Trabzon Lise Öğrencileri Kompozisyon Yarışması

Yarışmanın Konusu
“Öğrenciler, akademik ve sosyal hayatını planlayabilmek için onlara destek sağlayacak ve yol gösterecek nasıl bir Öğrenci Koçuna (danışman öğretmenin) ihtiyaç duymaktadır? Öğrencilerin gözünden ideal bir Öğrenci Koçunun özellikleri” kompozisyonun konusu belirlenmiştir.

Bu yarışma ilimizdeki lise öğrencilerinin “Öğrenci Koçluğu” hakkında farkındalıklarını artırmak ve kariyer planlamanın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ve ödül töreni ile yarışma takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Kompozisyon yarışmasına Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilecektir.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin hazırladığı kompozisyonlarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a. Eser özgün olmalı ve Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

b. Kompozisyon; Bilgisayarda word ortamında A4 boyutundaki kağıda (21cmx29,7cm), sayfa kenarlarında 2,5cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto
karakter büyüklüğü ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılacaktır.

c. Kompozisyon en az 1 en fazla 2 sayfa olacaktır.

d. Her öğrenci yarışmaya sadece bir kompozisyonla katılabilecektir.

e. Başvurular https://forms.gle/6hiTAkSr9xK54sLFA linki üzerinden gerçekleştirilecek olup
hazırlanan kompozisyonlar burada bulunan forma yüklenecektir.

Değerlendirme
Yarışmaya gönderilen kompozisyonlar Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
oluşturulacak komisyonca değerlendirilecektir.

Ödüllendirme
Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncüye Eğitim seti verilecektir.

Yarışma takvimi
Yarışma aşağıdaki tarihlere göre yürütülecektir.
Eserlerin Gönderilmesi 6 Aralık- 31 Aralık 2021
Eserlerin Değerlendirilmesi 3 Ocak – 10 0cak 2022
Kazanan Eserlerin İlan Edilmesi 12 Ocak 2022

Diğer Hususlar
Yarışmaya katılan eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve
herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
Eserin hukuki sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır.
Eser sahibi ve eserlerle ilgili bilgilerin yayımlanmasından herhangi bir hak iddia
edilmeyecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.
Yazar sahiplerine yarışmaya gönderdikleri kompozisyonlar için herhangi bir telif ücreti
ödenmeyecektir.