Trabzon 7. Mesleğini Keşfet Küçük Mucitler Proje Yarışması

YARIŞMA YÖNERGESİ

2014/2015 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası Ortaklığında “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması

“Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” Proje Yarışması, 2014/2015 Eğitim-Öğretim yılında Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi koordinesinde aşağıda belirtilen hususlara göre yürütülecektir.

 1. AMACI:

Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Ayrıca meslek seçiminde karar aşamasına gelen ortaokul beş, altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda araştırmaya yöneltilmesini teşvik ederek yeteneklerini keşfetmelerini, bilimsel düşünme, yaratıcılık ve ekip olarak çalışma bilincini geliştirerek proje hazırlama deneyimi edinmelerini,  meslekleri ve mesleki eğitim veren okulları tanımalarını sağlamaktır.

 1. KAPSAMI:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerindeki ortaokullarının beş,  altı, yedi, sekizci sınıflarında öğrenim gören öğrencileri kapsar.

 1. HEDEFLERİ:

Bu yarışmayla öğrencilerin;
– İlgi ve yeteneklerini keşfetmeleri,
– Proje tasarlama, geliştirme ve uygulama deneyimi edinmeleri,
– Araştırma, problem çözme becerilerini geliştirmeleri,
– Bilimsel düşünme yeteneği ve yeterliliği kazanmaları,
– Ekip halinde çalışma deneyimi kazanmaları,
– Bilgi ve teknolojileri kullanmaları, hedeflenmektedir.

 1. SÜRESİ:

2014/2015 Eğitim-Öğretim yılı “Mesleğini Keşfet-Küçük Mucitler” yarışmasıyla ilgili iş ve işlemler çalışma takvimi doğrultusunda yürütülecektir.

 1. KATILIM KOŞULLARI:

Her yarışma grubu aynı ortaokul okulunda okuyan üç öğrenciden ve onlara rehberlik edecek bir öğretmenden oluşacaktır. Öğrenciler aynı veya farklı sınıflardan olabilir. Projelere kaynak olan fikrin, proje sahibi öğrencilerden çıkmış olması gerekir. Bu fikir basit fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrenciler kendi ürettikleri bu fikri uygulama aşamasında meslek liselerinden destek alabilirler. Ancak bu destek, bilgi alma ya da kurumlardaki cihaz veya araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.

 1. ÖĞRENCİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER:

Yaratıcı, özgün fikir sahibi, el becerileri gelişmiş olmak.

 1. ÖDÜLLER:

Değerlendirmede ilk 15’ e giren projeler ödüllendirilecektir. Proje ekibinde yer alan öğrencilerin her birine ve danışman öğretmenlere hediye verilecektir.

 1. YARIŞMA KURALLARI:

1-Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul okullarından proje yarışmasına başvuracak öğrenciler oluşturdukları projelerle koç öğretmenleri rehberliğinde 05 Ocak 2014 ile 13 Şubat 2015 tarihleri arasında https://docs.google.com/forms/d/1e9O-vvcrVPuXA0cdFHnt5_FsVhNrHU1asd8Q6G0LYQ4/viewform sitesinden online olarak ön başvuru yapacaklar.(Gruplar yapılacak diğer etkinliklerden yararlanabilmek için ön başvuru yapmalıdırlar.)

Yapılan başvuruları bu adresten görebilirisiniz. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj92odARuWifdEp4aVdlMFcwbnN6QUhIa3Z6eV81Rnc&usp=sharing

2-Yarışmaya her ortaokul okulu en az bir, en fazla 3 ayrı proje ile katılabilir.

3-Her proje grubu bir danışman öğretmen ve üç öğrenciden oluşacaktır.

4-Proje konuları aşağıda verilen listedeki alanlardan seçilecektir. Öğrenciler, bu konulardan birini seçerek meslek liselerinin ilgili alanlarından danışmanlık ve yardım hizmeti alabileceklerdir.

5-Öğrenciler projelerini hazırlarken ortak aldıkları meslek liselerindeki atölye imkânlarını kullanabilecekler. EK:B verilen -ortak alınan meslek okulu yetkilileri tarafından imzalanıp doldurulmuş- ‘proje ortaklık formu’ iş takviminde belirtilen tarihte proje dosyası ile değerlendirme kuruluna verilecektir.

6-Öğrencilerin hazırlayacakları projeler özgün, daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış veya yayımlanmamış olmalıdır.

7-Proje çalışmaları sonunda doldurulan ve okul müdürü tarafından onaylanan proje bilgi formu(EK.A), ortaklık formu (EK.B), power point sunusu ve varsa diğer dokümanlar iş takviminde belirtilen tarihte Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Bilgi Merkezi’ne teslim edilecektir.

8-Projeye katılan tüm proje çıktıları bilim şenliklerinde sergilenecektir.

