Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Ulusal Resim Yarışması

Amaç: Sanat ve sanatçının ‘’Toplumsal cinsiyet eşitliği’’ konusuna yönelik yaratıcı gücünden yeni bakış açıları, yeni duygular ve yeni çözümler üretilebilecektir. Bu düşünce ile bu yıl sempozyum kapsamında bir de ‘’Ulusal Resim Yarışması’’ gerçekleştirilecektir. Bunun bir sonucu da Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ne ilişkin çok daha etkileyici bir farkındalık yaratılacaktır.

Böylelikle aynı zamanda diğer bir amacımız olan sanatçıların çalışmalarını sergilemek, desteklemek ve kalıcı eserler kazandırmalarına katkı vermek gerçekleşebilecektir.

İlgilileri bu etkinliklere katılmaya ve birlikte bu konuya sahip çıkarak kendimize, çevremize ülkemize, toplumumuza ve İnsanlığa katkı vermeye, Resim sanatının yüceliğini, değerini algılamaya, güzelliğini paylaşmaya davet ediyoruz.

İzmir Soroptimist Kulüpleri Konak Belediyesi

Konu: İzmir Soroptimist Kulüpleri ve Konak Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenen resim yarışmasının konusu ’’TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ‘’ olarak belirlenmiştir.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

1. Yarışma; seçici kurul, düzenleme kurulu ve yürütme kurulu üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, TSKF merkez ve bağlı kulüp üyeleri dahil, Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm sanatçılara açıktır.

2. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun yağlı boya, akrilik ve benzeri malzemeyi kullanmakta serbesttir.

3. Her sanatçı yarışmaya, daha önceden herhangi bir sergide ödül almamış ya da sergilenmemiş en çok 2 (iki) eseriyle katılabilir.

4. Yarışmaya verilecek olan eserlerin uzun kenarları 100 cm’den fazla olamaz . Eserler sergilemeye hazır, kuru ve çerçevesiz olarak teslim edilmelidir.

5. ESERLERİN İŞARETLENMESİ: Eserlerin sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası (Örneğin: 123456–1 gibi) yazılmalıdır. Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yazılmalıdır.

6. ESERLERİN ULAŞTIRILMASI: Katılımcılar katılım formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra zarfa koyacak bu zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Kargo ile teslim edilecek eserler bu zarfla birlikte zarar görmeyecek şekilde paketlenecektir. Eserler ; elden, kargo ya da posta yolu ile başvuru adresine teslim edilecektir. Gönderilerin ve teslimatların son katılım tarihinde mesai bitimine (Saat:17.00) kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak teslimatlar alınmayacaktır. Posta / kargo sırasında zarar gören eserlerden İzmir Soroptimist Kulüpleri ve Konak Belediyesi sorumlu tutulamaz. Eser güvenliğini sanatçı sağlamak durumundadır. Gönderilerin üzerine “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONULU ULUSAL RESİM YARIŞMASI’’ ibaresinin yazılması tavsiye olunur.
Teslim Adresi :Gazi Bulvarı Aran İş Merkezi No:503 Basmane/İZMİR

7. Yarışmada ödül kazanan eserlerin kullanım hakları Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ve Konak Belediyesi tarafından hazırlanacak kitap, broşür veya benzeri yayınlarda, internet sitesinde sanatçı ismi belirtilmek kaydıyla tanıtım amaçlı kullanılabilinecektir. Bu durumda ayrı bir telif ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Konak Belediyesi ve eser sahibine ait olacaktır. Yarışmacılar bu konudaki kabullerini katılım formundaki imzaları ile taahhüt etmiş olmaktadırlar.

8. Ödül kazanan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Konak Belediyesi Eşrefpaşa Dr. Selahaddin Akçiçek Kültür Sanat Merkezi, Eşrefpaşa, İzmir adresinde yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında sergilenecektir.

9. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilemez. Yapılacak itirazlar 15 gün içinde kuruma yapılmalıdır. İtirazlar Düzenleyici Kurul tarafından değerlendirilir.

10. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

11. Ödül alan, sergilenmeye değer bulunan ve elenen tüm eserler sergi bitiminden itibaren bir ay içerisinde teslim edildikleri biçimde iade edilecektir. Geri alınmayan, adresten geri dönen eserler hakkında kurumlarımız sorumluluk kabul etmez.

12. Yarışmaya eser gönderen ve formda imzası bulunan katılımcılar yukarıdaki tüm koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar.

13. YARIŞMA SONUCU: Konak Belediyesi, TSKF’nin web sayfası üzerinden, ayrıca basın aracılığıyla açıklanacaktır.

14. Yarışma katalogu basılması durumunda tüm katılımcılara birer adet gönderilecektir.

15. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

Doç.Dr. Fahri Sever DEÜ Eğitim Fak. Resim Bölümü Öğrt. Üyesi
Doç.Dr.Merih Tekin BENDER Ege Ünv. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Böl.Bşk..
Hande Akalın Ressam, Alsancak Soroptimist Kulübü YK Üyesi
Faden Kutsioğlu Kültür Bakanlığı İzmir Resim Heykel Müzesi Müdürü
Meliha KOROL Ressam Konak Bld. Kültür ve Sos.İşl.Md.Resim Öğretmeni

16. DÜZENLEME KURULU

Dr.Hakan Tartan -Konak Belediye Başkanı

Mine Kavala TSKF (Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu) 2012-2014 Başkanı

Şenay Önder TSKF (Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu)2010-2012 Başkanı
Ayla Selçuk SE/I (Soroptimist Kulüpleri Avrupa Federsyonu) Eski Dönem Bşk.
Prof. Dr.Remide Arkun TSKF Eski Dönem Bşk.
Yıldız Belger SI/SIE Eski Dönem İyi Niyet ve Anlayış Koordinatörü
İlke Erol İzmir Soroptimist Kulübü Bşk.
Sibel Çatalcalı Göztepe Soroptimist Kulübü Bşk.
Güzin Avdan Karşıyaka Soroptimist Kulübü Bşk.
Prof. Dr.Gürel Nişli Alsancak Soroptimist Kulübü Bşk.
Yeşim Çimen Hurigil Kordon Soroptimist Kulübü Bşk.

17. YARIŞMA TAKVİMİ

Eser Gönderme Tarihi: 30 Ekim 2012-16 Kasım 2012
Seçici Kurul Toplantı: 20 Kasım 2012
Sonuç Bildirim Tarihi: 21 Kasım 2012
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 23 Kasım 2012

18. ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 2000 .- TL
İkincilik Ödülü: 1500.-TL
Üçüncülük Ödülü: 1000.-TL
2 Adet Mansiyon Ödülü: 500.- TL
Soroptimist Özel Ödülü: 500 .-TL

19. YARIŞMA SEKRETERYASI

Yarışma Sorumlusu: Gülcan Utku Alsancak Soroptimist Kulübü YK Üyesi
Telefon: 0 555 8015476
Elektronik Posta: gutku@ziraatbank.com.tr

Semt Merkezleri ve Kurslar Koordinatörlüğü: Gazi Bulvarı Aran İş Merkezi No:503 Basmane/İZMİR
İletişim: 0232 445 10 48-49