Trabzon Turizm Logo Tasarım Yarışması

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TRABZON TURİZM LOGO TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU VE AMAÇ:
Yarışmanın konusu, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle örnek bir turizm merkezi olan
Trabzon’un bu özelliklerini yansıtacak özgün bir turizm logosunun tasarlanmasıdır.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Yarışma sadece Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademik ve idari personeli ile öğrenci ve
mezunlarına açıktır.

2. Her katılımcı en fazla 3 (üç) adet eserle yarışmaya katılabilirler.

3. Yarışmaya KTÜ’nün değerlendirici, seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları
katılamaz.

4. Logo, Trabzon turizmini en iyi ve özgün şekilde temsil etmeli içerik ve görsellik açısından ayırt
edici nitelikte olmalıdır.

5. Her tasarım A4 beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm geçmeyecek şekilde
yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa
kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında
yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok vb.
malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim
koşullarına uymayan logolar elenecektir.

6. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; vektörel çizim tabanlı tasarım
programlarından birinde hazırlanmış şekilde JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde
teslim edilecektir.

7. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV
ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer
kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Logonun çok çeşitli amaçlar için
kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler,
kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular,
internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basıma uygun nitelikte
hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi
gerekmektedir.

8. Katılım formu eksiksiz olarak doldurulup bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine
en az 4 (dört), en çok 8 (sekiz) karakterden (harften/rakamdan) oluşan rumuz yazılacaktır.
Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde (A4 formatındaki çıktı) ve CD’nin ön yüzünde de yer
alacaktır.

9. Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur
bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

10. Birden fazla tasarımla katılanlar, her bir tasarım için ayrı zarf oluşturacaktır.

11. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil
başvurusu yapılmamış olmalıdır.

12. Kopya olduğu anlaşılan eserler seçici kurul tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışmanın sonucunda seçici kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görebileceği
gibi eserin bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını
veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığını veya eserin başkasına ait
olduğunun ortaya çıkması durumunda, verilen ödül iptal edilecektir. Eğer kişiye ödülü
verilmiş ise, ödülü derhal iade etmesi gerekecektir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya
alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.

13. KTÜ, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmeyecektir.

14. Yarışmada seçilen tasarımların tüm hakları KTÜ’ye devredilmiş sayılır. Tasarım sahipleri,
kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Seçilecek beş
tasarımın dışında kalan diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde
aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde adresten alınmayan çalışmalardan KTÜ
sorumlu olmayacaktır.

15. KTÜ, seçeceği beş tasarımın kullanım hakkına sahip olacaktır. Seçici kurul, seçilen beş eserin
sahiplerinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Eserler, seçici kurul tarafından
yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

16. KTÜ seçici kurulu, başvurular arasından 5 (beş) eser belirleyecek ve bu eserleri
ödüllendirecektir.

17. KTÜ seçici kurulu tarafından seçilecek olan 5 (beş) eser, Trabzon Valiliği Turizm Koordinasyon
Kurulu’na gönderilecektir. Kurul, bu 5 eser arasından uygun gördüğü her hangi birini Trabzon
Turizm Logosu olarak seçebilir ve ayrıca ödüllendirebilir. Böyle bir durumda Trabzon Turizm
Logosu seçilen eserin tüm hakları yine KTÜ’ye ait olacaktır. Kurul herhangi bir eseri seçmeme
hakkına da sahiptir.

18. Trabzon Valiliği Turizm Koordinasyon Kurulu tarafından Trabzon Turizm Logosu olarak seçilen
bir eserin olması durumunda bu eser, her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde
kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir.
Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergilenmesi veya
albüm oluşturulması için ayrıca telif ödenmeyecektir.

19. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya
ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarının tamamını kabul etmiş
sayılırlar.

SON BAŞVURU:
Yarışmaya son katılım 11/03/2016 Cuma günü, saat: 17:00 mesai bitimine kadardır.

ÇALIŞMALARIN TESLİM EDİLMESİ:
Tasarımlar, katılım formu ve CD ile birlikte paketlenip, 11 Mart 2016 Cuma günü, saat:17:00 mesai
bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen veya iadeli taahhütlü olarak posta veya kargo ile teslim
edilecektir.

ADRES:
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yönetim Bilgi Sistemi Birimi – Rektörlük Binası
61080 / TRABZON
TEL : (0462) 377 2233
FAX : (0462) 377 3205

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:
Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 7 (yedi) iş
günü içinde KTÜ resmi internet sitesi (www.ktu.edu.tr ) üzerinden açıklanacaktır.

Katılım formu indir