TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

Amaç
Ülkemizin tek kamu hizmeti yayıncı kuruluşu olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), ulusal ve uluslararası politikalarımız doğrultusunda, Kamu Hizmeti Yayıncılığı bilinciyle; eğitim, kültür ve sanat hayatına destek olmak için “Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir” ilkesinden hareketle, İletişim Fakültelerinde okuyan üniversite öğrencilerinin, eğitim faaliyetleri kapsamında yapacakları çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla “TRT GELECEĞİN İLETİŞİMCİLERİ YARIŞMASI” düzenlemektedir.

Diğer yandan, Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinin 30/A maddesi kapsamında Eğitim Dairesi Başkanlığımızın “Medya, iletişim ve radyo- televizyon yayıncılığı alanlarında, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde eserler üretmek veya üretilmesini teşvik edici her türlü faaliyette bulunmak; söz konusu eserlerin ilgili birimlerle işbirliği içinde basımını, dağıtımını, tanıtımını, pazarlamasını sağlamak ve bu yöndeki çalışmaları desteklemek” yetki ve görevi bulunmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, TRT Eğitim Dairesi Başkanlığınca planlanmakta olan söz konusu yarışma ile;

Milli ve manevi değerlerimizi korumaya katkıda bulunmak,
Toplumun bütün kesimlerine hizmet etmek; özellikle gençlerin ülke geleceğindeki rolü düşünülerek demokratik yapıyı geliştirmek, kültürel zenginliği ve yenilikçi düşünce modellerini geliştirmek,
Değişen ve gelişmekte olan medya iletişim çağında daha bilinçli gençler yetiştirilmesine katkı sağlamak,
Yazılı – görsel – işitsel basına eleman yetiştiren Türkiye’deki iletişim fakültesi öğrencilerinin kariyer yollarını desteklemek, onların gelecekteki meslek ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak,
Öğrencilerin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini geliştirmek,
Öğrencilerin ürettikleri projeler vasıtasıyla medya ve iletişim alanını daha yakından tanımalarını sağlamak,
Öğrencilerin yayıncılık alanına ilgilerinin artmasını sağlamak,
Üniversitelerin eğitim alanında görevlerini yerine getirirken sektöre adaptasyonlarına aktif katkı sağlamak,
Kurumumuzun bilinirliği ve toplumsal etkinliğini artırmak
amaçlanmaktadır.

Genel Bilgi
TRT Kurumu, “Gençlere önem vermek geleceğe önem vermektir.” ilkesinden hareket ederek TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasını başlatmıştır.
Sesli – Görüntülü Habercilik, Radyo Yayıncılığı, Televizyon Yayıncılığı, İnternet ve Sosyal Medya Yayıncılığı olmak üzere dört ana dalda düzenlenecek yarışmaya; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından geçerliliği kabul edilmiş lisans düzeyinde eğitim gören tüm iletişim fakülteleri öğrencileri katılabilecektir.

Adayların Türkiye’de YÖK’e bağlı üniversiteler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde YÖK tarafından tanınan üniversitelerin iletişim fakültelerinde 2014-2015 yılları içinde lisans düzeyinde eğitim alıyor olmaları gereklidir.

Katılımcılar Üyelik Sayfası adresinden eserlerini yükleyerek yarışmamıza katılabilecektir.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması takvimi aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır..
Tarih Açıklama
3 Mart 2015 – 12 Mayıs 2015 Başvuru Başlangıç – Bitiş
Ön Jüri Elemeleri
20 Mayıs 2015 Jüri Değerlendirmelerinin Tamamlanması
29 Mayıs 2015 Sonuçların İlan Edilmesi
Önemli Not: TRT, Yarışma takviminde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar

Katılım Koşulları – Genel Şartlar
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması katılım koşulları genel şartları şu şekildedir:

Adayların Türkiye’de YÖK’e bağlı üniversiteler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde YÖK tarafından tanınan üniversitelerin iletişim fakültelerinde Madde 3’te belirtilen tarihlerde lisans düzeyinde eğitim alıyor olmaları gereklidir.
Çalışmalar 2014-2015 yılları içinde öğrenciler tarafından profesyonel yardım almadan, Türkçe dilinde üretilmiş olmalıdır.
Çalışmaların, 2014-2015 yıllarında, eğitim amacıyla üretilmiş olması gerekmektedir.
Çalışmaların benzeri yarışmalarda ödül almamış olması gerekmektedir.
Yarışmacılar her dalda en fazla bir eserle başvuruda bulunabilir.
Başvuru formları www.trt.net.tr adresinden temin edilebilir.
Ortak başvurularda bir eserde hak sahibi öğrenci sayısı en fazla 4 olabilir. Başvuru esnasında tüm grup elemanlarının bilgilerinin sisteme girilmesi zorunludur. Ödüller eser başına verilecektir.
Yarışmacıların Okul Onay Formunu Bölüm Başkanlığına ve Fakülte Dekanlığına imzalatması, ıslak imzalı formların taranarak yarışma portalına yüklenmesi zorunludur. Dereceye giren eserlerden formun aslı istenecektir.
Aynı eserle birden fazla dalda başvuru yapılması yasaktır.
Yarışmacılar, eserlerini www.trt.net.tr adresi üzerinden sisteme yükleyerek yarışmaya katılacaklardır. Ayrıca gerektiğinde TRT’ye teslim edilmek üzere eserlerin, CD/DVD’ye, yarışma dallarının özel şartlarında belirtilen formatta, kaydı yapılacaktır.
Yarışmada ödüle değer görülen eserlerin radyo, televizyon, yeni medya ortamlarında yayın hakkı; her eserin kamuoyuna yayını, pazarlaması vb. haklar TRT’ye aittir. Eserler TRT tarafından basılı olarak yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin bu kapsamda TRT tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılırlar.
Yarışma şartlarına uymayan ve yanlış beyan içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
TRT yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir.

Özel Şartlar
1) SESLİ – GÖRÜNTÜLÜ HABERCİLİK DALI

2) RADYO YAYINCILIĞI DALI

3) TELEVİZYON YAYINCILIĞI DALI

4) İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YAYINCILIĞI DALI

1) SESLİ – GÖRÜNTÜLÜ HABERCİLİK DALI

Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

1.1) Radyo Haberi
Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun olmalı, kısa cümleler yer almalı, net ve anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır. Röportajlarla da desteklenebilir. Süresi 90 saniyeyi aşmamalıdır. Görüntüye dayalı unsur bulunmamalı, kaynağı belli olmayan sesler ve müzik (doğal efektler hariç) kullanılmamalıdır. WAV formatında kaydedilmelidir.

1.2) Televizyon Haberi
Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun ve röportaj destekli olmalıdır. Süresi en fazla 2 dakika, görüntüleri 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır. Kurgusu yapılırken kesinlikle müzik kullanılmamalı ancak gerekli yerlerde doğal ses efektleri yükseltilerek ara açılmalıdır.

1.3) Televizyon Haber Programı (Kültür – sanat – ekonomi – magazin-sağlık vb.)
Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun ve röportaj destekli olmalıdır. Süresi en fazla 15 dakika ve başında 15 saniyeyi geçmeyecek bir jenerik olmalıdır. Görüntüleri, 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır. Kurgusu yapılırken gerekiyorsa müziklerden ve doğal ses efektlerinden yararlanılabilir.

1.4) Televizyon Spor Haberi
Yarışmaya katılacak eser kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. İzleyiciyi sıkmayacak şekilde anlaşılır ve kısa olmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenmelidir. Tarafsızlık ilkesine dikkat edilmeli, konu mümkün olduğunca ilgi çekici olmalıdır. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi 90 saniyeyi aşmamalı, görüntüler 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır.

1.5) Haber Fotoğrafı
Haber fotoğrafı Photoshop ve benzeri görüntü işleme programlarından birisiyle deforme edilmemiş; renk ve kontrast ayarları, toz alma, filtre uygulamaları dışında hiçbir işlemin yapılmamış olması gerekmektedir. JPEG formatında (en yüksek sıkıştırılmamış kalite), 300dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, kısa kenar 2400 pikselden küçük boyutta olmamalıdır. TC yasalarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamalıdır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini ve tüm izinlerinin fotoğrafçı tarafından alındığını taahhüt etmiş sayılacaklardır. TRT yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Yarışma dijital, dijital ortama aktarılmış, renkli ya da siyah-beyaz fotoğrafları kapsamaktadır.

2) RADYO YAYINCILIĞI DALI

Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

2.1) Söz Programı (Kadın – aile, çocuk, kültür-sanat, sağlık, ekonomi, çevre, spor vb.)
Eserde toplumsal sorunlara duyarlı, dezavantajlı gruplarla ilgili, odağında çevre ve doğanın da bulunduğu, ana akım medyada yer almayan konulara öncelik verilmelidir. Deneysel yaklaşımlar, farklı anlatım teknikleri kullanılabilir. Konular bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalıdır. Program metni ve dili radyo program diline uygun olmalıdır. Süresi en fazla 30 dakika olmalıdır. Çocuk programları için süre en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.2) Belgesel Programlar
Belgesel programın konusu ve anlatımı özgün olmalı, yalnızca bir konu işlenmelidir. Efekt, destekleyici ve özgün müzik kullanılabilir. Süresi en az 15, en fazla 25 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.3) Drama Programları (Genel dinleyici, çocuk)
Eserde konu seçimi serbesttir. Ancak daha önce herhangi bir türden basılmış, yayınlanmış, TRT yayınlarında yer almış ve daha önce TRT Kurumu’nun yarışmalarında ya da başka yarışmalarda ödül kazanmış, dereceye girmiş ve İstanbul, İzmir, Ankara radyoları dramaturji değerlendirmesinden geçmiş (olumlu ya da olumsuz sonuç almasına bakılmaksızın) eserler katılamaz. Süresi en fazla 20 dakika olmalıdır. Çocuklara yönelik dramalarda süre en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.4) Müzik Performans Programı (müzik programı, açıklamalı müzik programı, söz – müzik karma)
Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türkçe sözlü hafif batı müziği, hafif batı müziği ve klasik batı müziği türlerinde ayrı ayrı veya karma müzik programı ile katılım sağlanabilir. Açıklamalı yapımlarda yer verilecek bilgiler doğrulanmış kaynaklara dayanmalıdır. Süresi en fazla 30 dakika olmadır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

3) TELEVİZYON YAYINCILIĞI DALI

Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

3.1) “Drama” Tekniği ile Üretilmiş Kısa Film
Eserde toplumsal sorunlara duyarlı, dezavantajlı gruplarla ilgili, odağında çevre ve doğanın da bulunduğu, ana akım medyada yer almayan konulara öncelik verilmelidir. Deneysel yaklaşımlar, yeni görme biçimleri ya da yenilikçi rejiler ön planda tutularak anlatılmalıdır. Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu da taşımalıdır. Metne ve dile özel bir önem verilmelidir. Görüntünün, özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

3.2) “Belgesel”
Belgeselin konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır. Özgün bir anlatım diline sahip olmalı, ağırlıklı olarak bir konu işlenmelidir. Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır. Görüntünün özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Özgün müzik ve animasyon içerebilir. Süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

3.3) Müzik Videosu
Daha önce profesyonel biçimde videosu çekilmemiş bir müzik eserine ait olmalıdır. Dünya müziği, yerel müzikler, profesyonel olmayan sanatçı ve topluluklara, sokak sanatçılarına ağırlık verilmelidir. Görüntünün, özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

3.4) Televizyon Programı (eğitim, müzik, kültür-sanat, sağlık, ekonomi)
Eserin yeni bir format, yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir. Metin özgün bir dille yazılmalı, varsa seslendirme işlemi profesyonel bir kişi tarafından yapılmalıdır. Görüntü ve sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına özen gösterilmelidir. Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı ama iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır. Süresi en fazla 25 dakika olmalıdır.

TEKNİK KURALLAR
Eserlerin çekim ve kurgusu mümkünse Full HD (1080×1920 çözünürlükte), 16:9 formatında gerçekleştirilmeli, MOV ya da AVI formatında olmalıdır.

4) İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YAYINCILIĞI DALI

Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

4.1) İnternet Sitesi
Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Site, çalışır durumda olmalıdır. İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), yüklenme hızı, görsellik, fonksiyonellik, kullanıcıyla etkileşim özellikleri (interaktivite), platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı önemlidir.

4.2) Sosyal Medya Projesi
Kitle kazanmaya odaklanmış mecralar (Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya platformları) etkili ve sinerji yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Güçlü anlatım, dil, fotoğraf ve video gibi araçlarla desteklenmelidir. Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini çekecek şekilde hazırlanması beklenen paylaşımlar, görsellik, fonksiyonellik, kullanıcıyla etkileşim özelliklerine (interaktivite) sahip olmalıdır. Hedef kitleye uygun mesajlar hem dikkat çekici olmalı hem de hedef kitlenin özellikleri ile uygun olacak şekilde yazılmalıdır.

