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ANKARA İL MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
NİN İNSAN SA
ĞLI
ĞINA VE
PSİKOLOJİSİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
ANKARA’NIN KUZEYBATISINDA BULUNAN ÇAYIRHAN VE NALLIHAN’IN BİTKİ ÖRTÜSÜ ÜZERİNDE
OLAN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ VE ÇAYIRHAN’IN A
ĞAÇSIZLI
ĞININ ARAŞTIRILMASI
BİYOLOJİ
UV-C IŞINININ BU
ĞDAY (TRİTİCUM VULGARE L.) VE NOHUT (CİCER AİRETİNUM L.) BİTKİLERİNİN
GELİŞİ
MİNE OLAN ETKİLERİ BİYOLOJİ
BİYOKATININ SÜS BİTKİLERİ ÜRETİM ORTAMINDA KULLANIMI BİYOLOJİ
MOGAN GÖLÜ’NDEKİ YÜKSEK ORANDA GÖZLENEN ALG POPULASYONUNUN NEDENLERİ BİYOLOJİ
SİYANİT İYONUNUN SİTOKROM OKSİDAZ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
EV YAPIMI YOĞURTLARDA MAYA BAKTERİLERİNİN KARAKTERİZASYONU VE ANTİBİYOTİK
DİRENCİ BİYOLOJİ
PORSUK ÖAYI’NIN (ESKİŞEHİR) SU KALİTESİNİN MİKROBİYOLOJİK VE FİZİKOKİMYASAL OLARAK
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLAN SOLMONELLA ENTERİTİDİS VE ESCHERİCHİA COLİ’NİN
PCR(POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU) İLE HIZLI KESİN TANISI VE FARKLI GIDA ÜRÜNLERİNDE
TESPİTİ
BİYOLOJİ
MUCİZE MADDE PROPOLİSİN TARIM, BAKTERİ VE FUNGUSLAR ÜZERİNDE KULLANIMINA
YÖNELİK BİR ÇALIŞMA BİYOLOJİ
DROSOPHİLADA E VE C VİTAMİNLERİNİN ÖMÜR UZUNLUĞU ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
FOTOSENTEZİN IŞIK EVRESİ REAKSİYONLARI SIRASINDA AÇIĞA ÇIKAN SERBEST ELETRONLARIN,
KİNETİK ENERJİ KAZANDIĞINDA BİTKİYE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
BİTKİSEL VE HAYVANSAL DOKU PREPARATLARININ HAZIRLANMASI VE BİLGİSAYAR ORTAMINA
AKTARILMASI BİYOLOJİ
DROSOPHİLA MELANOGASTER’DE KOKU ALMA DAVRANIŞLARININ KALITIMININ İNCELENMESİ BİYOLOJİ
BAZI BİTKİ SULARININ ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ANTALYA İLİNDEKİ YERALTI SUYU KALİTESİNİN BAKTERİYOLOJİK PARAMETRELER AÇISINDAN
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ANTALYA BÖLGESİNDE DOMATESLERDE DOMATES SARI YAPRAK KIVIRCIKLIK VİRÜSÜNÜN
(DSYKV) PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION) İLE TARANMASI BİYOLOJİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİYLE ISITILAN SICAK SULAMA SUYU KULLANILARAK SERALARDA
UYGUN KÖK ORTAMI OLUŞTURULMASI VE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ALABALIKLARDA BÖBREK HASTALIĞINA NEDEN OLAN RENİBACTERİUM SALMONİNARUM’UN
ETKİLİ ANTİBİYOTİKLE TEDAVİSİ BİYOLOJİ
ZEYTİN KARASUYUNUN BUĞDAY VE ROKA BİTKİLERİNİN ÇİMLENME VE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ
ETKİLERİ BİYOLOJİ
AYDIN İLİNİN ATMOSFERİK ŞARTLARDAKİ MİKROBİYAL KİRLİLİĞİ BİYOLOJİ
NARENCİYE ÜRÜNLERİNİN FABRİKALARDA İŞLENMELERİ İLE OLUŞAN ATIKLARINDA TESPİT
ETTİĞİMİZ YÜKSEK ORANDA SELÜLOZUN GERİ DÖNÜŞÜMÜ BİYOLOJİ
EVSEL ATIK SULARINDAKİ MADDELERİN AYRIŞTIRILMASI BİYOLOJİ
EDREMİT KÖRFEZİ/TİPULİD’LERİNİN MORFOLOJİ, EKOLOJİ VE FAUNASI BİYOLOJİ
DNOC (4-6-DİNİTRO-O-CRESOL)’UN ALLİUM CEPA KÖK UCU MERİSTEMATİK HÜCRELERİNDE
MİTOZ BÖLÜNME VE KROMOZONLAR ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
ÇORUM İLİNDE ERKEN BAŞLANGIÇLI İŞİTME KAYBININ GENETİKSEL OLARAK İNCELENMESİ VE
MUTASYON SIKLIĞININ SAPTANMASI BİYOLOJİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE ÜST SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI İÇİN KULLANILAN
TIBBİ BİTKİLER BİYOLOJİ
KUŞBURNU BİTKİSİNİN TIPTA KULLANILAN ALANLARI BİYOLOJİ
ÇİNKONUN ANTİOKSİDAN ETKİSİNİN BİYOKİMYASAL OLARAK ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
SÜLÜKLÜ GÖLDE, NESLİ KORUMA ALTINA ALINAN HİRUDO MEDİCİNALS’İN TESPİTİ, ÖNEMİ VE
KORUMA YOLLARININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ELEKTRİK AKIMININ BİTKİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (ÇİMLENME, BÜYÜME GİBİ) BİYOLOJİ
ADET BAŞLAMA YAŞI İLE VİTAMİN D RESEPTÖR (VDR) GEN POLİMORFİZMİ ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN PCR-RFLP YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
LİTERATÜRE GİRMEYE ADAY TARSUS ÇATALBURUN AV KÖPEĞİ NİTEL ÖLÇÜMLERİ VE ETOLOJİSİ BİYOLOJİ
YENİ BİR KÖPEK IRKI TARSUS ÇATALBURUN AV KÖPEĞİ NİCEL ÖZELLİKLERİ BİYOLOJİ
ANGİOTENSİN CONVERTİNG ENZİM GEN POLİMORFİZMİN HİPERTANSİYON VE KORONER ARTER
HASTALARINDA KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
BADEM (OLEUM AMYGDALUS COMMUNİS), BİBERİYE (OLEUM ROSMARİNİ), DEFNE (OLEUM
RANALES) VE KEKİK (OLEUM THYMUS VULGARİS) YAĞLARININ BAKTERİOSTATİK VE
BAKTERİOSİDAL ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
BİYOLOJİ
CEP TELEFONLARININ İNSAN LENFOSİTLERİ ÜZERİNE OLAN SİTOGENETİK ETKİSİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
STAPHYLOCOCCUS AUREUS BAKTERİSİNİN METİSİLİN ANTİBİYOTİĞİNE KARŞI DİRENÇ
KAZANMASI BİYOLOJİ
DOĞAL BOYA PİGMENTLERİNİN ELDE EDİLMESİ VE BOYAMA YETENEKLERİNİN FİZİKSEL KİMYASAL YENİ YAKLAŞIMLARLA İNCELENMESİ BİYOLOJİ
STANDART DIŞI EMİSYON YAYAN TAŞIT EGZOSLARININ HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK ÜZERE
BELİRLENMESİ BİYOLOJİ
İSTANBUL ATMOSFERİNDEKİ BAZI ALLERJEN FUNGUS SPORLARININ TAKVİMİNİN SAPTANMASI BİYOLOJİ
SEMİDEHİDROASKORBAT REDÜK TAZENZİMİNİN PETRO SELİNUM SATİVUM (MAYDANOZ)’DAN
SAFLAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
FARKLI ORTAMLARDA HAZIRLANMIŞ SİLİCA TÜRLERİNİN DNA İZALASYONUNDA KIYASLANMASI BİYOLOJİ
ŞARBON BASİLİ (BACİLLUS ANTRACİS) VARLIĞININ PCR İLE SAPTANMASI BİYOLOJİ
PLAZMİD İZALASYONUNDA FARKLI BESİ YERLERİNİN VE FARKLI pH DEĞERLERİNİN
KIYASLANMASI BİYOLOJİ
DİCHLORVOS ETKEN MADDELİ İNSEKTİSİNİN, POECİLİA RETİCULATA ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ
DEĞİŞİK SÜT ÖRNEKLERİNDE ÜREYEN MİKROORGANİZMALAR ÜZERİNDE SAKLAMA
KOŞULLARININ ETKİSİ BİYOLOJİ
ZEUGMA VE CİVARININ HERBARYUMUNUN ÇIKARILMASI, BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN
İNCELENMESİ BİYOLOJİ
ŞİFALI OLARAK BİLİNEN VE EVLERDE KULLANILAN BAZI BİTKİ EKSTRAKLARININ, ELMA
SİRKESİNİN, SARIMSAĞIN VE ÇAMAŞIR SUYUNUN BAKTERİSİD ÖZELLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
HASTANEYE MÜRACAAT EDEN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN E-COLİ’LERİN ÜZERİNDE
ANTİBİYOTİK DİRENÇLİLİK DURUMUNUN TESPİTİ BİYOLOJİ
ÜLSERLİ HASTALARDAN ALINAN BİYOPSİ ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN H.PYLORİ’NİN KÜLTÜR
DNA’SI KİTİYLE İZOLE EDİLEN H.PYLORİ DNA’SININ KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KİTLE DNA İZALASYON ZAMANININ OPTİMİZE EDİLMESİ BİYOLOJİ
DÜZENLİ SARIMSAK TÜKETEN İNSANLARDAN TOPLANAN KANLARDA ELISA YÖNTEMİYLE
HELİCOBACTER PYLORİ TARANMASI BİYOLOJİ
BACİLLUS THURİNGİENSİS BAKTERİSİYLE MUM KURDUNA KARŞI BİYOLOJİK MÜCADELE BİYOLOJİ
PROTOONKOGEN FAALİYETİNİN KANSERLEŞME GELİŞİMİ İLE PARALEL OLARAK DEĞİŞMEDİĞİNİN
ONKOPROTEİN DÜZEYİNDE ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
TÜRK TOPLUMUNDA BEYİN TÜMÖRLÜ HASTALARDA GSTM1 GENOTİPİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ADOLESAN DÖNEMİNDEKİ GENÇLERDE ONKOGENİK POTANSİYEL TAŞIYAN EPSTEİN-BARR VİRÜS
İNTEGRASYONUNUN VE DOMİNANT VİRÜS VARYANTININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ÇEŞİTLİ DOZLARDA IŞINLANMIŞ OLARAK ALINAN BİTKİ TOHUMLARINDA RADYASYONUN SEBEP
OLDUĞU DEĞİŞİKLİKLERİN ÇİMLENME, BÜYÜME VE GELİŞMEYE ETKİLERİ BİYOLOJİ
ÖLÜMSÜZLÜK KAZANMIŞ HÜCRELERDE BİR MİTOTİK SAAT AYARLAYICISI OLAN TELOMERAZ
ENZİMİNİN AKTİVİTESİNDEKİ DEĞİŞMENİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
BAZ İSTASYONLARI CANLI SİSTEMLERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR MU? BİYOLOJİ
URTİCA DİOCİA (ISIRGAN) BİTKİSİNİN KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE SİTOTOKSİK ETKİNLİĞİNİN İN
VİTRO YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KEFİR VE YOĞURDUN FAYDALI BAKTERİ, MİNERAL VE PROTEİN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
GENOM PROJESİ -RNA VE DNA’NIN İZALASYONU VE DNA’NIN PCR YÖNTEMİYLE ÇOĞALTILMASI BİYOLOJİ
YAPRAKLI KARAYOSUNU SPHAGRUM’UN ANTİBAKTERİAL ETKİSİ BİYOLOJİ
BAKTERİYEL KONTAMİNASYON İÇİN CEP TELEFONLARI BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ? BİYOLOJİ
ANNENİN BEBEĞİNE SUNDUĞU İLK GIDA OLAN KOLOSTRUMUN İN VİTRODA SERBEST OKSİJEN
RADİKALLERİNİ VE HİDROJEN PEROKSİTİ TEMİZLEYİCİ ETKİSİ BİYOLOJİ
FİZYOLOJİK ÖZELLİK SINIRLARI ARAŞTIRILMAMIŞ BİR BUĞDAY TOHUMUNUN 24 SAAT IŞIK
STRESİ ALTINDA VE ÇEŞİTLİ ORTAMLARDA YETİŞTİRİLMESİ BİYOLOJİ
DENİZ KİRLİLİĞİNİ OLUŞTURAN AĞIR METAL İYONLARININ İNSAN SAĞLIĞINDAKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ (KML) HASTALARINDA GLUTATYON S TRANSFERAZ Pİ (GSTP1) GEN
POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
TAŞINABİLİR (PORTATİF) BARFİKS BİYOLOJİ
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE TRANSLOKASYON TESPİTİ BİYOLOJİ
ESCHERİCHİA COLİ VE STAPHYLOCOCCUS AEREUS BAKTERİLERİNİN TIPTA KULLANILAN BAZI
İMPLANT METALLERİNE KARŞI AFFİNİTELERİNİN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
SPİRULİNA PLATENSİS M2’NİN FARKLI GLİKOZ KONSANTRASYONLARINDA MİKSOTROFİK
BÜYÜME PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ BİYOLOJİ
TÜRKİYE’DE YAYILIŞ GÖSTEREN ZİZİPHORA TAURİCA SSP. CLEONİOİDES TÜRÜNE AİT UÇUCU
YAĞIN BİLEŞİMİ, ANTİBAKTERİYEL, ANTİFUNGAL VE ANTİOKSİDAN ETKİLERİ ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
BİYOLOJİ
İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLENMESİNDE KULLANILABİLECEK VE EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK BİR
TÜR KIRMIZI ALG GRACILARLA VERRUCOSA (HUDS.) PAPENF. (GRACİLARİA RHODOPHYTA)’NIN
DENİZDE YETİŞTİRİLMESİ
BİYOLOJİ
ASİT YAĞMURLARININ ALLİUM CEPA KROMOZONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
KARBONMONOKSİT (CO) GAZININ TRİTİCUM AESTİVUM AESTİVUM L. (BUĞDAY TOHUMLARININ
ÇİMLENMESİ VE FİDE BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ BİYOLOJİ
ASETİLSALİSİLİK ASİT’İN PHASEOLUS VULGARİS L. (FASULYE) FİDELERİNİN MORFOLOJİSİ
ÜZERİNE ETKİSİ BİYOLOJİ
ATIK SULARDAKİ DETERJANLARIN PHASEOLUS VULGARİS L. (FASULYE) MORFOLOJİSİNE
ETKİLERİ BİYOLOJİ
KUŞLARIN BAŞKENTİ İZMİR’DE BİYOLOJİ
KİRLİ ORTAMLARIN KURBAĞA (RANA RİDİBUNDA) ERİTROSİTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN
ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
KAN ŞEKER DÜZEYİNİN CANDİDA ALBİCANS’IN SERUMDA GERM TÜP OLUŞTURMASI ÜZERİNE
ETKİSİ BİYOLOJİ
MİKRODALGA IŞINININ ÖKARYÖTİK VE PROKARYOTİK MİNİ-CANLILARA ETKİSİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA BİYOLOJİ
KANIN HEMATOKRİT DEĞERİNE SİGARANIN ETKİSİ BİYOLOJİ
JEL ELEKTROFOREZ TEKNİĞİ KULLANILARAK PROTEİN GİBİ BİYOLOJİK POLİELEKTROİTLERİN
BİRBİRİNDEN AYRIŞTIRILMASI BİYOLOJİ
İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN AFLATOKSİN MADDESİNİN ÜLKEMİZDE AÇIK OLARAK SATILAN
ÇAYLARDAKİ ORANIN BELİRLENMESİ VE STANDARTLARLA KARŞILAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ALİAĞA KUŞ CENNETİ! SANAYİ Mİ YOKSA ÇEVRE Mİ? BİYOLOJİ
DOMATES MEYVELERİNDE BAZI FUNGAL KÖKENLİ ÇÜRÜKLERİN ANTAGONİST PSEUDOMANAS
FLOURESCENT İZOLATLARIYLA ÖNLENMESİ BİYOLOJİ
ATIKSU ARITIM TESİSİNDEN İZOLE EDİLEN FLOK OLUŞTURUCU BİR BAKTERİNİN HÜCRE DIŞI
POLİSAKKARİT ETKİLİ FAKTÖRLER BİYOLOJİ
BESİN DEPOSU CHLORELLA ALGİNİN KÜLTÜRÜ VE KULLANIM ALANLARI BİYOLOJİ
İZMİR KENTSEL ATIKSU BİYOLOJİK ARITIM TESİSİ’NDEN ÇIKAN ARITIM ÇAMURUNDAN BİYOGAZ
ELDESİ VE ENERJİ MADDESİ OLARAK KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
ORİGANUM ORİTES KEKİK TÜRÜ EKSTRESİ KULLANILARAK EKMEKLERDE GÖRÜLEN ERKEN
BAYATLAMANIN VE KÜFLENMENİN ÖNLENEBİLİRLİĞİNİ ARAŞTIRMASI BİYOLOJİ
NAR (PUNİCA GRANATUM L.), GREYFURT (LİTROS PARODİSİ MCFOD), AYVA (CYDONİA OBLANGA
MİLLER) VE MUZ (MUSA SAPİENTUM L.) MEYVE SULARININ VE KABUK EKSTRAKTLARININ 8
ÇEŞİT PATOJEN BAKTERİ ÜZERİNE OLAN ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ
BİYOLOJİ
BİTKİLERDE TOPRAKTA STRONSİYUM TAYİNİ BİYOLOJİ
KAPARİ (CAPPARİS SPİNOSA L.) BİTKİSİNİN İN VİTRO ÇOĞALTIMI BİYOLOJİ
DOKU KÜLTÜRÜ YÖNTEMİYLE AFRİKA MENEKŞESİNİN ÜRETİMİ BİYOLOJİ
OKUL ÇOCUKLARININ BOĞAZ KÜLTÜRLERİNDEN A GRUBU BETAHEMOLİTİK STREPTOKOK VE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SIKLIĞI İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
MUALLİMKÖY İÇME VE KULLANMA SULARININ E.COLİ, KOLİFORM VE TOPLAM BAKTERİ
YÖNÜNDEN ANALİZİ BİYOLOJİ
MANYETİK ALANDA GELİŞEN TAVUK EMBRİYOLARINA MANYETİK ALANIN ETKİLERİ BİYOLOJİ
BİTKİ YAPISINDA GÖRÜLEN GÖREVSEL BENZERLİKLERİN ANALOG ORGAN TANIMINA
UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
GENETİK ARAŞTIRMALARIN TEHLİKESİ BİYOLOJİ
İSHALE SEBEP OLAN KOLİ BASİLİNİN LİMON TUZU (SİTRİK ASİT) İLE İLİŞKİSİ BİYOLOJİ
MANİSA İLİNDE POLEN SAYIMI VE GÖRÜLEN ALLERJİK VAKALAR BİYOLOJİ
TÜRK NOHUT POPİLASYONLARINDA DNA PARMAK İZLERİ YARDIMIYLA GENETİK VARYASYONUN
SAPTANMASI BİYOLOJİ
YANIKLARIN VE DERİ ÜZERİNDE YANIKLARDAN, SONRA OLUŞAN YARALARIN İYİLEŞME
SÜRESİNİN KISALTILMASI BİYOLOJİ
ÇÖPTEN BESLENEN İNEKLERİN SÜTÜ İLE NORMAL BESLENEN İNEKLERİN SÜTÜ ARASINDAKİ
FARKLARIN SAPTANMASI BİYOLOJİ
ŞANLIURFADA’Kİ İÇME SULARININ MİKROBİYOLOJİK YÖNDEN İNCELENMESİ BİYOLOJİ
PLANTAGO MAJOR L. (DAMAR OTU) BİTKİSİ EKSTRESİNİN BAKTERİ BÖLÜNMESİ (MİTOTİK
İNDEKSİ) ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI BİYOLOJİ
FARKLI ORTAMLARDA YETİŞTİRİLMİŞ TAVUK DIŞKISINDAN VE İNSAN DIŞKISINDAN İZOLE
EDİLEN ESCHERİCHİA COLİ CİNSİ BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK HASSASİYET DURUMLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI VE PLAZMİD ANALİZLER
BİYOLOJİ
DEPREM ANINDA İSTENİLEN SİSTEMLERİ KAPATAN VEYA AÇAN PROJE FİZİK
DENİZDEKİ YOĞUNLUK FARKINDAN DOLAYI OLUŞAN SU AKIŞINDAN YARARLANILARAK
ELEKTRİK ENERJİSİ ELDE EDİLMESİ FİZİK
IŞIK TRANSFERİ İLE ENERJİ TASARRUFU FİZİK
VAKUMLU ISI TRANSFER SİSTEMİ FİZİK
NEME DUYARLI SULAMA DEVRESİNE, IŞIĞA DUYARLI DEVRE EKLEYEREK OLUŞTURULAN TAM
OTOMATİK BAHÇE SULAMA SİSTEMİ FİZİK
YÜKSEK SICAKLIK ÜSTÜN İLETKENLERİNİN MAGNETİK ALAN DIŞARLAMA ÖZELLİĞİNDEN
YARARLANARAK YAPILAN MAGNETİK YATAKLAMA SİSTEMİNİN KULLANILDIĞI ROTOR
SÜRTÜNMESİZ ELEKTRİK ÜRETİCİ YAPIMI
FİZİK
TERMOÇİFTLERİ SERİ BAĞLAYARAK ELEKTRİK POTANSİYEL FARKIN YÜKSELTİLMESİ VE BUNA
DAYANARAK DOĞRU AKIM ÜRETİCİ ELDE EDİLMESİ FİZİK
METALLERİN YÜZEY TOPOGRAFİLERİ ELDESİNDE TARAMALI TÜNELLEME MİKROSKOBUNUN
(TTM) (SCANING TUNELLING MİCROSCOPE) GELİŞTİRİLMESİ FİZİK
e7m ORANININ TAYİNİ FİZİK
YAĞMUR ENERJİSİ FİZİK
DURAN VEYA HAREKET EDEN CİSİMLERİN STABİLİTESİNİ KONTROL ETME FİZİK
GÜNEŞ ENERJİSİNİN SERACILIKTA KULLANILMASI FİZİK
ANKARA’DA GÜNEŞ ENERJİSİNİN YILLIK DAĞILIMININ İNCELENMESİ VE GÜNEŞ SABİTİNİN
HESAPLANMASI FİZİK
SOLENOİDİN VEYA SOLENOİDLER SİSTEMİNİN ELEKTROMANYETİK PARAMETRELERİNİN
İNCELENMESİ FİZİK
SABİT MANYETİK ALAN ORTAMINDA BİTKİLERDE GÖZLENEN JEOTAKSİS OLAYLARININ
İNCELENMESİ FİZİK
KIRILMA İNDİSİNDEN YARARLANARAK ANKARA’DA ŞEHİR SUYUNUN SERTLİĞİNİN BULUNMASI FİZİK
LAZER İLE MESAFE ÖLÇÜMÜ FİZİK
SABİT MANYETİK ALANIN GELİŞMEKTE OLAN BİTKİ TOHUMLARINDAKİ BÜYÜME NOKTALARINA
SEÇİCİ ETKİSİ FİZİK
İNSANDAKİ SICAKLIĞI HİSSETME MEKANİZMASININ FİZİKSEL OLARAK MODELLENMESİ FİZİK
SİLİSYUM KRİSTALLERİNİN TEMİZLENMESİ, METAL YARI İLETKEN KONTAKLARIN
OLUŞTURULMASI, AKIM-GERİLİM, KAPASİTE-GERİLİM KARAKTERİSTİK İNCELENMESİ FİZİK
BEYAZ CÜCELERİN TEMEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK
KABLOSUZ ASANSÖR FİZİK
ISIYA DUYARLI YANGIN UYARMA CİHAZI FİZİK
SIĞIR GÜBRESİNDEN BİYOGAZ ELDE EDİLMESİNDE HAYVAN KANI KULLANIMININ SİSTEM
VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK
ASANSÖR BEKLEMEK İÇİN HARCADIĞIMIZ ZAMAN KAYBINI AZALTMAK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ
DEVRE DÜZENEĞİ FİZİK
JEOTERMAL ENERJİ İLE ISITILAN SERACILIĞIN ÜLKE ÇAPINDA YAYILMASI VE ÜRÜN KALİTESİ
ÜZERİNDE ETKİSİ FİZİK
JEOTERMAL POTANSİYELİN ZENGİN ÜLKEMİZİN ARTAN ENERJİ TALEBİNİN KISMEN SAĞLANMASI
VE ÜLKEMİZDE JEOTERMAL POTANSİYEL İLE KONUT ISITMACILIĞININ GELİŞTİRİLMESİ FİZİ
GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİNALARI ISITACAK OLAN BİR SİSTEMİN MEYVE KURUTULMASI
