Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi

1980’lerin sonlarında uluslararası politikadaki konjonktürel değişimler özellikle SSCB’nin dağılmasıyla ulus devletler arasındaki sınırların daha da belirsizleştiği yeni bir ortama sebebiyet verdi. “Küreselleşme” olarak adlandırılan bu dönem, uluslararası politikanın daha geniş bir anlayış içinde ele alınmasını ve bilimin çok disiplinli olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, bugün bu disiplinler yakın geçmişe göre çok daha iç içe geçmiş durumdadır; Uluslararası İlişkileri Ekonomiden, Sosyolojiyi Siyaset Biliminden ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı, Sosyal Bilimler için daha geniş bir anlayışa sahip olmak bir şart haline dönüşmüştür.

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

ANA KONU BAŞLIKLARI

YUMUŞAK GÜÇ
Yumuşak Güç
Kamu Diplomasisi
Kültürel Diplomasi
Akıllı Güç
Dış Yardımlar
Ulus Markalama
Dijital Diplomasi

DIŞ POLİTİKA
Türk Dış Politikası
Avrupa Birliği ve Dış Politika
Latin Amerika’da Dış Politika
Orta Asya ve Dış Politika
Siyasal Teori ve Dış Politika
Güncel Dış Politika Sorunları
Dış Yardım Politikası
Kültürler Arası Araştırma

KÜRESELLEŞME
Küreselleşen Türkiye
Küresel Dünyada Orta Asya
Devlet ve Küreselleşme
Ortadoğu’daki Küresel Güçler
Küresel Kentler
Küreselleşmenin Toplumsal Etkileri
Çok Uluslu Şirketler ve Küresel Sermaye Hareketleri
Dijital Devrim
Yönetişim
Küreselleşme & Yerelleşme

KÜRESEL EKONOMİ
Küreselleşen Dünyada Ekonomi Politikaları
Dünya Ekonomisi
Küresel Isınma ve İklim Değişikliği
Küresel Çevre Sorunları ve Enerji Politikaları
Bilgi Ekonomisi ve İnovasyon
Kriptopara
Küresel Tüketici
Küresel Pazar
Küresel İletişim ve Reklamcılık
Endüstri 4.0

SİYASET SOSYOLOJİSİ
Sivil Toplum
Katılım
Göç ve Vatandaşlık
Kimlik ve Cinsiyet
İnsan Hakları
Kent Hakkı
Kentsel Hareketler

KAMU EKONOMİSİ
Uluslararası Finans ve Para Piyasaları
Uluslararası Ticaret, Bölgesel İşbirliği ve Ekonomik Birlikler
Sürdürülebilir Kalkınma ve Büyüme
Refah Devleti, Sosyal Güvenlik ve Sağlık Ekonomisi
Kültür, Kimlik, İnsan Hakları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Siyasi Ekonomisi
Yerel Yönetişim ve Subsidiarite
Kamu Ekonomisi ve Kamu Maliyesi
Kırsal Kalkınma Politikaları

1. Uluslararası
“TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ”
19-21 Ekim 2018
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)

Home

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin