TÖYED Yetenek Atölyesi – 2

TÖYED Yetenek Atölyesi – 2

Sadece Özel Yetenekli Bireylere yönelik hazırlanan, 13 Mayıs tarihinde başlayıp 10 Haziran 2017 tarihine kadar 5 hafta boyunca Cumartesi günleri devam edecek 10 kişilik atölyelerimiz başlıyor.
Özel Yetenekliler Derneği olarak 2015 yılı itibari ile ülkemizdeki özel yetenekli bireyleri tanılamak, yeteneklerini keşfetmek ve ihtiyaçları olan özel eğitimleri sunmak için özenli bir çalışma gösteriyoruz.

3D Printer Atölyesi
Atölye Süresi: 5 Saat
3 D Printer Nedir ?
Üç boyutlu baskı sanal ortamda tasarlanmış herhangi şekildeki bir üç boyutlu nesnenin katı formda basılması işlemidir
3D Printer, 3 boyutlu bilgisayar da çizdiğimiz katı cisimleri , elinizle tutabileceğiniz gerçek nesnelere dönüştüren bir makinedir. Bu teknoloji geleneksel imalat yöntemleri gerçekleştirilmesi mümkün olmayan geometrileri üretebilmektedir
Atölye Kazanımları
Çocuklar için hedeflenen temel kazanımlar şunlardır:
– Soyutlama
– Çözümleme
– Pattern Recognition (örüntü tanıma)
– Algoritmik düşünce
– Problem Çözme
– Yaratıcılık
– Kendi ürünlerini oluşturmaları
– Teknolojiyi verimli bir şekilde kullanmaları
– Tasarım becerilerinin gelişmesi
– Matematiksel düşünme becerilerinin gelişmesi

Bilim ve Deney Atölyesi
Atölye Süresi: 5 Hafta
Bilim ve Deney Atölyesi çocuklarımızın dokunarak ve yaşayarak öğrenmesini esas alan interaktif bir programdır. Çocukların eğlenceli deneylere aktif katılımları ile, fen ve doğa bilimleri sevdirilmekte, neden-sonuç ilişkisi kurma, sorgulama, araştırma, etrafında olan olaylara şüpheci yaklaşma gibi bilim insanı olmanın temellerini oluşturan özellikler öğrencilere kazandırılmaktadır. Bu atölyenin esas amacı, çocuklarımıza bilgi ve beceri kazandırmanın yanında, onların toplumun kalkınmasına katkıda bulunacak üreten ve keşfeden nitelikli insanlar olmalarına yardımcı olmaktır. Bunun yolunun da bilimsel düşünme becerisinin sevdirilerek kazandırılmasından geçtiği düşüncesini esas alarak atölyemizi gerçekleştirmekteyiz.
Bilimi seven ve fen bilimlerine merak duyan,​
Sorgulayan,
Neden-sonuç ilişkisi kurabilen,​
Üreten,
Mantığa değer veren,​
Dokunarak, yaşayarak ve keşfederek öğrenen, ​
Bilgi, bilim ve teknolojiyi etkin olarak kullanabilen, ​
Doğa kanunlarının işleyişini günümüzün bilimsel bakış açılarıyladeğerlendirebilen,​
Kendisiile yaşadığı doğal ortamlar arasındaki etkileşimleri en iyi şekilde algılayarak yorumlayabilen bireyler yetiştirmek.

Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi
Atölye Süresi: 5 Hafta
Zeka ve akıl oyunları eğlenirken öğreten, çocukların; zekasını geliştiren, iletişim becerilerini arttıran ve yeni kazanımlar elde etmesi için hazırlanmış oyunlardır.
Zeka ve akıl oyunları çocuklara; çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili bir şekilde kullanma, parça bütün ilişkisi kurma, planlı hareket etme, hızlı ve doğru karar verme, sorumluluk alma ve yenilmenin de yenilmek kadar doğal olduğunu öğretir.
Aynı zamanda bu oyunlar çocukların olaylar ve durumlara farklı açılardan yaklaşabileceklerini ve farklı yorumlar getirebileceklerini öğretecek, böylece çocuk ezberci değil, araştırıcı, sorgulayıcı bir yaklaşımı benimseyecektir. Bu araştırma ve sorgulamalar çocuğun farklı düşünme becerilerini de geliştirecek, hayatta daha başarılı ve farklı düşünen bir birey olmasını sağlayacaktır.
Çocuklar zeka oyunlarıyla vakit geçirdikçe ve olumlu katkılarını fark ettikçe, kendisine olan güveni artacak, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçme fırsatı elde edecektir. Kendini ve sınırlarını tanıyıp eksik yönlerini görecek ve bunları geliştirmek için çaba sarf edecektir.
Zeka ve akıl oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiği için çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken ve ya okulda öğretmenini dinlerken dikkatli olmasına yardımcı olur. Bu oyunlar çocuklarımıza zihinsel-bilişsel yönden katkı sağlamakla kalmaz, çocuklarımızın kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur. Bu yüzden TÖYED olarak zeka ve akıl oyunlarını önemsemekteyiz.

Eğitim Yeri : TÖYED – Özel Yetenekliler Derneği
Eğitim Ücreti: 450 TL + KDV
Eğitim Süresi: 5 Hafta Cumartesi günleri 10:00 – 12:30

Başvuru Sayfası için Tıklayınız