Trabzon 2. Liseler Arası Münazara Turnuvası

Liseler
Liseler Arası Münazara Turnuvası

Liseler arası münazara yarışmasının amacı, öğrencilerimizde kendine güven
duygusunun gelişmesine, onların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine, farklı görüşleri
bir arada yaşatabilme olgunluğu kazanmalarına, kanıtlar ve bilgiler yoluyla mantık yürüterek
fikirlerini savunmalarına katkıda bulunmak ve öğrencilerimizin Sezai KARAKOÇ’un fikirleri,
düşünceleri, şiir anlayışı ve ilkeleri, diriliş nesli ile dünya görüşünü harmanlayarak kendilerine
yeni hedefler belirlemelerini sağlamaktır.

YARIŞMANIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLESİ
Trabzon ilinde MEB’e bağlı tüm resmi ve özel liselerde öğrenim gören öğrencilere
yönelik olarak uygulanacaktır.

YARIŞMANIN KATILIM KOŞULLARI:
➢ Münazara yarışmasına ilimizdeki MEB’e bağlı tüm resmi ve özel liselerde öğrenim gören
öğrenciler katılabilir.
➢ Münazara yarışması, Parlamenter Stili Münazara Kuralları temel alınarak hazırlanan
kurallara göre yapılacaktır.
➢ Yarışmacı takım, aynı okuldan olmak kaydıyla 1 danışman öğretmen rehberliğinde (Danışman
öğretmen okuldan bir yönetici de olabilir.) 2 öğrenciden oluşacaktır. Bireysel başvuru kabul
edilmeyecektir.
➢ Her bir öğretmen veya öğrenci sadece bir takımda yer alabilir.
➢ Yarışma başvurusu, trabzonarge.meb.gov.tr adresinde yayınlanan online başvuru formu
doldurularak yapılacaktır.
➢ Yarışma ile ilgili tüm resmi yazılar, formlar, duyurular, güncellemeler ve elektronik başvurular
trabzonarge.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
➢ Yarışmaya son başvuru tarihi 7 Şubat 2022’dir. Her ne sebeple olursa olsun 7 Şubat 2022
tarihi mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimine
(trabzonarge.meb.gov.tr) yapılmamış başvuru geçersiz sayılacaktır.
➢ Yarışma İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan takvim ve şartname doğrultusunda
yapılacaktır.
➢ Takım üyeleri yarışmaya gelirken,
a) Okul tarafından onaylanan belgelerini,
b) Veli izin belgelerini getireceklerdir.
Bu belgeler yarışma günü sabahı danışman öğretmence yürütme kurulu kayıt birimine
teslim edilecektir.
➢ Takımlarla beraber danışman öğretmenin gelmesi zorunludur. Yarışma sonuna kadar danışman
öğretmen ve takım üyeleri değişmez.
➢ Yarışmanın ilerleyen aşamalarında takım bütünlüğünü bozacak kadar üyenin takımdan
ayrılması veya danışman öğretmenin ayrılması durumunda takım diskalifiye edilecektir.
➢ Yarışma günü, yarışmacı öğrencinin yerine hastalık vb. olağandışı mazeretler nedeniyle, resmî
belgelerle ispatlanmak ve yürütme kurulunca mazeretinin kabul edilmesi şartıyla daha önce
hiçbir takıma katılmamış bir öğrenci yarışma ekibine dâhil edilebilecektir ve yarışma süresince
her bir takım bu hakkı sadece bir defa kullanabilecektir.
➢ Yarışma kurallarına ve genel etik kurallarına uymayan takım Yürütme Kurulu kararıyla
yarışmadan elenecektir.
➢ Yarışma sırasında veya ara sürelerde hiçbir şekilde kişilere yönelik saldırılarda
bulunulmayacaktır. (Olması durumunda takım ya da yarışmacı jüri tarafından etkinlikten
menedilecektir).
➢ Maddi hata dışında münazara sonucunun değiştirilmesi amacı ile jüriye ya da ilgili herhangi bir
makama itirazlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.
➢ Puanlama hatası olması durumunda itirazlar Liseler Arası Münazara Yarışması İl Kurulu
tarafından değerlendirilecektir. Kurulun verdiği karar nihaidir.
➢ Eşleşmeler turnuva günü kura usulüyle yapılacaktır.
➢ İl yarışma planı, yeri ve ödül töreni tarihi trabzonarge.meb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
➢ Münazara yarışması elemelerine aileler, öğrenciler, öğretmen ve okul yöneticileri izleyici
olarak katılabilecektir.

ÖDÜLLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENİ:
Yapılacak yarışmalarda;
• Ödül töreni yeri ve zamanı daha sonra duyurulacaktır.
• Finale kalan takımların danışman öğretmen ve öğrencileri ödüllendirilecektir.
➢ 1. olan takıma toplam 6.000 TL (Danışman Öğretmen ve takım öğrencilerine)
➢ 2. olan takıma toplam 4.500 TL (Danışman Öğretmen ve takım öğrencilerine)
➢ 3. olan takıma toplam 3.000 TL (Danışman Öğretmen ve takım öğrencilerine)
➢ 4. olan takıma toplam 1.500 TL (Danışman Öğretmen ve takım öğrencilerine)
➢ 5-8. olan takım danışmanı ve öğrencilerine Hediye Çeki

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin