“Toplu Ulaşımda En İyi Uygulama Ve Proje” Temalı Uygulama Ve Proje Yarışması

“TOPLU ULAŞIMDA EN İYİ UYGULAMA ve PROJE” TEMALI
UYGULAMA VE PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Toplu Ulaşım Haftası”
kapsamında gerçekleştirilen Uygulama ve Proje Yarışması nın teması “Toplu Ulaşımda En İyi
Uygulama ve Proje” dir.

Amaç
Toplu ulaşım kullanan bireylerin ihtiyaçlarını günümüz şartlarına taşıyarak, mevcut uygulamaları
modernize etmek.

A) Genel Şartlar
1. Yarışmaya üniversite öğrencileri, akademisyenler ve ulaşım sektörü aktörleri başvurabilir.
2. Yarışmaya “Toplu Ulaşımda En İyi Uygulama ve Proje” temalı eserler başvurabilir. Bu temanın
dışında kalan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Adaylar yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş
eserleriyle katılabilir.
4. Yarışmaya gönderilecek projelerde aranacak şartlar şöyledir:
* Projeler belge özelliği taşıyacağından yarışmacılar projelerin görüntülerini, biçimlerini,
renklerini ve boyutlarını değiştirilmemelidirler.
* Yarışmaya katılan her projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş
olması, başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması
şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje yarışmadan diskalifiye
edilir. Ödül almış olması durumunda, ödülü geri alınır.
* Yarışmaya gönderilen projenin özgün bir çalışma olmaması ve üçüncü kişilerin tasarım
üzerinde hak iddia etmesi durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
5. Yarışmaya katılacak eserler başvuru formuyla birlikte teslim edilmelidir.
6. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra eserini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
7. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
8. Ödül kazanan projeler İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü arşivine alınacak ve tüm kullanım
hakları İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve proje sahibine ait
olacaktır.

B) Başvuru
9. Adayların projeleri en geç 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
adresinden temin edilebilecek başvuru formu
İle birlikte elden, kurye, kargo ya da taahhütlü posta ile teslim adresine ulaştırmaları
gerekmektedir.
10. Projeler Ayşen Türk adına aşağıda belirtilen adrese teslim edilecektir:
Mim Kemal Öke Caddesi No:6 D:2-3
34367 Nişantaşı-Şişli/İstanbul
Tel: 0(212) 225 09 20
11. Kurye, kargo ve postadan oluşabilecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan yarışma
organizasyon komitesi sorumlu değildir.

C) Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
12. Yarışmaya katılan projelerin değerlendirilmesi ve dereceye giren projeler Seçici Kurul
tarafından belirlenecektir.
13. Yarışma sonuçları 23 Aralık 2013 tarihinde adresinden
duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren katılımcılar başvuru formunda yer alan telefon
numaraları aranarak sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

F) Haklar ve Yükümlülükler
14. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yarışmaya gönderilen bütün eserlerin basın yayın
organlarında ve çeşitli etkinliklerde gösterim, telif ve her türlü kullanım hakkına, ticari olmayan
anlaşmalar temelindeki çoğaltma ve üçüncü kişilere devir hakkına sahiptir.
15. Eserlerde kullanılan her türlü materyalden doğabilecek telif hakkı sorunlarının yasal
yükümlülüğü ve sorumluluğu eser sahibine aittir.
16. Ödül Törenine katılan tüm yarışmacıların fotoğraf ve görüntüleri (fotoğraf ve/veya kamera) ile
ilgili tüm haklarını yazılı telif devri ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devretmiş olmayı
kabul eder. Organizasyon ve misafirlik süresince çekilen söz konusu fotoğraf ve görüntüler
organizasyon komitesi tarafından gazete, dergi, televizyon, dijital medya gibi mecralarda
reklam amaçlı kullanılabilir.
17. Her katılımcı, Yarışma Şartnamesinin tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
18. Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi İETT İşletmeleri Genel
Müdürlüğü’ne aittir.

E) Önemli Tarihler
Projelerin Son Teslim Tarihi : 20 Aralık 2013 Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi ve Sonuçların İlanı : 23 Aralık 2013 Pazartesi
Ödül Töreni : : 26 Aralık 2013 Cuma

F) Ödüller
19. Yarışmada dereceye giren birinci, ikinci ve üçüncü olan eser sahiplerine plaket verilecektir.
20. Seçici Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde mansiyon ödülü olarak plaket ve katılım
belgesi verilebilir.

G) Ödül Töreni
21. Ödül alan yarışmacıların ödülleri 25-26 Aralık 2013 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde
düzenlenecek olan “Transist 2013, Uluslararası Ulaşım Sempozyumu ve Fuarı”nın
Kapanış ve Plaket Töreni’nde sahiplerine teslim edilecektir.

Toplu Ulaşımda En İyi Uygulama ve Proje Yarışması Başvuru Formu