4.3) İnternet Haber Sitesi
İnternet haber sitesi genel kullanım amaçlı olabileceği gibi farklı türden enformasyon yaymaya da odaklı hazırlanabilir. Site, zengin ve özel içerik, yüklenme hızı, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı bakımından doğru hazırlanmalıdır. Kullanılan haber fotoğrafları ve videoları içeriği doğru şekilde temsil etmeli, videoların erişebilir olması için optimize edilmiş başlıklar, etiketler ve açıklamalar kullanılmalıdır.

4.4) Blog
İnternet üzerinde çeşitli blog platformlarını kullanarak yapılmış kişisel ya da tematik bloglarla katılım sağlanabilir. Blogun, son başvuru tarihinden en az bir ay önce yayına açılmış olması gerekmektedir. Zengin ve özgün İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), görsellik, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı önemlidir. Fotoğraf ve multimedya öğeleri gibi farklı forfmatta içeriklere yer verilmelidir.

KATEGORİLER

1) Sesli – Görüntülü Habercilik Dalı
Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

1.1) Radyo Haberi

Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun olmalı, kısa cümleler yer almalı, net ve anlaşılır ifadeler kullanılmalıdır. Röportajlarla da desteklenebilir. Süresi 90 saniyeyi aşmamalıdır. Görüntüye dayalı unsur bulunmamalı, kaynağı belli olmayan sesler ve müzik (doğal efektler hariç) kullanılmamalıdır. WAW formatında kaydedilmelidir.

1.2) Televizyon Haberi

Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun ve röportaj destekli olmalıdır. Süresi en fazla 2 dakika, görüntüleri 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır. Kurgusu yapılırken kesinlikle müzik kullanılmamalı ancak gerekli yerlerde doğal ses efektleri yükseltilerek ara açılmalıdır.

1.3) Televizyon Haber Programı (Kültür – sanat – ekonomi – magazin-sağlık vb.)

Yarışmaya katılacak eser 5N+1K kuralına uygun ve röportaj destekli olmalıdır. Süresi en fazla 15 dakika ve başında 15 saniyeyi geçmeyecek bir jenerik olmalıdır. Görüntüleri, 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır. Kurgusu yapılırken gerekiyorsa müziklerden ve doğal ses efektlerinden yararlanılabilir.

1.4) Televizyon Spor Haberi

Yarışmaya katılacak eser kısa açık ve net cümlelerden oluşmalıdır. İzleyiciyi sıkmayacak şekilde anlaşılır ve kısa olmalıdır. Röportajlar ya da sesli açıklamalarla desteklenmelidir. Tarafsızlık ilkesine dikkat edilmeli, konu mümkün olduğunca ilgi çekici olmalıdır. Spor haberinde kesinlikle müzik kullanılmamalı, kaynak (gazete, TV vb.) varsa belirtilmelidir. Süresi 90 saniyeyi aşmamalı, görüntüler 1920×1080 HD çözünürlükte ve WMV, MPEG2, MP4 veya MXF formatında olmalıdır.

1.5) Haber Fotoğrafı

Haber fotoğrafı Photoshop ve benzeri görüntü işleme programlarından birisiyle deforme edilmemiş; renk ve kontrast ayarları, toz alma, filtre uygulamaları dışında hiçbir işlemin yapılmamış olması gerekmektedir. JPEG formatında (en yüksek sıkıştırılmamış kalite), 300dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, kısa kenar 2400 pikselden küçük boyutta olmamalıdır. TC yasalarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmamalıdır. Bu tür eserler, doğrudan ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacaktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendileri tarafından tasarlanıp çekildiğini ve tüm izinlerinin fotoğrafçı tarafından alındığını taahhüt etmiş sayılacaklardır. TRT yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmemektedir. Yarışma dijital, dijital ortama aktarılmış, renkli ya da siyah-beyaz fotoğrafları kapsamaktadır.

2) Radyo Yayıncılığı Dalı
Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

2.1) Söz Programı (Kadın – aile, çocuk, güncel, aktüel,kültür sanat, sağlık, ekonomi, çevre, spor vb.)

Eserde toplumsal sorunlara duyarlı, dezavantajlı gruplarla ilgili, odağında çevre ve doğanın da bulunduğu, ana akım medyada yer almayan konulara öncelik verilmelidir. Deneysel yaklaşımlar, farklı anlatım teknikleri kullanılabilir. Konular bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmalıdır. Program metni ve dili radyo program diline uygun olmalıdır. Süresi en fazla 30 dakika olmalıdır. Çocuk programları için süre en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.2) Belgesel Programlar

Belgesel programın konusu ve anlatımı özgün olmalı, yalnızca bir konu işlenmelidir. Efekt, destekleyici ve özgün müzik kullanılabilir. Süresi en az 15, en fazla 25 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.3) Drama Programları (Genel dinleyici, çocuk)

Eserde konu seçimi serbesttir. Ancak daha önce herhangi bir türden basılmış, yayınlanmış, TRT yayınlarında yer almış ve daha önce TRT Kurumu’nun yarışmalarında ya da başka yarışmalarda ödül kazanmış, dereceye girmiş ve İstanbul, İzmir, Ankara radyoları dramaturji değerlendirmesinden geçmiş (olumlu ya da olumsuz sonuç almasına bakılmaksızın) eserler katılamaz. Süresi en fazla 20 dakika olmalıdır. Çocuklara yönelik dramalarda süre en fazla 10 dakika olmalıdır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

2.4) Müzik Performans Programı (müzik programı, açıklamalı müzik programı, söz – müzik karma)

Türk halk müziği, Türk sanat müziği, Türkçe sözlü hafif batı müziği, hafif batı müziği ve klasik batı müziği türlerinde ayrı ayrı veya karma müzik programı ile katılım sağlanabilir. Açıklamalı yapımlarda yer verilecek bilgiler doğrulanmış kaynaklara dayanmalıdır. Süresi en fazla 30 dakika olmadır. Kayıtlar WAV formatında olmalıdır.

3) Televizyon Yayıncılığı Dalı
Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde fakültelerinin stüdyolarında gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

3.1) “Drama” Tekniği ile Üretilmiş Kısa Film

Eserde toplumsal sorunlara duyarlı, dezavantajlı gruplarla ilgili, odağında çevre ve doğanın da bulunduğu, ana akım medyada yer almayan konulara öncelik verilmelidir. Deneysel yaklaşımlar, yeni görme biçimleri ya da yenilikçi rejiler ön planda tutularak anlatılmalıdır. Bilgi, belge, tanıklık ve yorumlara dayalı olmasının yanı sıra yönetmenin özgün yorumunu da taşımalıdır. Metne ve dile özel bir önem verilmelidir. Görüntünün, özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

3.2) “Belgesel”

Belgeselin konusu özgün bir senaryo üzerine kurulmalıdır. Özgün bir anlatım diline sahip olmalı, ağırlıklı olarak bir konu işlenmelidir. Film; rengi, müziği ve çekim mekânları ile kendine özgü bir atmosfere sahip olmalıdır. Görüntünün özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Özgün müzik ve animasyon içerebilir. Süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.

3.3) Müzik Videosu

Daha önce profesyonel biçimde videosu çekilmemiş bir müzik eserine ait olmalıdır. Dünya müziği, yerel müzikler, profesyonel olmayan sanatçı ve topluluklara, sokak sanatçılarına ağırlık verilmelidir. Görüntünün, özellikle de sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına dikkat edilmelidir. Süresi en fazla 5 dakika olmalıdır.

3.4) Televizyon Programı (eğitim, müzik, kültür-sanat, sağlık, ekonomi)

Eserin yeni bir format, yeni bir anlatım biçimiyle oluşturulmasına öncelik verilmelidir. Metin özgün bir dille yazılmalı, varsa seslendirme işlemi profesyonel bir kişi tarafından yapılmalıdır. Görüntü ve sesin teknik olarak yüksek kalitede olmasına özen gösterilmelidir. Konu açık, anlaşılır biçimde ortaya konmalı, programın ritmi yüksek olmalı ama iletiler hedef kitlenin rahat algılayacağı biçimde sunulmalıdır. Programın içeriğindeki metin, sunuş, görüntü, ses, müzik, animasyon gibi öğelerin birbiriyle olan ilişkisi tutarlı ve dengeli olmalıdır. Süresi en fazla 25 dakika olmalıdır.

TEKNİK KURALLAR

Eserlerin çekim ve kurgusu mümkünse Full HD (1080×1920 çözünürlükte), 16:9 formatında gerçekleştirilmeli, MOV ya da AVI formatında olmalıdır.

4) İnternet ve Sosyal Medya Yayıncılığı Dalı
Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki dallarda ödül verilecektir.

