TRT Belgesel Ödülleri

TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ ŞARTNAMESİ

TRT Belgesel Ödülleri

1. AMAÇ
TRT Belgesel Ödülleri, amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve uzun vadede dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşacağı ve düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla düzenlenir.
2. ORGANİZASYON
TRT Belgesel Ödülleri, Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayın kuruluşu olan Türkiye Radyo– Televizyon Kurumu tarafından düzenlenir. Etkinliğin merkezi Ankara’dır.
3. BAŞVURULAR
TRT Belgesel Ödülleri, katılım koşullarını taşıyan tüm belgeselcilere açıktır. Katılım ücretsizdir.
4. KATEGORİLER
TRT Belgesel Ödülleri, Ulusal ve Uluslararası yarışma olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilir.
Katılımcılar, başvuru formlarını, yarışacakları kategoriye göre doldurur ve imzalarlar.
Aynı eserle, yalnızca tek bir kategoride yarışılabilir.

Ulusal Kategori:
Ulusal Yarışma “Amatör” ve “Profesyonel” olmak üzere iki alt kategoride gerçekleştirilir. Katılımcılar hangi kategoride yarışacaklarını, başvuru formunda belirtirler.
Aynı yönetmen, farklı eserlerle de olsa, hem Amatör hem Profesyonel kategoride birden yarışamaz.
Ulusal Yarışmaya Amatör Kategori’de katılacak belgesel filmler, en az 15, en çok 60 dakika süreli; Profesyonel Kategori’de katılacak belgesel filmler, en az 20 dakika süreli olmak zorundadır.
Ulusal Kategori Yarışma dili Türkçe’dir. Ulusal Yarışmaya katılacak belgesellerin Türkçe’den farklı diller içermesi halinde, TRT’ye Türkçe seslendirilmiş veya Türkçe altyazılı kopya teslim edilir.

Uluslararası Kategori:
Uluslararası Yarışmaya katılacak belgeseller, en az 25 dakika süreli olmak zorundadır.
Uluslararası Kategori Yarışma dili İngilizce’dir. Uluslararası Yarışmaya katılacak belgesellerin İngilizce’den farklı dillerde olması veya farklı diller içermesi halinde, Yarışmaya İngilizce seslendirilmiş veya İngilizce altyazılı kopya teslim edilir.
5. KATILMA KOŞULLARI
5.1 Yarışmaya belgesel sinema eserleri katılabilir. Bu tür dışında gerçekleştirilen TV programı, tanıtım filmi vb. nitelikte, sanat kaygısı taşımayan ve sinema sanatı sınırları içinde değerlendirilemeyecek filmler yarışmaya kabul edilmez.
5.2 Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. türde olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren filmler yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup, anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren dramatik belgeseller ve belgesel dramalar yarışmaya katılabilir.
5.3 Yarışmaya, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Kategorilerde, TV yayınına uygun teknik formatta ( mxf veya mov uzantılı HD / SD ) çekilmiş belgeseller; Amatör Kategori’de ise, bu formatlara ek olarak DV formatında çekilmiş belgeseller katılabilir.
5.4 Yarışmaya, yapımı 01 Ocak 2013 tarihinden sonra gerçekleştirilmiş belgeseller katılabilir. Daha önce TRT Belgesel Film Yarışması’na katılmış yapımlar, bu yarışmaya katılamazlar.
5.5 TRT Belgesel Film Yarışması hariç olmak üzere, daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ve bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel değildir. Ancak, bu katılım, işbu şartnamenin 10.maddesinde yer alan ve TRT’ye devredilmesi öngörülen hakların devrine engel teşkil etmemelidir.
5.6 “Dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgeseller, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.
5.7 Adaylar, yarışmaya birden fazla belgesel ile katılabilirler.
5.8 Yarışmaya Ulusal Kategoride katılacak belgesellerin Yönetmenlerinin T.C. vatandaşı olması şarttır. K.K.T.C. vatandaşı Yönetmenler de bu kategoride yarışabilirler.
5.9 Türkiye Cumhuriyeti’nin yayıncılıkla ilgili yürürlükteki yasaları ile Avrupa Sınır Ötesi TV Yayıncılığı Sözleşmesine aykırı belgesel filmler ve herhangi bir ulusa, ülkeye, dine hakaret eden veya propaganda niteliği taşıyan, şiddeti, savaşı, uyuşturucu kullanımını veya pornografiyi destekleyen, her türlü fanatizmi öven belgeseller ile reklam unsuru taşıyan belgeseller yarışmaya katılamazlar. Katılım halinde değerlendirmeye alınmazlar.
5.10 RTÜK üyeleri, TRT Yönetim Kurulu üyeleri, Ön Eleme Kurulu ve Seçici Kurul asil ve yedek üyeleri ile yarışmada görev alan personelin 1. derece yakınları ve TRT personeli yarışmaya katılamazlar.
5.11 Yarışmaya, yapımı veya ortak yapımı TRT tarafından gerçekleştirilmiş belgeseller ile yapımı TRT tarafından Kurum dışına ısmarlanmış belgeseller katılamaz.

