Trafik Güvenliği Konulu Kısa Film Yarışması

Trafik Güvenliği Konulu Kısa (Spot) Film Yarışması

KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ
KISA (SPOT) METRAJLI FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU:
Yol kullanıcılarında trafik bilincinin geliştirilmesine yönelik kısa film hazırlanmasıdır.
Hazırlanacak filmlerde işlenebilecek konu başlıkları:

– Yaya güvenliği ve önceliği
– Emniyet kemeri
– Kask kullanımı
– Çocuk oto koltuğu kullanımı
– Yayaların karşıdan karşıya geçmesi
– Okul servislerinde güvenlik
– Şerit ihlali
– Sürücü ve yayaların trafikte gece uyması gereken kurallar
– Trafik levhalarının anlam ve tanıtımı
– Yasal hız sınırları üzerinde araç kullanma
– Yakın takip
– Kırmızı ışık ihlali
– Alkollü iken araç kullanımı
– Sürüş esnasında cep telefonu kullanımı
– Duraklama ve park etme kuralları
– Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet güvenliği
– Araçların teknik bakımı ve muayene
– Hatalı sollama
– Şerit ihlali
– Yaya geçitleri, üst-alt geçitler
– Yorgun ve uykusuz araç kullanımı
– Trafikte hoşgörü
– Mevsim koşullarına uygun lastik/zincir kullanımı
– Genel olarak trafik kurallarına uyma

2. AMAÇ:
Yol kullanıcılarının (sürücü, yolcu ve yaya) trafik bilgi ve bilincinin artırılması, trafikte doğru tutum ve davranışların kazandırılmasına yönelik elde edilecek materyallerin bilgilendirme çalışmalarında kullanılmasıdır.

3. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:
a. Yürütme Birimi:
– T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
b. Destek Birimi:
– TÜVTÜRK Kuzey Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş.
c. Sekreterya:
– Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

4. YARIŞMACILAR:
Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında gerçek – tüzel kişi ve yaş grubu ayrımı gözetilmeksizin bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.

18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi imzası olması zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.

5. YARIŞMA KURALLARI:
5.1 Yarışmacılar, en fazla 3 eser ile yarışmaya katılabilirler. 18 yaşından küçük yarışmacılar için yasal veli veya vasisinin de onayı gereklidir.
5.2 Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliğini, görsel zenginlik, özgün, kurgu, amaca uygunluk vb. açıları dikkate alarak yapacaktır.
5.3 Eserlerin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme (resim, senaryo, müzik vb.) bizzat katılımcı/katılımcılar tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda/katılımcılarda olması, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış, özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
5.4 Hazırlanan eser, içeriğinde katılımcının adı-soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, iletişim bilgileri ile “Eserin, senaryo, görsel, işitsel vb. gibi malzemeleri dahil olmak üzere bizzat tarafımca/tarafımızca/ kurumumuzca üretildiğini veya kullanım
haklarının tarafımda/tarafımızda/ kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz. Yarışma şartnamesi tarafımca/tarafımızca/kurumumuzca
okunmuş, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve TÜVTÜRK’e geçeceği başta olmak üzere tüm şartları kabul ederim/ederiz.” yazısının bulunduğu katılım formu imzalanacaktır.
5.5 Katılım formuna katılımcıların tamamının (kurumlar için en yetkili kişinin) bilgileri yazılacak ve kişi/kişiler tarafından kendi el yazıları ile isimleri yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.
5.6 Yarışmaya katılacak eserler için kriterler;
5.6.1. Filmler kurmaca, 2 boyutlu -3 boyutlu olarak hazırlanabilir.
5.6.2. Yarışmaya jenerik hariç en az 30 saniye en fazla 1 dakika süreli, dublajları yapılmış, en az 25 kare/saniye olarak izlenecek şekilde FULL HD 16:9 (1920X1080, 25p), renk kayıpsız MOV veya AVİ formatında hazırlanarak soft copy (bilgisayar data halleri) ile DVD ortamında sunulacak olan kısa filmler katılabilir.
5.6.3. Filmlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılamaz. Filmin hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel ve sesli içerik kullanılamaz.
5.6.4. Hedef kitleye yönelik özgün, net ve akılda kalıcı ve etkileyici mesajlar içermelidir. Filmler, trafik güvenliği ile ilgili doğru bilgi ve tutumları vurgulamalı ve bu amaçlar doğrultusunda eserlerin fikri altyapısı ile bütünlüğü sağlanmalıdır. Filmler için üretilen tüm ürün ve hizmetler, bu fikri altyapı ve bütünlük çerçevesi içerisinde hazırlanmalıdır.
5.6.5. Çekildikleri/aktarıldıkları bu formatlar dışında aynı zamanda bir kopya standart DVD formatında (DVD’nin üzerinde yapımcının/yönetmenin adı soyadı ile filmin adı, süresi ve yapım yılı bilgileri yer alacak) ve filmin yazılı bir özeti ile teslim edilecektir.
5.7 Eserlerin Kullanım Hakkı:
Yarışmaya katılan bütün eserlerin her türlü telif hakkı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olacaktır. T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği bu eserleri televizyon, internet ve diğer her türlü ortamlarda yayımlama; katalog, broşür, afiş, kitap, ajanda, takvim, dergi, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve eğitim etkinliklerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
5.8 Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
5.9 Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul etmiş olacaklardır.
5.10 Eserlerle Gönderilecek Bilgi ve Belgeler:
5.10.1 Hazırlanan eserler ile birlikte 5.4. maddede tanımlanmış ve ekte bulunan katılım formu.
5.10.2. Yarışmaya katılan filme ait senaryonun yazılı bir özeti (Sinopsis).

6. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nca belirlenecek jüri, eserleri değerlendirecektir.

7. YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 3 Ekim 2016
Jüri Değerlendirmesi : 10 – 14 Ekim 2016
Sonuçların Duyurulması : 24 Ekim 2016

8. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sonuçları, yukarıda belirtilen tarihte Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın internet sitesi www.trafik.gov.tr aracılığıyla duyurulacaktır.

9. ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü 20.000 TL.
2.lik Ödülü 15.000 TL.
3.lük Ödülü 10.000 TL.
Jüri Özel Ödülü 5.000 TL.
Teşvik Ödülü 5.000 TL.

– Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o derece için ödül verilmeyecektir. Dereceye girenlere ayrıca Başarı Plaketi ve tüm katılımcılara Katılım Belgesi verilecektir.

10. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:
Ödül töreni Ankara’da yapılacaktır.

11. DİĞER KOŞULLAR:
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

12. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:
Yarışmacılar eserlerini 3 Ekim 2016 Pazartesi günü 17:00’a kadar; Emniyet Genel Müdürlüğü
Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı / O Blok / Kat: 5
Ayrancı Mah. No: 11 Dikmen 06100 ÇANKAYA/ANKARA
adresine şahsen veya kargo/posta yolu ile teslim edebileceklerdir.

13. İLETİŞİM:
Tel : 0312 462 21 73 – 462 21 74
Faks : 0312 462 21 99
E-Posta : teadb@egm.gov.tr

 

 

YARIŞMA KATILIM FORMU

                                                                                              EK-1

 

 

ADI SOYADI

 

 
 

T.C. KİMLİK NO

 

 
 

DOĞUM TARİHİ VE YERİ (Gün/Ay/Yıl)

 

 
 

TELEFON, FAKS

 

 
E-POSTA  
ESER ADI  
YAZIŞMA ADRESİ  
Eserin içeriğinde ve hazırlanma aşamasında kullanılan her türlü malzeme ve çalışmalar dahil olmak üzere tarafımca /kurumumuzca üretildiğini veya kullanım haklarının tarafımda/  kurumumuzda olduğunu, daha önce benzer nitelikle bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu taahhüt ederim/ederiz.

Yarışma şartnamesi tarafımca okunmuş olup, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında bedelsiz ve süresiz olarak Emniyet Genel Müdürlüğüne, geçeceği başta olmak üzere tüm şartlarını kabul ederim/ederiz.

 

 

…/…/2016                                             İmza

 

 

 

NOT:

 

  • Bir eserin, birden çok kişiye ait olması durumunda formun her kişi için ayrı ayrı doldurulması,
  • Bir kişiye ait birden çok eserin olması durumunda her bir eser için formun ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.