TPAB Kimya

 

Kimya Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Uygulamalarla Geliştirilmesi Kursu

Başvurular  17 Temmuz 2015 Cuma saat 23:59’da sona ermektedir. Katılımcı listesi  29 Temmuz 2015’de açıklanacaktır.

Not: Katılımcı asil ve yedek listesi TÜBİTAK desteğinin açıklandığı tarihten sonra açıklanacaktır.

Bu uygulamalı kursun genel amacı:

Kimya öğretmen adaylarının,

teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini uygulamalarla arttırmak,
teknoloji entegrasyonu hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak,
meslektaşlarıyla karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,
hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.
Aynı şekilde bu uygulamalı eğitimin özel amaçları;

Kimya öğretmen adaylarına,

kimya öğretimi alanına özgü teknolojilerin kullanımına yönelik düşünce, tutum ve farkındalık düzeylerinde olumlu yönde bir artış sağlamak,
kimya öğretiminde teknolojinin entegre edildiği sınıf ortamının öğrenme-öğretme sürecinde sahip olması gerekenler unsurlar hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak,
kurs boyunca teknoloji temelli öğretim araçlarının uygulamalı olarak kullanımlarını sağlayarak teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeylerini arttırmak,
kimya öğretiminde kullanılan eğitim teknolojilerinin etkili kullanımının kimya dersine yönelik tutum, motivasyon ve başarılarının artmasına katkı sağlamak,
kimya öğretiminde mevcut eğitim teknolojilerinin (etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar) kullanımıyla ilgili bilgi ve tecrübe sağlamak,
kimya öğretiminde sosyal iletişim ağlarının kullanımı hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamak
kimya öğretiminde animasyon ve sanal laboratuvar kullanımı hakkında bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlamaktır.

Konaklama

Kimya öğretmen adaylarının kursu Samsun Grand Atakum Hotelde yapılacaktır. Katılımcılar iki kişilik odalarda konaklayacaktır. Katılımcılardan konaklama ve yemek ücretleri alınmayacaktır.

Eğitimin desteklenmesi kabul edildiğinde katılımcıların konaklama (2 kişilik odalarda) ve yemek masrafları karşılanacaktır. TÜBİTAK tarafından desteklenenip desteklenmeyeceği Temmuz ayının sonunda açıklanacaktır.

Kimya öğretmen adaylarının Samsun’a ulaşımları TÜBİTAK tarafından belirlenen km hesabına göre projeden karşılanacaktır.

Program :http://tpabkimya.omu.edu.tr

Başvuru Formu