TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı

TSK 2033 Havacılık ve Uzay Çalıştayı
27 Nisan – 28 Nisan 2016

ÇALIŞTAY HAKKINDA

Milli havacılık ve uzay sanayiinin gelişimi için izlenecek yol haritalarının ülkemiz ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesi ve bu konuda yapılacak çalışmaların neler olması gerektiğinin görüşülerek tartışılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Milli Sanayii Sivil ve Askeri kurum ve kuruluşlar ile Akademik temsilcilerin bir araya getirilerek bilgi paylaşımı sağlanması hedeflenmektedir.

Başlangıç olarak değerlendirilecek bu Çalıştay devamında belirlenecek alt gruplar ile çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır.