TOZLAŞMAYI GÖRÜYORUM, ÇIÇEĞIN BÖLÜMLERINI ÖĞRENIYORUM

Proje Tanıtımı:
Projenin Amacı : Çiçeğin kısımlarını ve Çiçekli bitkilerde böcek, arı gibi canlılar aracılığıyla tozlaşmanın nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için konuyu görsel hale getirmek

Projenin Hedefleri : Çiçekli bitkilerde arı ve böcekler aracılığı ile tozlaşmanın ve döllenmenin nasıl gerçekleştiğini mıknatıslar yardımı ile anlamak amacıyla maket oluşturmak.

Gerçekleştirilen Faaliyetler : Çiçek modelinin maketi yapıldı. Üzerinde dişi ve erkek organlar gösterildi.

Ulaşılan Sonuç : Öğrencilerin çiçeğin kısımlarını ve tozlaşmayı daha iyi öğrenebilmeleri yardımcı olacak görsel maket yapıldı.

Proje Özeti : Çiçekli bitkilerdeki tozlaşma ve çiçeğin kısımları gösterildi. Arı ve kelebeğin vücuduna polenleri temsil eden ataşlar yerleştirildi. Arı ve kelebeğin çiçeğe konmasıyla bu ataşlar dişi organın dişicik tepesinde bulunan mıknatıs yardımıyla çekilerek buradan pipet yardımıyla yumurtalığa inerek tozlaşma gerçekleşti.