6. BAŞVURULAR
A. Ön Eleme
– Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu, yarışmanın www.trtbelgesel.com, www.trtdoc.com ve TRT’nin www.trt.net.tr web sitelerinden edinebilirler.
– Yarışmaya katılmak isteyenler, 01 Kasım 2013 tarihinden başlayarak, ön eleme için son başvuru tarihi olan 31 Ocak 2014 Cuma günü saat 18.00’e kadar TRT Kurumu’nun aşağıdaki
TRT Kurumu Genel Müdürlüğü
Genel Sekreterlik
TRT Belgesel Ödülleri, A Blok Kat: 4
No: 423 Turan Güneş Bulvarı 06109 OR-AN/ ANKARA/TÜRKİYE
adresine, elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde,

1. İmzaladıkları başvuru formunu, (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir. Başvuru Formu’nu imzalayanlar, Yarışma Şartnamesi’ni kabul etmiş sayılırlar.)
2. Eserin, Ulusal Yarışma için Türkçe sesli veya altyazılı iki adet DVD kopyasını; Uluslararası Yarışma için İngilizce altyazılı veya sesli iki adet DVD kopyasını, eksiksiz olarak iletmelidirler. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.
Yarışmaya katılacak belgesellerin yer aldığı DVD kopyaların üzerlerine belgeselin adı, süresi, yapım tarihi yazılmalıdır.
B. Yarışma
Ön eleme sonuçları, 17 Şubat 2014 tarihinde ilan edilir.
Finale kalarak yarışmaya hak kazanan belgesellerin,

Ulusal Yarışma için :
– Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet Türkçe sesli veya Türkçe altyazılı, mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,
– Türkçe diyalog metni,
– Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )
– Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
– Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
– Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,
– Tanıtım malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.),
– Eser sahibi ( veya sahipleri ) yada temsilcilerince imzalanmış Mutabakat Formu;

Uluslararası Yarışma için :
– Taşınabilir belleğe veya HDCam kasete kayıtlı, 1 adet İngilizce altyazılı veya sesli mov / mxf uzantılı, HD / SD kopyası,
– İngilizce diyalog metni.
– Esere ait tanıtım fragmanı ( tercihen 30 – 60 saniye süreli )
– Eserle ilgili sahnelerden en az iki adet fotoğraf, (en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
– Yönetmenin fotoğrafı, ( en az 300 dpi çözünürlükte JPEG veya TIFF formatında)
– Yönetmenin kısa bir özgeçmişi / filmografisi,
– Tanıtım malzemeleri (Afiş, Broşür v.s.) ,
– Eser sahibi ( veya sahipleri ) yada temsilcilerince imzalanmış Mutabakat Formu; en geç 07 Mart 2014 tarihine kadar Yarışma komitesinin yukarıda belirtilen adresine elden teslim edilmiş veya o tarihte posta veya kargoya verilmiş olmalıdır.
Gönderilen kopyalar, reklam araları içermemelidir.
7. DEĞERLENDİRME
ÖN ELEME KURULU VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
7.1 Ön Eleme Kurulu en az 5 (beş) kişidir. Kurul üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi (1) , Meslek Birliği Temsilcisi (1) ve TRT Temsilcilerinden ( 3 ) oluşur. Komite Başkanlığı onayıyla, Ön Eleme Kurulu, kategorilere göre ayrıştırılıp, üye sayısı arttırılabilir.
7.2 Ön Eleme Kurulu, yarışma için başvuruda bulunan eserlerin, şartnameye uygunluk, teknik, estetik, yaratıcılık ve kategori seçimleri yönünden değerlendirmesini ve elemesini yapar.
7.3 Ön Eleme Kurulu, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak Komite Başkanlığı’na teslim eder.

