TRANSFORMATION IN EDUCATION (EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM) PROJESİ SERGİSİ

Adsiz tasarim 4

TRANSFORMATION IN EDUCATION (EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM) PROJESİ SANAL SERGİSİ İLE PROJE ÇALIŞMALARINI TANITTI

https://www.emaze.com/@AOTQOFFQZ/transformation-in-education_-karmele-blanco-copy1

Kadirli Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu Matematik Öğretmeni Nurcan Büyükbayram(proje kurucusu)  ve İngilizce öğretmeni Hanım Dal rehberliğinde  yürütülen  “ Transformatıon ın Educatıon” e Twinning projesi, Türkiye , Azerbaycan ,Romanya ve İspanya  ülkelerinden öğrencilerle yürütülen bir Inquiry-based learning(Sorgulamaya dayalı öğrenme) ve STE(A)M projesidir.

STEAM sadece bir eğitim programı değil; her öğrencinin eğitimini kendi ellerine alarak, hangi alanlarda istekli olduğunu keşfettikçe o alanlarda kendisini geliştirmesine destek olan bir programdır.

Projemizle,  “AB 2020’DE İNOVASYON ”VE“ VİZYON 2023 ”STRATEJİLERİ çerçevesinde; Bilim ve teknolojide artan yenilikler, Sürdürülebilir büyüme, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, Öğrencilerin ve velilerin, temel Web 2.0 araçlarının kullanımını öğrenerek ve tasarım odaklı düşünme yöntemleriyle problem çözme, karar verme, zor durumların yönetimi, yaratıcılık ve yenilik yeterliliklerini” geliştirmeleri beklenmektedir. E-Güvenlik kuralları konusunda daha bilinçli olmaları beklenmektedir. Ayrıca medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konularında öğrencilerimiz bilgilendirilmiştir. Medya Okuryazarlığı, 21. yüzyılın eğitim yaklaşımıdır. Medya okuryazarlığı, medyanın toplumdaki rolünün yanı sıra bir demokrasinin vatandaşları için gerekli olan temel sorgulama ve kendini ifade etme becerilerinin anlaşılmasını sağlar. Bu nedenle medya okuryazarlığı, öğrencilerin tüm medya biçimlerinde yetkin, eleştirel ve okuryazar olmalarına yardım etmekle ilgilidir, böylece yorum onları kontrol etmesine izin vermek yerine gördüklerinin veya duyduklarının yorumunu kontrol etmeleri amaçlanmıştır.

Öğrencilerimizle yapılan atölye çalışmalarımızın çıkış noktası Unesco’nun 2030 Sürdürülebilir Kalkınma   Hedefleridir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan çalışmalarla doğal dengenin korunması , enerji kaynaklarının doğru ve dikkatli kullanılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha ön plana çıkacağı doğa dostu yaşam alanları ve tasarım yapılması, bu süreçte kullanılan web2.0 araçları ile dijital okuryazarlık seviyesin artması amaçlanmıştır. Yaratıcılık ve yenilikçilik, eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve işbirliği; medya, bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı; esneklik ve uyum, girişimcilik ve öz-yönelim, sosyal ve kültürler arası beceriler, üretkenlik, sorumluluk ve liderlik becerileri ve yetkinlikleri olarak özetlenen 21. yüzyıl becerileri çalışmalarımız içinde yerini almıştır.

Proje sürecinde  okulumuz öğrencileri, proje arkadaşları ile İngilizce konuşma ve yazışma fırsatları olmuştur. Farklı kültür ve ülkelerden arkadaşlar edinmişlerdir.