İŞLEMİNDEKİ UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK
ELEKTROMANYETİK DALGA İLE ÖNDEKİ CİSMİN UZAKLIĞININ SAPTANMASI VE BU UZAKLIĞIN
SES SİNYALLERİ ŞEKLİNDE GÖRME ÖZÜRLÜYE İLETİLMESİ FİZİK
CİSİMLERİN MANYETİK ALAN ÇİZGİLERİNİN İNCELENMESİ FİZİK
SIVILARIN KIRICILIK İNDİSLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAK İLE DEĞİŞİMİNİN GÖZLENMESİ FİZİK
FABRİKA BACALARINDAN ÇIKAN SICAK HAVAYI KULLANARAK ELEKTRİK ELDE EDİLMESİ FİZİK
SESİN SUDAKİ HIZININ ÖLÇÜLMESİ FİZİK
EĞİK DÜZLEMDEN İLK HIZSIZ BIRAKILAN CİSMİN YATAYDA MAKSİMUM YOL ALMASI İÇİN EĞİK
DÜZLEMİN EĞİM AÇISININ HESAPLANMASI FİZİK
GÜNEŞ PANELLERİNDEN MAKSİMUM ENERJİ ELDE EDİLMESİ FİZİK
RÜYA MAKİNESİ FİZİK
PSİKOLOJİK SİTRES ÖLÇER TASARIMI FİZİK
IŞIK ŞİDDETİ İLE BURSA ŞEHİR MERKEZİNİN FARKLI BÖLGELERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ ORANININ
TESPİT EDİLMESİ FİZİK
SUMASYON (KASILMA HIZININ ÖLÇÜLMESİ) FİZİK
YAMUR ALARMI FİZİK
RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİLERİ İLE ÇALIŞAN KÜÇÜK BOYUTLU TEKNE TASARIMI YAPIMI VE
ÇALIŞTIRILMASI FİZİK
GÜNEŞ PİLLERİNİN VE FOTOELEKTROLİZİN VERİMİNİN ARTIRILMASI FİZİK
GAZİANTEP İLİ NURDAĞI İLÇESİNİN VE OTOBANININ ELEKTRİK İHTİYACININ RÜZGAR
ENERJİSİYLE KARŞILANMASI FİZİK
KELVİN TERAZİSİ FİZİK
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇÖPLÜĞÜNDE AÇIĞA ÇIKAN GAZLARDAN ELEKTRİK
ÜRETİMİ FİZİK
KUTUPLANMIŞ HAVA FİZİK
DENİZ TAŞITLARININ KIYIYA MANYETİK ALAN ETKİSİ İLE YANAŞTIRILMASI FİZİK
YARI İLETKEN YÜZEY ENGELLİ IŞIK DEDEKTÖRÜNÜN YAPIMI VE BİR UYGULAMA OLARAK
KARAYOLARINDA TRAFİK YOĞUNLUKLARININ ÖLÇÜMÜ FİZİK
EĞİK DÜZLEMLER KULLANILARAK YERYÜZÜNDEN FARKLI YERÇEKİMİ ORTAMLARININ
YARATILMASI VE BİTKİ BÜYÜMELERİNİN BU FARKLI KOŞULLARDA TAKİBİ (GEOTROPİZM) FİZİK
FİZİKSEL YÖNTEMLER KULLANILARAK ARKEOLOJİK BULUNTULARIN YAŞININ SAPTANMASI FİZİK
SIVI ELEKTROLİTLERDE EMPEDANSIN FİZİKSEL VE KİMYASAL YÖNTEMLERLE
PROGRAMLANMASI FİZİK
DEĞİŞKEN MAGNETİK ALANDAKİ FİZİKSEL PARAMETRELERİN MADDE CİNSİ VE SICAKLIK
DEĞİŞİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILMASI FİZİK
YOUNG İŞLEYİŞİNDE MADDE CİNCİ, SICAKLIK VE SAÇAK ENERJİLERİNİN İNCELENMESİ VE
DÖNÜŞÜM SABİTLERİNİN ELDE EDİLMESİ FİZİK
DEPREM SIRASINDA GAZ-ELEKTRİK EMNİYET VE İKAZ SİSTEMİ FİZİK
SÜPER İLETKENLİ- SÜPER VERİMLİ JENERATÖR YAPIMI VE SÜPER İLETKENLERİN DİĞER
KULLANIM ALANLARINA DEĞİNİLMESİ FİZİK
SÜPERİLETKEN BAZLI HATALI AKIM SINIRLANDIRICISININ YAPIMI VE TEST EDİLMESİ FİZİK
SUYUN ÜÇLÜ NOKTASI (SÜN) HÜCRESİ VE KAREKTERİZASYOMU FİZİK
FRAKTAL GEOMETRİ VE TÜRBULANSIN İNCELENMESİ FİZİK
ÇİFTKIRICI-OPTO YÖNLENDİRİCİ FİZİK
AKUSTİK-KUANTUM PERVANE FİZİK
YENİ ELEKTROLÜMİNESAN MADDELER- CaGa2S4:Eu2+, Ce3+ FİZİK
HAREKET HALİNDEKİ İNSANLARIN VE CİSİMLERİN YERE UYGULADIKLARI BASINÇ KUVVETİNİN
ETKİSİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ELDESİ FİZİK
YAKIT OLARAK SU FİZİK
MİLİKAN DENEYİ VE ELEKTRON YÜKÜNÜN HESAPLANMASI FİZİK
SÜPERNOVA SN1987A VE SEFEİD DEĞİŞKEN YILDIZLARININ UZAKLIKLARININ HESAPLANMASI FİZİK
HAVADAKİ SERBEST NEGATİF İYON MİKTARININ ÖLÇÜMÜ İLE DEPREMİN ÖNCEDEN TAYİN
EDİLEBİLMESİ FİZİK
RENKLİ CAM VE AKRİLİK FİLTRELERİN GEÇİRGENLİĞİ FİZİK
KUANTUM BÜYÜKLÜK ETKİSİ FİZİK
POLARİZE IŞIK İLE MALZEME ANALİZİ FİZİK
CAM İÇİNDE MOLEKÜLLERİN DİFÜZYONU FİZİK
YAPAY ÇİFT KIRICILIK KULLANILARAK ELEKTRO-OPTİK MODÜLATÖR OLUŞTURULMASI FİZİK
DEĞİŞTİRİLEBİLİR ŞİFRELİ OPTOELEKTRONİK KİLİT SİSTEMİ FİZİK
ARAÇ TRAFİĞİNDEN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETME FİZİK
BEBEK ODA ISISININ AYARLANMASI FİZİK
METALİK İNCE FİLİMLERİN MIKNATISLANMA EĞRİLERİNİN PİEZOELEKTRİK TRANSDUSER
KULLANARAK ELDE EDİLMESİ FİZİK
KULLANILAN METAL TÜRÜNÜN METAL/n-GaAs EKLEMLERİN (SCHOTKY DİYOT) Ac VE Dc
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ FİZİK
ORGANİK ALAN ETKİLİ TRANSİSTÖR TASARIMI VE YAPIMI FİZİK
ATMOSFERİN YILDIZ IŞIKLARI ÜZERİNE YAPTIĞI ETKİLERİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA
KALDIRILMASI FİZİK
VAKUM ORTAMINDA IŞIK BASINCININ GÖZLENMESİ FİZİK
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ OTOMASYON VE AKILLI YAŞAM BİRİMLERİNİN TASARLANMASI FİZİK
ATMOSFER OLAYLARININ LABORATUVAR ORTAMINDA SİMULASYONU FİZİK
MANYETİK ALANIN GÜCÜ FİZİK
TÜRKİYE KIYILARININ FRAKTAL BOYUTUNUN TAYİNİ VE KIYI UZUNLUĞU ÖLÇÜMÜNÜN
OTOMASYONU FİZİK
YILDIZ İZİ GÖZLEMİYLE DÜNYA’NIN DÖNME DÖNEMİNİN BELİRLENMESİ FİZİK
Bi1.6 Pb03 Mg0.1 Sr2 Co2 Cu3 Dy SÜPERİLETKEN SERAMİKLERDE SİNTERLEME SÜRESİNİN YAPISAL
KARAKTERİSTİKLERE ETKİSİNİN XRD VE SEM YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ FİZİK
BİLGİSAYAR DESTEKLİ RADYOTARAYICI FİZİK
PORTATİF VE DÜŞÜK MALİYETLİ BİR ELEKTROMANYETİK DALGA ÜRETİCİ SAYESİNDE ÜRETİLEN
ELEKTROMANYETİK DALGALARIN KABLO İLE TAŞINMASI FİZİK
PRATİK MERCEK YAPIMI VE BU MERCEĞİN İNCELENMESİ FİZİK
KÜÇÜK GENLİKLİ DÜŞÜK GÜÇLÜ LAZER ALARM SİSTEMİ FİZİK
GEMİLERİN ELEKTROMANYETİK GÜÇLE HAREKET ETTİRİLMESİ FİZİK
GÜNEŞ PATLAMASININ III. TÜR RADYO PATLAMASI GÖZLEMİ İLE ÖNGÖRÜLMESİ VE ELEKTRON
DEMETİNİN PLAZMA BAĞLAMINDA İNCELENMESİ FİZİK
GÜÇ KAYNAKSIZ TERMOPİL KULLANILARAK YAPILAN BİR KIZILÖTESİ BOLOMETRESİ FİZİK
SMA (SHAPE MEMORY ALLOYS-ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLAR)’NIN YAPIMININ VE ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ FİZİK
SU İLE ÇALIŞAN BİLGİSAYAR PROTOTİPİ FİZİK