 1. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Sıra
No
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN
ARALIĞI
1 Projenin özgünlüğü  1-15
2 Projenin uygulanabilirliği ve kullanışlılığı  1-15
3 Projenin uygulanması ile ekonomik bir yarar sağlanması  1-15
4 Öğrencinin projeyi ve konusunu benimsemesi ve hakimiyeti  1-15
5 Proje konusunun bulunmasında ve uygulanmasında öğrenci katkısı  1-15
6 Gösterilen özen (dosya, sunum)  1-15
7 Sunum teknolojilerinin etkin kullanımı  1-10
TOPLAM 100

 

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki eğitim Bilgi Merkezi

Tlf. 462-230 20 94/1411

 

Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli öğretmenlere bilimsel ve teknolojik alanlardaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

PROJE  HAZIRLAMA  REHBERİ

Bu yarışmanın temel amaçlarından biri genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmektir. Bu bağlamda, projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Bu fikir basit; fakat çok ilginç ve pratik bir çözüme yönelik olabilir. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden, meslek liselerinden, ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır. Ancak, bu destek, bilgi alma ya da kurumlardaki cihaz ve ya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır.

Proje konusu seçimi, işlenişi ve sunumu konularında yararlı olabileceği düşüncesiyle örnek proje raporları rehbere eklenmiştir.

Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli öğretmenlere rehberin yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza bilimsel ve teknolojik alanlardaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz.

BİLİM VE BİLİMSEL ÇALIŞMA NE DEMEKTİR?

İnsanların kendilerini ve çevrelerindeki diğer varlıkları anlamak, bu varlıkların birbirleri ile etkileşimleri inceleyip meydana gelen olayları açıklayabilmek için uyguladıkları yöntem ve etkinlikler ile ilk çağlardan günümüze elde edip düzenli olarak biriktirdikleri bilgiler bütününe bilim denir.

Bilimsel bir çalışmanın ana basamakları gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, düzenlenen bilgiler arasında düzenlilik olup olmadığının araştırılması, bu bilgilerdeki düzenliliğin nedenlerinin bulunması ve başka bilim adamları ile daha sonra gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların yazılı olarak aktarılması şeklinde özetlenebilir.

NEDEN PROJE YAPMALI?

İlk olarak, proje araştırması öğrencilerin sık sorduğu “ben bunu niye öğreniyorum?” sorusunun cevabıdır.

Okulda ayrı derslerde öğretilen yetenek ve bilgileri tek bir fonksiyonel faaliyet içinde bütünleştirir. Proje tamamlandığı zaman proje, okuma, yazma, gramer, matematik, istatistik, etik, mantık, kritik düşünce, bilgisayar, programlama, grafik çizme, bilimsel yöntem, teknik ve özel alanları kendi kendine öğrenme, jüri önünde savunma ve halka açık anlatım gibi unsurları içinde barındırır. Öğrencilerin kendi kendine öğrenmesini, mevcut bilgi havuzundan ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmasını, heyecan verici yeni bir olguyu keşfetmesini, ihtiyaç duyduğu aletleri benimsemesini, seçmesini ve kullanmasını sağlayan belki de tek eğitimsel faaliyettir. Proje tamamlandığı zaman öğrenciler kendine güvenen, yetenekli, kariyer hedefi olan, hazırlıklı, disiplinli ve isteklendirmeye sahip genç liderler haline gelirler. Hayatta karşılaşacağı her soruna proje mantığı ile yaklaşmayı ve sonuçlandırmayı öğrenmiş olurlar. Artık onlar için hiçbir sorun aşılmaz, çözülmez değildir. Üniversite yıllarına ve hayata hazırlıklı olurlar.

İkinci olarak, proje araştırması sadece bir uygulama değil, kendi kendini doğrulayan ve heyecan verici bir faaliyettir. Çünkü o az bilinen veya bilinmeyen bilginin keşfini içerir. Öğrencilerde olmayan veya az olan kişisel önem duygusunu geliştirir. Proje genellikle bilimsel sorularla veya öğrencilerin ilgisinin olduğu alanlarla ilgilidir. Proje çalışması öğrencilerin soruları bağımsız olarak resmi, sınanabilir, çözümlenebilir problemlere dönüştürmelerini sağlar. Bu tür çalışmalar samimi bir şekilde yapıldığı zaman öğrenciler genellikle proje çalışmasına kendilerini kaptırırlar ve çalışmanın zevkini tadarlar. Cevabın bulunması, sonucun öğrenilmesi insanı heyecanlandıran, haz duymasını sağlayan önemli bir keşif anı olabilir. Projenin başarılı sonuçlandırılması, öğrencilere ve diğerlerine bu sonucun, öğrencilerin bizzat kendi başarılarının bir kanıtı olduğunu gösterir. Sonuç, normal bir öğrenci başarılı bir öğrenci olmaya ve başarılı bir öğrencide bilim insanı olmaya isteklendirilmiş olur. Okulun sunabileceği bütün programlar içinde proje çalışması öğrencinin kendine olan güvenini artıran, sorunlara çözüm üretme potansiyelini artıran, bağımsız olarak başarı duygusunu yaşamasını sağlayan tek faaliyettir.

PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ

Projeler: Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, Çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak, araştırma bilinci ve ilgisi kazandırmak, teşvik etmek ve bu konularda kabiliyetli olan öğrencileri saptamak amacıyla yapılan bilimsel çalışmalardır. Şu anda ülkemizde proje yarışmaları TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

Hazırlanan projelerde: Projeyi hazırlayan kişilerin seçimi, Proje konusunun seçimi, Proje metninin hazırlanması ve sunulması başarılı olma açısından çok önemlidir.

 1. a) Proje çalışacak öğrenci seçimi: Proje çalışacak öğrenci seçerken öncelikle meraklı, gözlemleyebilen, araştırmacı özelliği bulunan altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra öğrencinin zorluklarla savaşan bir yapıya ve hırsa sahip olması, sosyal ilişkilerinin çok iyi olması, derdini düzgün bir dille anlatabilir olması da hem proje yapılması esnasında hem de daha sonra proje sunumu esnasında başarıya ulaşmada yardımcı olan kriterler olacaktır.
 2. b) Proje konusunun seçimi: Öğrenci ve öğretmen açısından düşünüldüğünde aslında çevrelerini hep sorgulayıcı bir gözle bakan kişilerin konu bulmaları zor olmamaktadır. Konuların özgün ve güncel olmalarına dikkat edilmelidir. Çalışılacak konu öğretmen tarafından tavsiye edilebileceği gibi öğrenci tarafından da önerilebilir. Daha önce yapılmış bir konu değişik yönden çalışılarak da proje yapılabilir. Konu bulmada çeşitli bilimsel dergilerin

okunması ve bilimsel seminerlere katılması da çok faydalı olacaktır.

Proje konusu seçildikten sonra eğer gerçekten kaliteli bir konuysa konu ele alınıp şu sorular sorulup cevaplar alınarak proje çalışmaya başlanır.

1-Projeyi kimler çalışacak

2-Bu öğrenciler hangi zamanlarda bu proje üzerinde çalışacak

3-Proje çalışması esnasında hangi kuruluş ve kişilerden ne tür yardımlar alınacak

4-Proje ortalama kaç paraya mal olacak

5-Proje ne kadar sürede sonuçlanacak

gibi sorular sorulmalı.

Bu sorular proje hazırlanması ve zamanında bitirilmesi açısından karşılaşılacak zorlukları önceden görme ve önlem almaya yardımcı olacaktır.

 1. c) Proje raporunun hazırlanması:

Bir proje raporu şu kısımlardan oluşur.

1- Projenin amacı: Kısaca projeyi niçin yaptığımızı yazacağız.

2- Giriş: Bu kısımda sizin çalıştığınız konuyla ilgili sonuçlarını vermek gerekiyor. Projede kullanılan bilimsel yöntem, projenin yararlı yönleri (Ekonomik, Sosyal,…),uygulanabilirliği ve kullanışlılığı hakkında bilgi verilecek. İyi bir giriş projeye bilimsellik kazandırır. Bu yüzden buna dikkat edilmelidir.

3-Materyal ve Metod: Çalışmanızı nasıl yaptınız, hangi tekniği ve materyalleri kulandınız bunları en ince ayrıntısına girerek anlatıyorsunuz.

4-Sonuç ve tartışma: Çalışmanın sonunda hangi sonuçlara vardınız bunları Grafikler tablolar, şekiller ve resimler kullanarak verip bu sonuçların bu şekilde çıkmasının sebeplerini daha önceki çalışmalarda elde edilen sonuçlardan farklarını ve bunların nedenleri yazılacaktır.

5-Kaynakça: Projeyi hazırlarken veya literatürünüzü hangi kaynaklardan hazırladınız bunları yazılacaktır.

6-Teşekkür: Bu kısmada çalışmalar esmasında yardımcı olan kişi, kurum veya

Kurumlara teşekkür yazısı yazılır.

 1. d) Proje dosyasının teslimi: Proje dosyalarının teslimi 01-07Nisan 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Başvuruda 120 kelimeyi geçmeyecek bir proje özeti, proje bilgi formu gönderilir.
 2. e) Proje konusunun sunulması: Gönderilen projeler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulan bir jüri tarafından değerlendirilir. Eğer sizin projeniz başarılı bulunursa projeniz sunum için Nisan ayı içinde belirlenecek tarihlerde Milli Eğitim Müdürlüğünde Değerlendirme Komisyonuna sunumu yapılacak ve seçilen Projeler sergilenecektir. Sergi esnasında sizden habersiz olarak jüri gezer sizlere soru sorup gerekli notlarını alır. Her jüri üyesi projenin bir bölümünü ele alacak şekilde size projenizle ilgili sorular sorarlar ve aldıkları cevaplara göre bir değerlendirme yaparlar.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.