SEÇİCİ KURULLAR VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
7.4 Seçici Kurullar, Ulusal Amatör, Ulusal Profesyonel ve Uluslararası Kategori’de toplam 3 kategori olmak üzere, en az 5’er üyeden oluşur. Seçici Kurul üyeleri, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı tarafından çeşitli ülkelerden sinemacılar, sinemayla ilgili akademisyenler, sinema yazarları, sinema ile ilgili kuruluşların üyeleri, Televizyoncular, film festivalleri düzenleyicileri, farklı dallarda uzmanlaşmış olsalar da toplumdaki saygın yerleri itibariyle sinemaya bakışları önemli bulunan kişiler arasından Komite Başkanlığı tarafından seçilirler.
7.5 Yarışmaya katılan filmlerin yapımında herhangi bir biçimde görev almış kişiler Seçici Kurul Üyesi olamazlar.
7.6 TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı, Seçici Kurul toplantılarında oy hakkı bulunmayan bir gözlemciye yer verir. Gözlemci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunabilir.
7.7 Seçici Kurullar, filmleri izlemeye başlamadan önce Komite Başkanlığı’ndan bir görevli üye ile birlikte ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda kendilerine TRT Belgesel Ödülleri ile ilgili bilgiler verilir. Daha sonra Seçici Kurullar kendi içinden başkanını seçer ve çalışma yöntemini saptar.
7.8 Seçici Kurul Üyeleri filmlerin hepsini izlemekle yükümlüdür.
7.9 Seçici Kurullar ödüllere ilişkin kararlarını, filmlerin yaratıcılık ve sanatsal niteliklerini gözeterek verir.
7.10 Seçici Kurullar kararlarını salt çoğunlukla verir.
7.11 Seçici Kurulların çalışma dili Ulusal Kategoride Türkçe, Uluslararası Kategoride İngilizce’dir.
7.12 Seçici Kurul Başkanı dahil, Kurul üyelerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.
7.13 Seçici Kurullar, kararlarını, yazılı, gerekçeli ve imzalı olarak sonuçların açıklanacağı tarihten önce TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı’na teslim ederler.
7.14 Seçici Kurullar, yarışmaya kabul edilen filmler arasından, her kategoride ödül verilecek En İyi Film dahil toplam üç filmi belirler. Seçici Kurullar, herhangi bir kategoride ödül kazanacak yeterlilikte eser olmaması durumunda, ödül vermek zorunda değildir. Ödüller, TRT Belgesel Ödülleri’ne katkıda bulunan kuruluşlar adına verilebilir.
8. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
Sonuçlar, 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü yapılacak bir Ödül Töreni’yle resmi olarak açıklanır; TRT Kurumu televizyon ve radyo kanalları, Yarışma internet sayfası www.trtbelgesel.com, TRT İnternet sayfası www.trt.net.tr, TRT Telegün aracılığıyla ve basından duyurulur.
9. ÖDÜLLER
9.1 Ödüller, Ulusal ve Uluslararası kategorilerde olmak üzere aşağıdaki gibidir:
Ulusal Yarışma :

Amatör Kategori :
En İyi Film Ödülü: 15.000 (Onbeşbin) TL,
Özel Ödül : 10.000 (Onbin) TL
Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) TL

Profesyonel Kategori :
En İyi Film Ödülü: 30.000 (Otuzbin) TL
Özel Ödül : 20.000 (Yirmibin) TL
Özel Ödül: 10.000 (Onbin) TL

Uluslararası Yarışma :
En İyi Film Ödülü: 10.000 (Onbin) Avro
Özel Ödül : 7.500 (Yedibinbeşyüz) Avro
Özel Ödül : 5.000 (Beşbin) Avro

