TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ

TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ

1980’lerin sonlarında uluslararası politikadaki konjonktürel değişimler özellikle SSCB’nin dağılmasıyla ulus devletler arasındaki sınırların daha da belirsizleştiği yeni bir ortama sebebiyet verdi. “Küreselleşme” olarak adlandırılan bu dönem, uluslararası politikanın daha geniş bir anlayış içinde ele alınmasını ve bilimin çok disiplinli olarak düşünülmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, bugün bu disiplinler yakın geçmişe göre çok daha iç içe geçmiş durumdadır; Uluslararası İlişkileri Ekonomiden, Sosyolojiyi Siyaset Biliminden ayrı düşünmek neredeyse imkansızdır. Bundan dolayı, Sosyal Bilimler için daha geniş bir anlayışa sahip olmak bir şart haline dönüşmüştür.

Sizleri ilk kez düzenleyeceğimiz “Toplum, İktidar ve Siyaset” konulu uluslararası kongremize davet etmek bizim için bir onurdur. Çok disiplinli bir akademik etkinlik olarak, kongrenin ana temaları “Yumuşak Güç, Dış Politika, Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Siyaset Sosyolojisi ve Kamu Ekonomisi” olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konuları, kongre kapsamında yer almaktadır. Bu kongre, ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongremiz, disiplinler arası çalışmaları da kapsadığı için, Sosyal Bilimler içinden tüm alanlardaki araştırmacı ve uzmanlara açıktır. Ana temaların dışındaki konular da değerlendirilmeye alınacak olup Organizasyon Komitesi onayı ile kongreye dahil edilecektir. Kongre dilleri Türkçe ve İngilizce olarak belirlenmiştir. Kongrede sunumu gerçekleştirilmeyen bildiriler yayımlanmayacaktır.

1. Uluslararası
“TOPLUM, İKTİDAR & SİYASET KONGRESİ”
19-21 Ekim 2018
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Türkiye)