TERMOMEKANİK ODAKLANDIRMA FİZİK
PENCERELERDE IŞIK AYARLAMA SİSTEMİ FİZİK
EROZYON ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE ATMOSFERİK Pb-210 (Po-210) AKISININ
SAPTANMASI FİZİK
ELEKTROMANYETİK ALANLARIN TESPİTİ İÇİN YENİ BİR METOT FİZİK
AFŞİN-ELBİSTAN TERMİK SANTRALİ VE ÇEVREYE ZARARLARI FİZİK
İNSAN VÜCUT DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK
OTOMOBİLLERİN VİRAJ GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM FİZİK
FİBER OPTİK ORTAMDA ELEKTROMANYETİK BOMBALARDA ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ FİZİK
ELEKTROMİK POLİMER FİLİMLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BUNLARDAN AYGIT
(DEVİCE) YAPIMI FİZİK
SES KAYNAĞININ KONUM VE YÖNÜNÜ BELİRLEYEBİLEN SES ALGILAYICI MİKROFON SİSTEMİNİN
TASARIMI VE YAPIMI FİZİK
BANKİ ÇAPRAZ AKIŞLI SU TÜRBİNİ GELİŞTİRME PROJESİ FİZİK
KAPSÜL SİSTEMİYLE DOĞAL AFETLERDEN KİMYASAL SAVAŞLARDAN VE BUNU GİBİ
TEHLİKELERDEN KORUNMA FİZİK
TAZYİKLİ SIVI İTİMİNDEKİ ÇEKİM KUVVETİ FİZİK
YAĞMUR VE ŞEHİR ŞEBEKE SULARI KULLANILARAK ELEKTRİK ÜRETİMİ VE ENERJİ TASARRUFU FİZİK
TRAFİK LAMBALARI ERKEN UYARI SİSTEMLERİ FİZİK
SK-155 ZAMAN MAKİNESİ FİZİK
KARARLI OSİLATOR (SONSUZ JENERATÖR) FİZİK
YARIİLETKENLERDE FOTODİFÜZYON YÖNTEMİ FİZİK
TAŞINABİLİR HIZLI SOĞUTMA VE NEM ALMA ÜNİTESİ TASARIMI FİZİK
RENK KODLARININ IŞIĞIN DALGA BOYUNU TEMSİL EDİP ETMEDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK
BENZİNLİ ARAÇLARDA MOTOR YAĞININ ESKİME DERECESİNİ GÖSTERGE VE ESKİMİŞ YAĞIN
MOTORUN VERİME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI FİZİK
SONSUZ ENERJİ ÜRETİCİ FİZİK
AFŞİN-ELBİSTAN “A” TERMİK SANTRALİ ELEKTROFİLTRELERİNDE TUTULAN UÇUCU KÜLLERİN
KÜL DÖKÜM ALANINA TAŞINMASI ESNASINDA EKZOTERMİK REAKSİYON NEDENİYLE OLUŞAN
TOZMA OLAYININ ÖNLENMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN NEMLENDİRME SUYU İHTİYACININ
ARAŞTIRILMASI
KİMYA
SEÇİMLİ RNA İZALASYONU İÇİN SORBENT TASARIMI KİMYA
TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİNİN, ELEKTRİK ÜRETİMİ AÇISINDAN GÜNEŞ PİLİ VE
YAKIT PİLİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
İLETKEN POLİPİROL ELEKTRODUNDA İNVERTAZ ENZİMİNİN TUTUKLANMASI, TUTUKLANAN
ENZİMİN AKTİVİTESİNİN, TEKRAR KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN VE RAF ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ KİMYA
KULLANILMIŞ YEMEK YAĞINDAN BİYODİZEL ÜRETİMİ KİMYA
KANDAN KOLESTROL UZAKLAŞTIRILMASI KİMYA
AMİNOASİT İÇEREN POLİMERİK PARTİKÜLLERİN ÜRETİMİ VE ATIK SULARDAN AĞIR METAL
İYONLARININ GİDERİLMESİ KİMYA
PARTİKÜLLERLE İNSAN PLAZMASINDAN ANTİBADİ İZALASYONU KİMYA
POLİMERİK MİKROKÜRELERE ENZİM (İNVERTAZ) İMMOBİLİZASYONU KİMYA
REAKTİF YEŞİLİ HE-4BG TAKILI POLİAMİD HOLLOW FİBERLERLE İNSAN PLAZMASINDAN
ALBUMİN SAFLAŞTIRILMASI KİMYA
CONCANAVALİN A TAKILI POLİHİDROSİETİL METAKRİLOT MİKROKÜRELERİN ÜRETİMİ VE HÜCRE
AFİNİTE KROMATOGRAFİSİ KİMYA
UYARI-CEVAP HİDROJENLERİNİN AYRILMASI KİMYA
ÇIRASIZ ÇAM TALAŞLARINDAN AKTİF KÖMÜR ELDESİ KİMYA
MARMARA VE AKDENİZ YÖRESİNDE ÇIKAN DEĞİŞİK BALIK TÜRLERİNDE AĞIR METAL TAYİNİ KİMYA
YEŞİL YAPRAKLI BİTKİLERE GÜBREDEN GEÇEN NİTRİT VE NİTRATIN TAYİNİ VE
SPEKTROFOMETRİK TAYİNİ KİMYA
KEÇİ BOYNUZU VE PORTAKAL KABUKLARINI KULLANARAK GİBBERALLA FUJİKUROİ’DEN
GİBBERELLİK ASİT TAYİNİ, ARPA VE BUĞDAY ÜZERİNE ETKİLERİ KİMYA
BİTKİSEL YAĞLARDA SKUALENİN KANTİTATİF TAYİNİ KİMYA
GÜNEŞ PİLLERİNDE KULLANILABİLECEK PERİLEN DİİMİD TÜRÜ ÇÖZÜNÜR PİGMENTİN SENTEZİ KİMYA
MUHTELİF MEYVA TADI VEREN YENİ BİR MEYVA AROMALI YOĞURT YAPIMI KİMYA
KRONİK KURŞUN (PB) İNTOKSİKASYONUNDA SAÇ VE TIRNAĞIN ANALİZ MATERYALİ OLARAK
KULLANILMASI KİMYA
BİTMİŞ SAAT PİLLERİNDEN AgNO3 VE Cu(NO3)2 ELDESİ KİMYA
ORGANİK TOPRAKTAN (TORF), ZİRAATTE KULLANILAN SIVI AKTİF HÜMİK ASİT (SIVI GÜBRE)
ELDE EDİLMESİ KİMYA
Cu VE Zn METALLERİNİN SACCHAROMYCES CEREVİSİAE İMMOBİLİZE EDİLMİŞ SEPİOLİT İLE
TUTULMASI KİMYA
ÜRİK ASİT TAŞLARININ OLUŞUNUN İNCELENMESİ VE KİMYASAL TEMELLİ BİR TEDAVİ
YÖNTEMİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
SUYUN ELEKTROLİZİ SIRASINDA ELEKTROTLARDAN BİRİNDE MEYDANA GELEN RENK
DEĞİŞİMİNİN NEDENLERİ KİMYA
GÜNEŞ ENERJİSİNİN DEPOLANMASINDA METAL HİDRÜRLERİN KULLANIMI KİMYA
ANTALYA YÖRESİNDEKİ HAVUZ SULARININ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
CMS (MODİFİYE NİŞASTA)’NIN TEKSTİK SANAYİİNDE KULLANILMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA KİMYA
HAZIR BETONDA SİLİKA FUME (SİLİS DUMANI) KULLANIMI KİMYA
SENTETİK DETERJANLAR, BUNLARIN SU KALİTESİNE ETKİLERİVE NEDEN OLDUĞU EKOLOJİK
SORUNLAR KİMYA
ARTIKLARDAN ÖZEL KOKULU KOLONYA ELDESİ KİMYA
ASPİRİNE YENİ BİR TAT VE KANSERLE SAVAŞA KALDIĞIMIZ YERDEN …. KİMYA
ANTALYA NEMİNDEN BİLE ETKİLENMEYEN AYNA ÜRETİMİ KİMYA
ANTALYA’DA TARIMSAL ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN ATIKLARIN ENERJİ KAYNAĞI BİYOGAZA
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KİMYA
AKDENİZ BÖLGESİ SEBZE VE MEYVE ATIKLARINDAN GÜBRE ELDE EDİLMESİ KİMYA
YÜZYILLAR ÖNCESİNDE AKDENİZDE YAŞAYAN TOPLULUKLARDA KOLESTROL DÜZEYİNİN
TESPİTİ KİMYA
BEAKTERİLERİN BİRBİRİNE ETKİSİ VE GIDALARIN TADINDA KALMASI KİMYA
SÜLFÜRLÜ CEVHER İÇİNDEKİ KÜKÜRTÜN TAYİNİ VE CEVHERE OLAN ETKİSİ KİMYA
BALIKESİR İÇME SULARINDA SERTLİĞİN GİDERİLMESİ KİMYA
ATIK SUDAKİ BOYAR MADDELERİN UZAKLAŞTIRILMASI KİMYA