9.2 Seçici Kurullar bu şartnamede belirtilmeyen türde ya da sayıda ödül veremez. Ancak TRT Belgesel Ödülleri’ndeki ödül kategorileri dışında kalan alanlarda ek özel ödül vermek isteyen kişi, kurum ya da kuruluşlar, yarışmanın yapılacağı yıl içerisinde TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı’na başvurdukları takdirde, durum Komite Başkanlığı’nca değerlendirilir ve bu konudaki karar Seçici Kurullara iletilir.
9.3 Ek ödüllerin hangi amaçla verileceği, başvuru yapan kişi, kurum ya da kuruluş tarafından Komite Başkanlığı’na bildirilir; veya ek ödül vermek isteyen kişi ya da kuruluşlar bu seçimin Komite Başkanlığı tarafından yapılmasını isteyebilir. Ek ödülün Komite Başkanlığı tarafından onaylanması zorunludur.
9.4 Yarışmaya katılan bir eserin yayın haklarının, Yarışma sonuçları açıklanmadan önce TRT tarafından satın alınmış olması ve bu eserin ödül kazanması halinde, ödül tutarı ile TRT’nin alım sözleşmesinde belirlenen Lisans Bedeli arasındaki fark Yönetmene ödül olarak ödenir. Alım Sözleşmesindeki tutarın, Ödül tutarından yüksek olması halinde Yönetmene ek bir ödeme yapılmaz.
10. HAKLAR
10.1 Ulusal Kategoride Ödül alan belgesellerin,
– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları, Türkiye için, 2 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale edildiği tarihtir. ( Bkz.Madde 11 )
TRT, bahsi geçen çoğaltım ve dağıtım hakları ile yayın haklarını, TRT’ye ait tüm uydu TV kanalları da dahil olmak üzere TRT’nin diğer tüm medyalarında Türkçe ve diğer dillerde seslendirilmiş veya altyazılı olarak kullanabilir.
10.2 Uluslararası Kategoride ödül alan belgesellerin, Türkçe yapılmak koşuluyla,
– Internet TV, IPTV, Podcasting ve yeni medyalar da dahil yayın hakları,
– Uydu ve Karasal yöntemlerle yapılabilecek Açık, Şifreli, Ödemeli v.b. her türlü TV yayın hakları, 1 yıl süreyle, sınırsız gösterimle, tam ruhsatla ve alt lisanslı olarak, münhasıran TRT’ye devredilmiş olur. Lisans başlangıç tarihi, Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin imzalanmasını müteakip, ödül tutarının Yönetmenin hesabına havale edildiği tarihtir. ( Bkz.Madde 11 ) Bu hakka, lisans süresi içerisinde TRT’nin kendisine ait uydu TV kanallarından yapılabilecek yayınlar da dahildir.
10.3 Yarışmaya katılanlar, eserlerinin özgün olduğunu; 3.kişilerin telif hakları veya diğer haklarını ihlal etmediğini; eserlerinde kullanmış oldukları her türlü eserle ilgili olarak, eser sahipleri ve bağlantılı hak sahiplerinden gerekli izni aldıklarını; ödül kazandıkları takdirde, bu hakları TRT’ye devretmeye yetkili olduklarını ve bu hakların TRT tarafından kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek taleplerden TRT’yi muaf tutmayı; eserlerinde yer alan veya hizmetlerinden yararlandıkları kişilerin talep edecekleri her türlü tazminat veya sair cezai müeyyidelerin muhatabının kendileri olduğunu; eseri, lisans süresi içerisinde TRT’den başka kuruluşa veya şahsa satmayacaklarını; devir etmeyeceklerini veya hibe etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
10.4 Yarışmaya katılanlar, eserlerinin ödül kazanması durumunda, şartnamede TRT’ye devredilmesi öngörülen hakları TRT’ye devrettiklerini gösteren belgeleri, eserin Yönetmen, Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, veya bu haklar önceden bir kişi, kurum ya da kuruluşa devredilmişse, oradan almak ve bu belgelerin asıllarını, yayın için TRT tarafından istenilen diğer malzemelerle birlikte TRT’ye iletmek zorundadır. Yarışmaya katılanın Yönetmenin kendisi olması halinde, bu belgelerin yalnızca Diyalog Yazarı, Özgün Müzik Bestecisi ve varsa Senaryo Yazarı’ndan, ya da bu haklar önceden bir kişi, kurum veya kuruluşça devralınmış ise oradan alınmış olması yeterlidir.
10.5 Özel ödül, mansiyon ve ek ödül kazanan eserler dahil, ödül alan belgeseller için, TRT’ye devredilen hakkın kullanılması nedeniyle, ayrıca herhangi bir bedel ödenmez.