4.1) İnternet Sitesi

Herhangi bir konuya veya hizmete odaklanmış site ile katılım sağlanabilir. Site, çalışır durumda olmalıdır. İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), yüklenme hızı, görsellik, fonksiyonellik, kullanıcıyla etkileşim özellikleri (interaktivite), platforma uyumluluğu, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı önemlidir.

4.2) Sosyal Medya Projesi

Kitle kazanmaya odaklanmış mecralar (Facebook, Twitter, Youtube ve benzeri sosyal medya platformları) etkili ve sinerji yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Güçlü anlatım, dil, fotoğraf ve video gibi araçlarla desteklenmelidir. Hedef kitlenin dikkatini ve ilgisini çekecek şekilde hazırlanması beklenen paylaşımlar, görsellik, fonksiyonellik, kullanıcıyla etkileşim özelliklerine (interaktivite) sahip olmalıdır. Hedef kitleye uygun mesajlar hem dikkat çekici olmalı hem de hedef kitlenin özellikleri ile uygun olacak şekilde yazılmalıdır.

4.3) İnternet Haber Sitesi

İnternet haber sitesi genel kullanım amaçlı olabileceği gibi farklı türden enformasyon yaymaya da odaklı hazırlanabilir. Site, zengin ve özel içerik, yüklenme hızı, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı bakımından doğru hazırlanmalıdır. Kullanılan haber fotoğrafları ve videoları içeriği doğru şekilde temsil etmeli, videoların erişebilir olması için optimize edilmiş başlıklar, etiketler ve açıklamalar kullanılmalıdır.

4.4) Blog

İnternet üzerinde çeşitli blog platformlarını kullanarak yapılmış kişisel ya da tematik bloglarla katılım sağlanabilir. Blogun, son başvuru tarihinden en az bir ay önce yayına açılmış olması gerekmektedir. Zengin ve özgün İçerik, yapı ve navigasyon (içerik organizasyonu), görsellik, grafik tasarımı, güncellenme sıklığı önemlidir. Fotoğraf ve multimedya öğeleri gibi farklı forfmatta içeriklere yer verilmelidir.

Ödüller
Eğitim amacıyla öğrencilerin 2014-2015 yılları içerisinde gerçekleştirilmiş yapıtlarına aşağıdaki her dal için;

Birincilik Ödülü 3.000 TL,​
İkincilik Ödülü 2.000 TL
Üçüncülük Ödülü 1.000 TL

Ödül kazanan öğrencilerin fakülte dekanlıklarına berat,
Ödül kazanan öğrencilere ödül heykelciliği verilir.

Ödül alan öğrenciler, 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 15 günlük TRT Eğitim ve Staj Programına katılabilirler. Tüm masraflar TRT tarafından karşılanacaktır.

Eğitim ve staj programı kapsamında, TRT’nin dizilerinin çekildiği setlere ziyaret, Kurumsal tanıtım ve bilgilendirme, TRT’nin yapım, prodüksiyon, radyo, televizyon, haber ve yeni medya birimlerinde staj ve eğitim imkanı sağlanacaktır.

1) SESLİ – GÖRÜNTÜLÜ HABERCİLİK DALI
1.1) Radyo Haberi
1.2) Televizyon Haberi
1.3) Televizyon Haber Programı (Kültür – sanat – ekonomi – magazin-sağlık vb.)
1.4) Televizyon Spor Haberi
1.5) Haber Fotoğrafı

2) RADYO YAYINCILIĞI DALI
2.1) Söz Programı (Kadın – aile, çocuk, kültür sanat, sağlık, ekonomi, çevre, spor vb.)
2.2) Belgesel Programlar
2.3) Drama Programları
2.4) Müzik Performans Programı (müzik programı, açıklamalı müzik programı, söz – müzik karma)

3) TELEVİZYON YAYINCILIĞI DALI
3.1) “Drama” Tekniği ile Üretilmiş Kısa Film
3.2) “Belgesel”
3.3) Müzik Videosu
3.4) Televizyon Programı (eğitim, müzik, kültür-sanat, sağlık, ekonomi)

4) İNTERNET VE SOSYAL MEDYA YAYINCILIĞI DALI
4.1) İnternet Sitesi
4.2) Sosyal Medya Projesi
4.3) İnternet Haber Sitesi
4.4) Blog

http://trtgeleceginiletisimcileri.com/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.