ATIK YAĞLARIN DEĞERLENDİRİLEREK SABUN YAĞLARI KİMYAPONZA TAŞININ PİRİNA YAĞININ RENGİNİN AÇILMASINDA KULLANIMI KİMYA
SİGARAD BULUNAN NİKOTİN VE ENDÜSTRİYEL ATIKLARDAKİ KROMUN ELDE EDİLEN AKTİF
KARBONLA TOKSİT ETKİSİNİN GİDERİLMESİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ KİMYA
SOBA ZEHİRLENMESİ ÖNLEYİCİ KİMYA
ÜZÜM CİBRESİNDEN, ISI ENERJİSİ ELDE EDİLEREK SERALARDA ISITMA AMAÇLI
KULLANILABİLİRLİLİĞİNİN VE GÜBRE OLARAK DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
BİTKİSEL KAYNAKLI ATIK YAĞLARDAN ALTERNATİF DIESEL YAKIT (BIODIESEL) YAKIT
ÖZELLİĞİNİN VE DIESEL MOTORLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
BİOAKTİVİTÖRLERİN TARIMSAL ÜRETİMDE KULLANIMI MESSENGER ÖRNEĞİ KİMYA
ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ SUYUNDAKİ TOKSİK METALLERİN İYON TUTUCU POLİMERLERLE
TUTULMASI KİMYA
YENİ BİR ENERJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI KİMYA
İNSAN’IN SAĞLIĞINDA VE YAŞAMINDA İZOTOP-İZOMER HİPOTEZ (İZOTOP VE İZOMERLERİN İNSAN
SAĞLIĞI VE YAŞAMINA ETKİSİ) KİMYA
SIVI-SIVI MEMBRAN SİSTEMİ KULLANILARAK NİTRİT İYONLARININ TETRA OKTİL AMONYUM
BROMÜR İLE TAŞINIMI KİMYA
KÜFE DUR DEMEK (TARİHİ DEĞERİ OLAN ESKİ EVLERİN HARAP GÖRÜNMESİNE NEDEN OLAN
AĞAÇ MANTAR KÜFLERİNİN İNCELENMESİ VE ZARARLI ETKİLERİNİN AZALTILMASI) KİMYA
KRİSTALLERİN BÜYÜLÜ DÜNYASI (KRİSTALLEŞTİRMEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN VE
METODLARIN İNCELENMESİ) KİMYA
SÜTÜN PİŞİRİLİRKEN ÇÜRÜMESİNİN KİMYASAL VE FİZİKSEL FAKTÖRLER KULLANILARAK
ÖNLENMESİ VE SÜT ÜRÜNLERİNİN YAPIMINDA KULLANILMASI KİMYASIVILARDA ÇÖZÜNMÜŞ OLAN GAZLARIN KONUMU KİMYA
NİGELLA SATİVA’NIN (ÇÖREKOTU) YAYGIN OLARAK KULLANIMI KİMYA
İNCE VE KALIN KENARLI MERCEKLERDEKİ IŞIK DAVRANIŞLARININ TANECİK MODELİYLE
AÇIKLANMASI FİZİK
HİDROJEN GAZINDAN PATLAYICI ELDE EDİLMESİ KİMYA
ATIK KAĞITLARDAN LEVÜNİLİK ASİT ELDESİ KİMYA
ELMA ÇEKİRDEĞİNİN BESİN ÖĞELERİNİN TESPİTİ VE FAYDALANMA ALANLARININ
ARAŞTIRILMASI KİMYA
1,2 ETANDİOL MOLEKÜLÜNÜN MOPAC PROGRAMI İLE GEOMETRİK ANALİZİ KİMYA
EGZOZ GAZINDAN O2 ELDESİ VE İSPATI KİMYA
BAKIR (II) ASETİL ASETONATO KATALİZÖRÜ İLE BENZİL ETERLERİN SENTEZİ KİMYA
ALLİL SÜBSTİTÜYE AROMATİK BİLEŞİKLERİN STİLLE REAKSİYONU İLE TEK KADEMEDE SENTEZİ KİMYA
FARKLI DALGA BOYLU IŞIK IŞINLARININ VE ELEKTROMAGNETİK ALANIN OKSİDASYON
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA
ALTININ SİYANÜRASYONU SIRASINDA MEYDANA GELEN SİYANÜR KAYIPLARI VE
SİYANÜRASYON YÖNTEMİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ KİMYA
AROMATİK NİTRO BİLEŞİKLERİNİN ISLAK HAVA OKSİDASYONU (WET-AİR OXİSATİON (WAO)) KİMYAULTRASONİK ENERJİNİN YIKAMA İŞLEMLERİNDE KULLANIMI KİMYA
BİTKİSEL YAĞLARIN KIZARTMAYA UYGUNLUĞUNUN ARAŞTIRILMASI KİMYA
GÖRDES (MANİSA) ZEOLİTLERİNİN Mg+2 İYONLARINI DEĞİŞTİRME KAPASİTESİNİN TAYİNİ KİMYA
PORTAKAL PEKTİNİN MİKRODALGA FIRINDA EKSTRAKSİYONU KİMYA
BORİK ASİT FABRİKASI ALÇILI ATIĞININ PORTLAND ÇİMENTOSU (PÇ 42,5) ÜRETİMİNDE
KULLANILMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA KİMYA
C VİTAMİNİNİN YOK OLMASINA ISITMA YÖNTEMİNİN ETKİSİ: MİKRODALGA, KONDÜKSİYONLA
ISITMA VE OMİK ISITMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KİMYA
YEMEKHANE ATIKLARINDAN LACTOBACİLLUS PLANTARUM BAKTERİLERİYLE LAKTİK ASİT
ÜRETİMİ ÜZERİNE BİR DENEME KİMYA
ÇEVREYE ATILAN PİLLERİN BİTKİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
BENTONİTİK KİLİN KURU YÖNTEM İLE AKTİFLENEREK AĞARTMA TOPRAĞI ELDESİ VE
ADSORBSİYON EĞRİLERİNİN SPEKROFOTOMETRİK YÖNTEMLE BELİRLENMESİ KİMYA
KİMYASAL KAVRAMLARIN VE OLAYLARIN KARAKTERİZE EDİLEREK, KİMYA EĞİTİMİNE FARKLI
BİR YAKLAŞIM SUNULMASI KİMYA
ÇELİK ATIKLARDAKİ KALAYIN AYRILMASIYLA SAF ÇELİK ELDESİ VE KALAYIN METALİK HALDE
GERİ KAZANIMI KİMYA
FINDIK KABUĞUNDAN H2SO4 KULLANILARAK AKİTF KARBON ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLERİNİN
SAPTANMASI KİMYA
SUSAM YAĞININ ANTİOKSİDAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI KİMYA
TAZE SEBZELERİN SOLUNUM HIZINA SICAKLIĞIN VE ÇEŞİTLİ DOĞRAMA ŞEKİLLERİNİN ETKİSİ KİMYA
ISIL İŞLEM UYGULAMASININ BAKLAGİL PROTEİNLERİNİN ENZİMATİK (PEPSİN) YÖÇNTEMLE
SAPTANAN HAZMOLUNABİLİRLİK ÖZELLİĞİNE ETKİSİ KİMYA
TEMİZ TEKNOLOJİ UYGULAMASI I: MERTER ÇIRPICI DERESİNİN DOĞAL KAYNAKLAR
KULLANILARAK ARITILMASI KİMYA
TEMİZ TEKNOLOJİ UYGULAMASI II: SU ARITMA İŞLEMLERİNDEN ÇIKAN ATIK TOPRAKLARIN
ÇİMENTO YAPIMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
YAĞI ALINMIŞ FINDIK VE CEVİZ UNLARININ VE BUNLARDAN ELDE EDİLEN PROTEİNLERİN
FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİNİN SAPTANMASI KİMYA
İSTANBUL PİYASASINDA SATILAN 19 ÇEŞİT DİYET ÜRÜNÜNÜN FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN
SAPTANMASI KİMYA
BORLU ATIK SULARDAN BORUN GERİ KAZANIMI ŞARTLARININ ARAŞTIRILMASI KİMYA
İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE KOTUYUCU AMAÇLA KATKI MADDESİ OLARAK EKLENEN SODYUM
NİTRİTİN, HİDROJEN PEROKSİT DETOKSİFİKASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA
İSTANBULDA’Kİ MARKET VE BENZERİ YERLERDE SATILAN BAZI BİTKİSEL SİVI YAĞLARIN
İÇERİSİNDE BULUNAN TOKSİT AĞIR METALLERİNİN İNCELENMESİ KİMYA
MISIR İLE ETANOL ELDESİ KİMYA
YAPAY TATLANDIRICILAR VE ASPARTAM KİMYA
SÖNMEMİŞ KİREÇ TAŞININ SUYLA GİRDİĞİ REAKSİYONUNUN SONUCUNDA AÇIĞA ÇIKAN
ENERJİNİN İNCELENMESİ KİMYA
ATIK NARENCİYE KABUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYAMANİSA-SALİHLİ-SART YÖRESİ PLASER KUMLARINDAN ALTIN VE DİĞER AĞIR METALLERİN
ELDESİNİN ARAŞTIRILMASI. KİMYA
SÜLFÜRİK ASİT (H2SO4)’TEKİ DEMİR SAFSIZLIĞININ EKONOMİK BİR YÖNTEMLE GİDERİLMESİ
(AKÜMÜLATÖR ÖMRÜNÜN 5-10 KAT ARTTIRILMASI) KİMYA
KIRMIZI LAHANANIN İNDİKATÖRLÜĞÜNDEN YARARLANMASI KİMYA
BİTMİŞ AKÜMÜLATÖR MALZEMESİNDEN SAF AKÜMÜLATÖR HAM MADDESİNİN ELDESİ KİMYA
KEMİLÜMİNESANS KİMYA
GÜNEŞ IŞIĞI İLE PETROL YERİNE KULLANILABİLECEK HİDROJEN GAZI ELDE EDİLMESİ
(FOTOKATALİTİK HİDROJEN ÜRETİMİ) KİMYA
PİNUS NİGRA KÖKLERİNDEN ÇÖZGEN EKSTRAKSİYONU İLE ELDE EDİLEN KİMYASALLARIN
İNCELENMESİ KİMYA
ÖZ KAYNAKLARIN KORUNMASI ADINA GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN KAĞIDIN FLOTASYON METODU
KULLANILARAK BEYAZLIĞININ VE KALİTESİNİN ARTIRILMASI KİMYA
ATIK ÇAMUR VE ATIK LASTİKLERİN OTOYOLLARDA DAYANIKLI ALT YAPI MADDESİ OLARAK
KULLANILMASI KİMYA
YENGEÇ VE İSTAKOZDAN ELDE EDİLEN KİTİNİN ADSORBSİYON KAPASİTESİNİN
SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMLE İNCELENMESİ KİMYA
AĞIR METALLERİN ERİTROSİT PEROKSİDASYON ÜZERİNE ETKİSİ KİMYA
CYHRYSECHRYSEOBAKTERİUM MENİNGOSEPTİKUM ÜZERİNDE KROM BİYOSORPSİYONU KİMYA
BORAKS MİNERALİNDEN BORİK ASİT, BOR OKSİTİ VE SAF BORUN ELDE EDİLMESİ KİMYAGÜMÜŞ ARTIKLARINDAN SAF GÜMÜŞÜN ELDE EDİLMESİ KİMYA
BOR TUZLARI İÇEREN FODFORLU MİNEDAL GÜBRENİN YAPILMASI VE ŞEKER PANCARININ ÜRÜN
ARTIŞINA ETKİSİNİ İNCELENMESİ KİMYA
ELEKTROMANYETİK ALANIN EMBRİYO OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KİMYA
DİKEN İNCİRİ MEYVESİNDEN ALKOL ÜRETİMİ KİMYA
EKMEK MAYASININ (SACCHAROMYCES CEREVİSİAE) YENİ BİR METOTLA İMMOBİLİZASYONU VE
İNVERT ŞEKER ÜRETİMİNDE KULLANILMASIDIR KİMYA
DOĞAL SODYUM BORATTAN ELEKTROLİTİK OLARAK BORİK ASİT VE SODYUM HİDROKSİT
ÜRETİMİ KİMYA
ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDAN YAĞLARIN TEMİZLENMESİNDE YÜZEY ÖZELLİKLERİ
AYARLANMIŞ LİNYİT KÖMÜRLERİN KULLANILMASI KİMYA
ALİAĞA YÖRESİNDEKİ EUCALYPTUS CAMALDULENSİS TÜRLERİNİN ENDÜSTRİYEL AÇIDAN
DEĞERLENDİRİLEBİLECEK ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI, DOĞAYA VE EKONOMİYE KATKISININ
İNCELENMESİ
KİMYA
İLETKEN POLİMERLE KALP PİLİ YAPIMI KİMYA
ETANÖLDE KRİSTALİZASYON YÖNTEMİ İLE YÜKSEK SAFLIKTAKİ NaCl ELDESİ KİMYA
DOĞAL KİL MİNERALLERİ KULLANILARAK İÇME SUYU VE ATIK SULARDAN AĞIR METAL
İYONLARININ GİDERİLMESİ KİMYA
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİNDEN YAĞ ELDESİ KİMYA
P ASAL BİR SAYI VE r DE P2 NİN BİR BİRİNCİL KÖKÜ OLMAK KOŞULUYLA ie{1,2,…p2-p-1,p2-p}
……(PROJE BAŞVURU FORMUNDAN OKUYUNUZ) MATEMATİK
SİHİRLİ KUTULAR MATEMATİK
ASAL SONSUZLUKTA SANTRAÇ MATEMATİK
KÖTÜ RÜYA BÖLÜNEBİLMEDE DEVRİM VE SAYILARDA YENİ YÖNTEMLER MATEMATİK
DÜĞÜMLERDE ÜÇ RENKLEME, BEŞ RENKLE BOYANABİLME VE TRİ (…) DEĞİŞMEZLERİN
İNCELENMESİ MATEMATİK
ÖZEL TANIMLI POLYOMİNOLARIN DÜZLEMİ KAPLAYAMAYACAĞI SINIRIN İNCELENMESİ MATEMATİK
SİMETRİK ŞİFRELEME SİSTEMİ BAZ ALINARAK BİR KRİPTO SİSTEM OLUŞTURULMASI MATEMATİK
GÜNÜMÜZDE; ALTIN ORAN VE FİBONACCİ DİZİSİNİN KULLANIMI MATEMATİK
POZİTİF TAM SAYILARIN HERHANGİ BİR POZİTİF TAMSAYIYA BÖLÜNMESİ MATEMATİK
11 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI MATEMATİK
17 İLE BÖÜNEBİLME KURALI MATEMATİK
VEKTÖR İNDEKSLERİNİN UYGULAMALARI MATEMATİK
QUATERNİYONLAR VE UYGULAMALARI MATEMATİK
ANAHTARSIZ ŞİFRELEME YÖNTEMİ MATEMATİKGEOMETRİ DERSİNİN KAĞIT KATLAMA SANATI İLE ANLATILMASI MATEMATİK
DEVRE VE DALGA ANALİZİNDE DİFRANSİYEL DENKLEM KULLANIMI MATEMATİK
Axn+Bx+C=0 (A,B,C E R, A,B …..(PROJE BAŞVURU FORMUNDAN OKUYUNUZ) MATEMATİK
X2+P=2n İKİNCİ DERECE DIOPHANT DENKLEMİNİN ÇÖZÜMÜ ÜZERİNE MATEMATİK
BELLİ ARALIKTAKİ ASAL SAYILARIN KARELERİ FARKLARININ HESAPLANMASI VE BU ASALLARIN
FONKSİYONEL GÖSTERİMİ MATEMATİK
BAZI DİAFON DENKLEMİ SORULARININ İNCELENMESİ MATEMATİK
PİSAGOR ÜÇGENLERİ MATEMATİK
POLİNOMLARDA ÇARPANLARA AYIRMA İŞLEMİNDE TÜREV KULLANIMI MATEMATİK
CEVA DOĞRULARINDA ORANLARIN İNCELENMESİ MATEMATİK
ÜÇGEN ALANININ ELEMANLARI CİNSİNDEN İFADE EDİLMESİ MATEMATİK
DOĞA BİR MATEMATİK EVRENİMİDİR? MATEMATİK
ZİHİNSEL ÇARPMA İŞLEMLERİ MATEMATİK
ELEMANLI BİR KÜMEDE TANIMLANABİLECEK M ELEMANLI YANSIYAN, SİMETRİK, YANSIYAN VE
SİMETRİK, TERS SİMETRİK, YANSIYAN VE TERS SİMETRİK BAĞLANTI SAYILARININ BULUNMASI MATEMATİKTOPLAMLARI VE ÇARPANLARI EŞİT OLAN SAYILARIN KISA YOLDAN ELDESİNİ VEREN FORMÜL MATEMATİK
NESNELERİN DİZİLİŞLERİ, DÜZENSİZ NESNELER VE İÇERME-DIŞARMA PRENSİBİ MATEMATİK
ÜÇGENDE GEOMETRİK ÖZDEŞLİKLER MATEMATİK
MATEMATİKTE BAZI PROBLEMLERİN KOMBİNATORİK ÖZDEŞLİKLER YARDIMIYLA DAHA BASİT
OLARAK ÇÖZÜLMESİ MATEMATİK
YÖNLENDİRİLMİŞ GRAFİKLER VE KODLAR MATEMATİK
MODÜL PERİYODİK DİZİLERİ MATEMATİK
GOMETRİ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE MENELAUS TEOREMİ VE UYGULAMALARI MATEMATİK
DÖRDÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMLERİN KÖKLERİNİ VEREN FORMÜLLER MATEMATİK
ATATÜRK ÜÇGENİ MATEMATİK
HALI DESENLERİNİN MATEMATİKSEL YÖNÜ MATEMATİK
SONLU SAYIDA NOKTA İLE BİR NOKTASI BİLİNEN DOĞRU ARASINDAKİ UZAKLIKLAR ÜZERİNE BİR
İNCELEME MATEMATİK
ASAL SAYILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA MATEMATİK
YAPAY SİNİR AĞLARI İLE MATEMATİKSEL MODEL OLUŞTURMA VE EKSİK VERİ TAMAMLAMA MATEMATİKÇEVREL ÇEMBERİ VE TEĞET ÇEMBERİ OLAN DÖRTGENLER MATEMATİK
PEDAL DÖRTGENLER MATEMATİK