10.6 Katılımcılar, eserlerinin ödül kazanması halinde, daha önceden iletmemişlerse, eserin TRT tarafından istenecek teknik özelliklere sahip yayın kopyasını, eserin metni ve tanıtım malzemeleriyle birlikte TRT’ye teslim ederler.
11. ÖDÜL TUTARLARI
Ödül tutarları, ödül kazanan eserle ilgili olarak, bu şartnamenin 10.maddesinde bahsi geçen ve eser sahibi tarafından taahhüt edilen belge ve istenilen özelliklere sahip malzemelerin TRT’ye teslim edilmesi ve Mali Hak Devir Sözleşmesi’nin taraflarca imzalanmasını takip eden 1 (Bir) ay içerisinde, TRT tarafından, belgeselin Yönetmenine, gerekli yasal kesintiler yapılarak ödenir. Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun TRT tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı TRT’ye iade edilir.
12. GENEL KOŞULLAR
12.1 Koşullara uymayan başvurular, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı, Ön Eleme Kurulu veya ilgili Seçici Kurul tarafından elenebilir.
12.2 Ortak yapımlar, gönderen kuruluş adına yarışmaya kabul edilir ve katılımcı, diğer ortak yapımcıların bu katılıma onay verdiğini garanti eder.
12.3 Başvuru formunda ortak yapımcıların belirtilmesi zorunludur.
12.4 Yarışmaya katılımdan kaynaklanan, kargo, gümrük, navlun ve sigorta bedelleri Yarışmacıya aittir.
12.5 TRT, yarışmaya katılan ve ön elemeyi geçen belgesellerin tümü veya bir bölümünün farklı dillerdeki gösterimini, TRT Belgesel Ödülleri Komite Başkanlığı tarafından yurtiçi ve yurtdışında belirlenen şehirler ve salonlarda, kültürel amaçlı olarak yapabilir.
12.6 Yarışmada ödül kazanan belgesellerin DVD ortamındaki çoğaltım ve dağıtım hakkı Lisans Süresince kullanılmak üzere, eser sahibi veya sahiplerinin izni alınarak, gayri münhasıran TRT’ye devredilir. Bu çerçevede TRT, Yarışma’da ödül kazanan belgesellerin kopyalarının yer aldığı bir DVD setini, kültürel amaçlı çoğaltıp ücretsiz dağıtabilir. Bu, yarışmaya katılan belgesellerin eser sahiplerinin DVD ortamında yapabilecekleri ticari amaçlı çoğaltım ve dağıtım hakkını kullanmalarına engel değildir. TRT, ayrıca, Yarışma’da ödül kazanan belgesellerin tanıtımlarından oluşan bir DVD basın tanıtım seti ve/veya ön elemeyi geçerek finale kalan eserlerin tanıtım malzemelerinden bir katalog hazırlamak suretiyle, tanıtım amaçlı olarak dağıtabilir.
12.7 Yarışmaya katılan belgesellerin ön eleme için TRT’ye iletilen malzemeleri iade edilmez. Ön elemeyi geçen belgesel filmlerin kopyaları, talep edildiğinin başvuru formunda belirtilmesi koşuluyla ve ödül kazanan eserlerin kopyaları hariç olmak üzere, gideri TRT’ye ait şekilde, başvuru formunda yazılı adrese adi posta ile iade edilir.
12.8 TRT Kurumu, yarışmaya katılan eserlerden en fazla 3 (üç) dakikalık bölümü, gerek kendi TV kanalları ve diğer mecralarında, gerek Türkiye’de yayın yapan diğer TV kanalları ve mecralarında, yarışmanın tanıtım amacıyla yayınlama ve yayınlatma hakkına sahiptir.
12.9 Yarışmaya katılım için TRT’ye teslim edilen her türlü görsel malzeme, yarışmanın tanıtımı için basılı medya ve internet dahil diğer tüm medyalarda ücretsiz olarak kullanılabilir.
12.10 Yarışmada ödül kazanan belgesel filmlerin yayını, TRT’nin ilgili yayın mevzuatına tabiidir.
12.11 Yarışmanın başvuru formu, belgesel filmin mali hak sahibi ve / veya Yönetmeni tarafından imzalanır.
12.12 Bu şartnamede yazılı koşullar, Türkçe dilinde olup, İngilizce’ye çevrilmiştir. Çeviriden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık halinde Türkçe versiyon esas alınır.
12.13 Bu şartnamede belirlenmeyen diğer hususlarda ve katılımın belirli bir sayıya ulaşmaması halinde değerlendirme yapıp yapmama hususundaki karar yetkisi, münhasıran TRT Kurumuna aittir.
12.14 Bu şartname üzerindeki her türlü değişiklik hakkı, TRT Kurumu’na aittir.
12.15. Yarışmaya katılanlar, bu şartları kabul etmiş sayılırlar.