n2+n+1 ŞEKLİNDEKİ ASAL SAYILARIN İLGİNÇ SEYREKLİĞİ MATEMATİK
FERMANT’IN GİZEMİ (İKİ KARE FARKI ÖZDEŞLİĞİ İLE ÇARPANLARA AYIRMA) MATEMATİK
ÜÇGEN ŞEKLİNDEKİ CİSİMLERİN AĞIRLIK MERKEZİNİN BULUNMASINDA YENİ BİR YÖNTEM MATEMATİK
EŞİTSİZLİKLERİN ISPATINA GENEL BİR YAKLAŞIM MATEMATİK
BULANIK MANTIK (FUZZY LOGIC) MATEMATİK
FİBONACCİ SAYILARI VE GİZEMLİ ÖZELLİKLERİ MATEMATİK
ASALIMSI SAYILAR MATEMATİK
GOLDBACH KESTİRİMİ ÜĞZERİNE BİR ARAŞTIRMA MATEMATİK
HERHANGİ BOYUTLU SANTRAÇ TAHTASININ KAPLANABİLMESİ ÜZERİNE MATEMATİK
CHEBYSHEV POLİNOMLARININ EXTREMUM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ MATEMATİK
BİR SAYILAR TEORİSİ SORUSUNUN GENELLEŞTİRİLMESİ VE BU GENELLEŞTİRMEYE UYGUN
POLİNOMLARIN BULUNMASI MATEMATİK2-1-4-4/2-4-42′ ASAL SAYI DİZESİ VE DESTEKLEYİCİ FORMÜLLER MATEMATİK
OLASILIK PİRAMİDİ MATEMATİK
FAKTÖRİYEL (ÇARPIMSAL) HESAPLAMALAR MATEMATİK
DÜZGÜN KONVEKS ÇOKGENLERDE KÖŞEGEN ÇEŞİTLERİNİN BELİRLENMESİ VE UZUNLUKLARININ
HESAPLANMASI MATEMATİK
HAVA KİRLİLİĞİNİN KATALİTİK KONVERTER SİSTEMİ KULLANARAK AZALTILMASI VE ENERJİ
TASARRUFU SAĞLANMASI MÜHENDİSLİK
İNSANSIZ UÇAKLA MALİYETİ DÜŞÜK TARAMALAR MÜHENDİSLİK
HAVA KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN GAZLARIN KİMYASAL MADDELERLE TEPKİMEYE GİRDİRİLEREK
HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNİN İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK
GÖRME ENGELLİLERİN KULLANIMI İÇİN IŞIĞIN SES TONLARINA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİSLİK
BİNA ŞEKLİNİN DOĞAL AFETLER İÇİN DEĞİŞİMİ MÜHENDİSLİK
LASERLE VERİ İLETİMİ MÜHENDİSLİK
APNEA (UYKU ESNASINDA SOLUNUM DURMASI) MONİTÖR CİHAZ TASARIMI MÜHENDİSLİK
SES RADARI MÜHENDİSLİK
YÜKSEK HIZLI SU AKIMLARINDA SUYA HAVA VERİLEREK, SUYUN YIKICI VE PARÇALAYICI
ETKİSİNİN ÖNLENMESİ MÜHENDİSLİKACİL DURUM ARAÇLARININ GEREKEN YERLERE DAHA HIZLI ULAŞABİLMELERİNİ SAĞLAYACAK
YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK MOTORLU BAHÇA ÇAPASI MÜHENDİSLİK
AFET KONUTLARI MÜHENDİSLİK
DEĞİŞKEN MANYETİK ALAN YARDIMIYLA KİREÇ TAŞININ OLUŞUMUNUN ENGELLENMESİ MÜHENDİSLİK
BÜKME KALIPLARINDA BÜKÜLEN SAÇ MALZEMELERİN GERİ ESNEME DURUMLARININ DENEYSEL
OLARAK İNCELENMESİ MÜHENDİSLİK
ELEKTRONİK UZUNLUK ÖLÇER (ELEKTRONİK METRE) MÜHENDİSLİK
ARAÇ KİMLİK TANIMA VE KONTROL SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
FLÜORESAN LAMBALARI ATMAYA SON MÜHENDİSLİK
MİKROİŞLEMCİ İLE ELEKTRONİK BOY-KİLO ÖLÇÜM CİHAZI YAPIMI MÜHENDİSLİK
TAŞIT MOTORUNUN YAĞSIZ, SUSUZ KALMASI VE HARARET YAPMASI DURUMUNDA ÇALIŞMASINI
ENGELLEYECEK GÜVENLİK SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
EMNİYET KEMERİ KULLANIM ALIŞKANLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ MÜHENDİSLİK
İÇTEN YANMALI MOTORLARDA KULLANILAN SUSTURUCU ÖMRÜNÜN UZATILMASI MÜHENDİSLİK
EGR SİSTEMİ İLE MOTORLU TAŞITLARDA OLUŞAN DETONASYONUN ENGELLENMESİ MÜHENDİSLİK
ASKERİ ARAÇLARDA TAKİP MESAFESİNİN KONTROLÜ MÜHENDİSLİK
HİDROLİK KRİKO YARDIMI İLE ARACIN KALDIRILMASININ TASARIMI MÜHENDİSLİK
ELEKTROMANYETİK FIRLATICI MÜHENDİSLİK
CO (KARBONMONOKSİT) ZEHİRLENMELERİNİN ÖNLENMESİ MÜHENDİSLİK
RÜZGARA KARŞI DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
ÇOK AZ MASRAFLI ENERJİ ÜRETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLİK
ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE KULLANILAN KLASİK PRESLEME METODU İLE SANTRİFÜJLEME
METODUNUN KARŞILAŞTIRILMASI MÜHENDİSLİK
TELEFON İLE PIC (16F84) MİKRODENETLEYİCİ KONTROLLÜ EV VE İŞ YERİ OTOMASYONU MÜHENDİSLİK
PROGRAMLANABİLEN ELEKTRONİK/DİJİTAL KONTROLLÜ ISITMA SİSTEMİ TASARIMI VE
TASARIMININ ESKİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ SİSTEMLERE UYGULANMASI MÜHENDİSLİK
GÜVENLİK MAKSATLI KULLANILAN ŞİFRELİ KİLİT SİSTEMLERİNİN ZAMAN DOMENİ ÖZELLİĞİYLE
TASARLANARAK, KODLAMA SİSTEMLERİNE YENİ BİR BOYUT KAZANDIRILMASI MÜHENDİSLİK
NİKEL-TİTANİUM HAFIZALI ALAŞIMININ ISIL DEĞİŞİMİ İLE HAREKET EDEN ROBOT BÖCEK MÜHENDİSLİK
AKILLI SANTRAÇ ROBOTU MÜHENDİSLİK
KOORDİNELİ TRAFİK SİNYALİZASYONU İÇİN AKILLI KONTROL SİSTEMİ )PLC) KULLANILARAK MÜHENDİSLİKFUZZY LOJİK KONTROL İLE GÜÇ SİSTEMLERİNİN SİMİLASYONU MÜHENDİSLİK
PİC MİKRODENETLEYİCİLER İLE STEP MOTOR KULLANARAK POSİZYON KONTROLÜ MÜHENDİSLİK
ELEKTROBUKALEMUN MÜHENDİSLİK
CEP TELEFONLARININ KAPALI TUTULMASI GEREKEN ALANLARDA OTOMATİK KAPANIP İÇERİDE
AÇILMASINI ENGELLEYEN SİSTEM MODELİNİN TASARIMI VE YAPIMI MÜHENDİSLİK
DEPREME DAYANIKLI VE EKONOMİK MODEL KONUT PROJESİ MÜHENDİSLİK
PI KONTROL SİSTEMİ TABANLI AC SERVO MOTOR MÜHENDİSLİK
ENDÜVİ KONTROL CİHAZI MÜHENDİSLİK
ELEKTRİK AKIMI İLE KURŞUN KALEMİN İÇİNDEKİ GRAFİTTEN YARARLANARAK HAVYA YAPMAK MÜHENDİSLİK
ELİPTİK DALGA HAREKETİNİN KÜTLESEL AKIMA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ MÜHENDİSLİK
ASBEST VE PLASTİK ATIKLARININ ISI İZALASYON MALZEMESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MÜHENDİSLİK
BİTKİLERDE SU SEVİYESİNİ ÖLÇEN VE GEREKTİĞİNDE SU TAKVİYESİ YAPAN ELEKTRONİK
DEVRENİN YAPILIŞI MÜHENDİSLİK
EKONOMİK ADAPTÖR MÜHENDİSLİK
SEL İLE MEYDANA GELEN TOPRAK KAYBININ ÖNLENMESİ VE BİRİKEN SULARIN SULAMADA
KULLANILARAK FAYDALI HALE GETİRİLMESİ YER BİLİMLERİDEPREM, TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLER VE KORUNMA YOLLARI YER BİLİMLERİ
ANTALYA FALEZLERİNDE FOSİL ARAŞTIRMASI YER BİLİMLERİ
GPS SİSMOMETRE YER BİLİMLERİ
LAZEROMETRE YER BİLİMLERİ